Aktuellt

KU håller utfrågning med anledning av Transportstyrelsens IT-upphandling

Tisdag 23 januari 2018

Torsdagen den 25 januari håller konstitutionsutskottet en utfrågning med Säkerhetspolisen. Utfrågningen hålls med anledning av KU:s granskningar av hur regeringen respektive förra regeringen agerade i samband med Transportstyrelsens IT-upphandling. Utfrågningen är inte offentlig. Inom ramen för dessa granskningar planerar utskottet att hålla ytterligare ett antal utfrågningar med bland annat ministrar. De kommer att äga rum under mars och april i vår.

Ungdomens riksdag bjuder in gymnasieelever från hela landet

Tisdag 23 januari 2018

Årets omgång av Ungdomens riksdag äger rum i Riksdagshuset i Stockholm den 29 januari 2018. Genom att skriva motioner, arbeta i utskott och debattera i kammaren får utvalda gymnasieelever uppleva hur det är att vara riksdagsledamot för en dag.

Talman Urban Ahlin deltar i internationell rådgivningsgrupp i Myanmar

Lördag 20 januari 2018

Talman Urban Ahlin reser till Myanmar den 20-26 januari som medlem i en rådgivande grupp för situationen i delstaten Rakhine. Under resan kommer gruppen att träffa utrikesminister och rådgivare till staten Aung San Suu Kyi och andra regeringsföreträdare samt besöka Rakhine.

Nordiska rådet håller paneldiskussion om digitalisering

Fredag 19 januari 2018

Den 24 januari håller Nordiska rådet en paneldiskussion om på temat: Den digitala utvecklingens möjligheter att förbättra demokratiska och hållbara Nordiska välfärdssamhällen – politiskt ledarskap och ansvar. Från regeringen medverkar bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP).

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet och makrotillsyn

Fredag 19 januari 2018

Den 23 januari håller finansutskottet en öppen utfrågning om finansiell stabilitet och makrotillsyn. Medverkar gör finansmarknadsminister Per Bolund (MP), riksbankschef Stefan Ingves, Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen, riksgäldsdirektör Hans Lindblad och riksrevisor Ingvar Mattson.

Riksdagsledamöter till Europarådsmöte i Strasbourg

Fredag 19 januari 2018

Tio riksdagsledamöter deltar när Europarådets parlamentariska församling, PACE, håller sin vintersession i Strasbourg den 22-26 januari. Några av de frågor som ska debatteras är humanitära konsekvenser av kriget i Ukraina, barns rättigheter i väpnade konflikter och modernt ledarskap inom fotboll och sport. Församlingen ska också välja en ny president.

Regeringen bör se över reglerna om tystnadsplikt för tolkar

Torsdag 18 januari 2018

Reglerna om tystnadsplikt för tolkar ser olika ut bland annat beroende på om de är auktoriserade eller inte. Ett enigt konstitutionsutskott föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att se över regelverket.

Talman Urban Ahlin och Islands president Guðni Thorlacius Jóhannesson i kammaren. Foto: Anders Löwdin

Islands president besökte riksdagen

Torsdag 18 januari 2018

Talman Urban Ahlin tog den 17 januari emot Islands president Guðni Thorlacius Jóhannesson i samband med presidentens statsbesök i Sverige.

Snabbare omval

Onsdag 17 januari 2018

Reglerna för omval ändras. Tanken är att omval ska kunna hållas snabbare och att samma förutsättningar så långt möjligt ska gälla vid ett omval som vid det ordinarie valet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Kö med resande som väntar i terminal på flygplats Foto: Johan Nilsson / TT.

Kommuner får hjälpa evakuerade direkt vid ankomsten till Sverige

Onsdag 17 januari 2018

Kommunerna ska få möjlighet att direkt och utan behovsprövning hjälpa och stötta personer som evakuerats från katastrofområden när de har kommit till Sverige. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Stat eller kommun som brutit mot Europakonventionen ska ersätta skador

Onsdag 17 januari 2018

Det ska stå i skadeståndslagen att en person som fått sina rättigheter enligt Europakonventionen kränkta av staten eller en kommun ska få ersättning för de skador som uppkommit. Riksdagen sa ja till regeringens förslag

Isabella Lövin från Miljöpartiet debatterar mot Ulf Kristersson från Moderaterna. Foto: Anders Löwdin

Årets första partiledardebatt

Tisdag 16 januari 2018

Den 17 januari hölls årets första partiledardebatt i riksdagen. Då hade företrädare för de olika riksdagspartierna möjlighet att argumentera för den politik de vill föra.

Vårens propositioner och skrivelser

Tisdag 16 januari 2018

Regeringen har presenterat vilka propositioner och skrivelser den planerar att lämna in till riksdagen under våren. Förslagen kommer att behandlas i riksdagen under 2018.

Olle Thorell (S), Britt-Marie Hartvig, Jens Stoltenberg, talman Urban Ahlin, Tobias Billström (M). Foto: Nato

Talmannen mötte Natos generalsekretererare

Måndag 15 januari 2018

Talman Urban Ahlin tog den 15 januari emot Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg för ett möte i riksdagen tillsammans med ledamöter från utrikesutskottet. På bilden ses riksdagsledamoten Olle Thorell (S), Britt-Marie Hartvig, föredragande i utrikesutskottet, Jens Stoltenberg, talman Urban Ahlin och Tobias Billström (M).

Islands president besöker riksdagen

Torsdag 11 januari 2018

Talman Urban Ahlin tar den 17 januari emot Islands president Guðni Thorlacius Jóhannesson i samband med presidentens statsbesök i Sverige.

Förste vice talmannen reser till Kina

Måndag 8 januari 2018

Förste vice talman Ewa Thalén Finné (M) och talmännen i de nordisk-baltiska parlamenten reser den 7-13 januari till Kina. I fokus under resan står att stärka dialogen mellan de nordisk-baltiska parlamenten och Kinas nationella folkkongress.

Nya lagar från den 1 januari

Tisdag 2 januari 2018

Vid årsskiftet börjar en rad nya lagar att gälla. Korta sammanfattningar av viktigare lagar och förordningar finns att läsa på regeringens webbplats.

Finansminister Magdalena Andersson (S) debatterar med Oscar Sjöstedt (SD) Foto: Anders Löwdin

Riksdagen klar med statens budget för 2018

Fredag 15 december 2017

Den 15 december avslutade riksdagen höstens arbete med statens budget för 2018. Nu är det beslutat hur pengarna ska fördelas inom budgetens 27 utgiftsområden.

Åsa Romson (MP) tar talman Urban Ahlin i hand framme vid podiet i kammaren Foto: Anders Löwdin

Talmannen höll tal och tackade av fyra ledamöter

Fredag 15 december 2017

Den 15 december höll talman Urban Ahlin ett tal i kammaren inför julen. Talmannen tackade också av de ledamöter som lämnat sina uppdrag.

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Fredag 15 december 2017

Sverige ska även under 2018 delta i den militära utbildningsinsats som pågår i Irak. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.