Aktuellt

EU-talmanskonferens i Tallin Foto: Erik Peinar / Estlands parlament

Framtid och säkerhetsfrågor på agendan vid EU:s talmanskonferens

Tisdag 24 april 2018

Riksdagens talman Urban Ahlin deltog i en konferens för EU-ländernas talmän som hölls i Tallinn den 23-24 april. Programmet fokuserade på EU:s framtidsfrågor samt europeisk säkerhet och försvar.

Esabelle Dingizian med delegation är uppställda bakom en racerbil Foto: Riksdagsförvaltningen

Entreprenörskap på dagordningen i Skåne

Tisdag 24 april 2018

Tredje vice talman Esabelle Dingizian (MP) besökte Skånes läns västra valkrets den 23 april tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket gjordes i samarbete med landshövding Anneli Hulthén.

Valprövningsnämndens beslut finns nu på riksdagen.se

Tisdag 24 april 2018

Nu finns besluten från Valprövningsnämnden på riksdagens webbplats. Där kommer alla beslut från 1975 och framåt att finnas. Efter valet i höst kommer även information om vilka överklaganden som kommit in att finnas där.

Talmansbesök i Södertälje Science Park, en trampbil förevisas. Foto: Länsstyrelsen Stockholms län

Samhällsskydd och regional tillväxt vid besök i Stockholms län

Tisdag 24 april 2018

Andre vice talman Björn Söder (SD) besökte Stockholms läns valkrets den 23 april tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket gjordes i samarbete med landshövding Sven-Erik Österberg.

Primärvårdens uppdrag borde definieras

Tisdag 24 april 2018

Regeringen borde ta initiativ till att ta fram en samlad definition av primärvårdens uppdrag och funktion. Det tycker socialutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om det.

Många vinster om svensk produktion av fossilfria drivmedel ökar

Tisdag 24 april 2018

Trafikutskottets arbetsgrupp för forskningsfrågor har tagit fram en rapport som kartlägger alternativ för att öka andelen icke-fossila drivmedel i Sverige de kommande åren.

Kroatiens talman besöker riksdagen

Tisdag 24 april 2018

Kroatiens talman Gordan Jandroković besöker Stockholm den 24-26 april för ett officiellt besök på inbjudan av talman Urban Ahlin.

Patienter borde kunna jämföra vårdkvalitet och en ny cancerstrategi behövs

Tisdag 24 april 2018

Patienter borde kunna jämföra kvaliteten mellan olika vårdmottagningar genom nationella kvalitetsregister och en ny nationell cancerstrategi behövs. Det anser socialutskottet som föreslår att riksdagen genom två tillkännagivanden uppmanar regeringen att arbeta med hälso- och sjukvårdsfrågorna.

Kampen mot organiserad brottslighet tas upp på parlamentarikermöte

Måndag 23 april 2018

Nio riksdagsledamöter deltar när Europarådets parlamentariska församling, PACE, håller sitt möte 23–27 april. Kampen mot organiserad brottslighet, hybridkrig och redaktionell frihet är några av de frågor som står i fokus under mötet i Strasbourg.

Talman Urban Ahlin och Finlands talman Paula Risikko står framför talarstolen i plenisalen Foto: Anders Löwdin

Finlands talman besökte riksdagen

Torsdag 19 april 2018

Finlands talman Paula Risikko besökte Sverige den 19 april på inbjudan av talman Urban Ahlin.

Oberoende utvärderingar bör göras av innovations- och företagsstöd

Torsdag 19 april 2018

Riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen inom området näringspolitik. En uppmaning handlar om oberoende utvärderingar av effekten av det statliga ekonomiska stödet till innovation och företagande och den andra rör arbetet för att korta handläggningstider på myndigheter.

Möjlighet förhöra barn utan att underrätta föräldrarna bör övervägas

Torsdag 19 april 2018

Regeringen bör överväga att göra det möjligt att skjuta upp eller låta bli att underrätta vårdnadshavare om förhör med barn som misstänks ha utsatts för brott, om det finns risk att barnets situation försämras om vårdnadshavarna får reda på förhöret. Det anser riksdagen, som riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det.

Tre personer läser upp vittnesmål från metoo i Förstakammarsalen Foto: Anders Löwdin

Öppet seminarium: Efter #metoo – hur går vi vidare?

Torsdag 19 april 2018

Den 19 april höll kulturutskottet ett öppet seminarium på temat Efter #metoo – hur går vi vidare? Deltog gjorde bland andra jämställdhetsminister Lena Hallengren (S). Seminariet kan ses i efterhand via webb-tv.

Andre vice talmannen besöker Stockholms län

Torsdag 19 april 2018

Andre vice talman Björn Söder (SD) besöker Stockholms läns valkrets måndagen den 23 april tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket görs i samarbete med landshövding Sven-Erik Österberg.

Tredje vice talmannen besöker Skåne

Onsdag 18 april 2018

Tredje vice talman Esabelle Dingizian (MP) besöker Skånes läns västra valkrets måndagen den 23 april tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket görs i samarbete med landshövding Anneli Hulthén.

Kvinnlig polis pratar med manlig militär i stridsvagn. I bakgrunden syns en brandbild. Foto: Alexander Karlsson / Försvarsmakten.

Regeringen bör se över områden inom det civila försvaret och krisberedskapen

Onsdag 18 april 2018

Riksdagen riktade tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om civilt försvar och krisberedskap. Bland annat bör regeringen se till att de ökade förvaltningsanslag länsstyrelserna får för en bättre krisberedskap går till det och inte till annan verksamhet.

Ny lag införs när dataskyddsförordningen börjar gälla

Onsdag 18 april 2018

Den 25 maj börjar EU:s dataskyddsförordning att gälla. Den reglerar hur personuppgifter får behandlas inom EU. I samband med det upphör Personuppgiftslagen (PUL) att gälla och istället införs det en ny svensk lag som kompletterar dataskyddsförordningen. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag.

Tomas Tobé (M) står i talarstolen i kammaren. Foto: Anders Löwdin.

Aktuell debatt om bemanningssituationen inom polisen

Tisdag 17 april 2018

Den 17 april hölls en aktuell debatt om bemanningssituationen inom polisen. Debatten hade begärts av Moderaterna. Från regeringen deltog justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S). Debatten går att se i efterhand via webb-tv.

Talman Urban Ahlin tar emot propositionen med vårens budget av finansminister Magdalena Andersson. De är i kammaren. Foto: Anders Löwdin

Debatt om den ekonomiska vårpropositionen

Måndag 16 april 2018

Den 16 april lämnade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens ekonomiska vårproposition till riksdagen. Samtidigt lämnade regeringen även vårändringsbudgeten för 2018. Samma dag hölls också en debatt där partiernas ekonomiskpolitiska talespersoner deltog. Debatten kan ses i efterhand via webb-tv.

Regeringen bör utreda om domstolarnas och domarnas oberoende behöver stärkas

Torsdag 12 april 2018

Regeringen bör tillsätta en utredning som ser över om domstolarnas och domarnas oberoende behöver stärkas. Det anser konstitutionsutskottet, som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det.