Aktuellt

Talman Urban Ahlin i möte med premiärminister Aleksandar Vucic Foto: Riksdagsförvaltningen

Talmannen besökte Österrike, Serbien och Kroatien

Fredag 28 april 2017

Den 24-27 april besökte talman Urban Ahlin Österrike, Serbien och Kroatien. Talmannen träffade bland andra sina talmanskollegor och diskussionerna handlade till exempel om migration, säkerhetsläget i Europa och bilateralt samarbete.

Korruptionsanklagelser präglade Europarådets parlamentariska församlings möte

Fredag 28 april 2017

Den 24-28 april höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, sin andra session för året i Strasbourg. Den största frågan under mötet var förtroendet för församlingens ordförande Pedro Agramunt. Korruptionsanklagelserna mot andra ledamöter debatterades bland annat också.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) i talarstolen Foto: Melker Dahlstrand

Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Fredag 28 april 2017

Den 28 april hölls en aktuell debatt om attentatet i Stockholm. Debatten begärdes av Sverigedemokraterna. Inrikesminister Anders Ygeman (S) deltog.

Öppen utfrågning om entreprenörskap och innovation

Fredag 28 april 2017

Den 2 maj håller näringsutskottet en öppen utfrågning om framtidens innovations- och entreprenörskapsklimat. Medverkar gör bland andra närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S).

Migrationsverket bör få direktåtkomst till vissa uppgifter hos andra myndigheter

Torsdag 27 april 2017

Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att ge Migrationsverket direktåtkomst till vissa uppgifter hos andra myndigheter, till exempel Skatteverket. Riksdagen uppmanade regeringen till detta.

Skolundervisning bör inte vara könsuppdelad

Torsdag 27 april 2017

Utbildningsutskottet tycker att skollagen bör skärpas för att motverka könsuppdelad undervisning i skolan. Utskottet anser också att de nationella proven bör bli digitala och rättas centralt. Om detta handlar två tillkännagivanden som utbildningsutskottet föreslår att riksdagen riktar till regeringen. S, MP och V reserverar sig.

Särskoleelever bör få bättre möjligheter till eftergymnasial utbildning

Torsdag 27 april 2017

Möjligheterna till fortsatt utbildning är starkt begränsad för studenter som gått i gymnasiesärskolan. Det konstaterar utbildningsutskottet som föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att särskilt se över hur tillgången till eftergymnasial utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning kan förbättras.

Ja till regeringens förslag om upphandling

Torsdag 27 april 2017

I upphandlingsprocesser ska myndigheter och enheter i vissa fall ställa krav på arbetstid, lön och semester för leverantörens personal. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om upphandling. Utskottet föreslår dock en ändring i förslaget som förtydligar att de nya bestämmelserna ska gälla upphandlingar som påbörjas efter det att bestämmelserna börjat gälla. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.

Lex Laval rivs upp

Onsdag 26 april 2017

Svenska fackförbund ska ges rätt att ta till stridsåtgärder mot arbetsplatser med utländsk arbetskraft som inte tecknat ett svenskt kollektivavtal. Arbetstagare som kommer till Sverige för att arbeta här under en begränsad tid ska genom detta få bättre arbetsvillkor. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Vårdpersonal på akutmottagning kör en patient i en sjukhussäng mellan sig. Foto: Bertil Ericson / TT

Konsekvenser av resursbrist bör ses över

Onsdag 26 april 2017

Regeringen borde göra en översyn av vad resursbrist inom sjukvården kan få för konsekvenser vid en extraordinär händelse. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Det borde bli enklare att bygga studentbostäder

Onsdag 26 april 2017

För att minska den akuta bostadsbristen på vissa studieorter bör det bli enklare att bygga studentbostäder. Exempelvis skulle kraven på tillgänglighet kunna begränsas för studentbostäder. Det anser civilutskottet som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att utreda detta.

Öppet samråd i EU-nämnden inför EU-toppmöte

Onsdag 26 april 2017

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde den 28 april. Vid sammanträdet samrådde statsminister Stefan Löfven (S) med EU-nämnden inför mötet i Europeiska rådet den 29 april, då Brexit kommer att tas upp.

Öppet seminarium om den framtida europeiska säkerhetsordningen

Onsdag 26 april 2017

Den 27 april hålls ett öppet seminarium om den framtida europeiska säkerhetsordningen. Seminariet hålls på engelska och är öppet för allmänhet och media. Det sänds också via webb-tv.

Talman Urban Ahlin vid podium under EU-talmanskonferensen Foto: Riksdagsförvaltningen

Europols arbetsformer på dagordningen vid EU-talmanskonferens

Tisdag 25 april 2017

Talman Urban Ahlin deltog den 23-24 april i en EU-talmanskonferens i Bratislava. På dagordningen stod bland annat arbetsformer för den parlamentariska kontrollgruppen av Europols verksamhet.

Veterandagen borde bli allmän flaggdag

Tisdag 25 april 2017

Veterandagen den 29 maj borde bli allmän flaggdag. Det anser konstitutionsutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om det. V reserverar sig mot förslaget.

Delegatioenn går uppför en trappa vid besök på ett sågverk. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Tredje vice talmannen och ledamöter besökte Västernorrland

Tisdag 25 april 2017

Den 24 april besökte riksdagens tredje vice talman Esabelle Dingizian (MP) Västernorrlands läns valkrets, tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket gjordes i samarbete med landshövding Gunnar Holmgren.

Patienters ställning i vården bör stärkas

Tisdag 25 april 2017

Patientens ställning i sjukvården borde stärkas. Regeringen bör därför ta initiativ till en översyn av patientlagen, anser socialutskottet. Regeringen borde också återkomma till riksdagen med förslag om att utveckla vårdvalet. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i två tillkännagivanden.

Klasser i Demokrativerkstaden erbjuds guidning i kammaren

Måndag 24 april 2017

Från och med höstterminen 2017 erbjuds elever i årskurs 7–9 en guidad visning av kammaren när de besöker Demokrativerkstaden. En riksdagsguide möter upp klassen och visar runt.

Foto: Melker Dahlstrand

KU-utfrågningar om granskningsärenden

Måndag 24 april 2017

I april och maj håller konstitutionsutskottet, KU, utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Den 24 april håller KU utfrågning med utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Utfrågningarna är öppna för allmänhet och media. De sänds via webb-tv.

Korruptionsanklagelser i fokus vid internationellt möte

Fredag 21 april 2017

Tio riksdagsledamöter deltar i vårsessionen i Europarådets parlamentariska församling, PACE, den 24-28 april. Ledamöterna ingår i riksdagens delegation till PACE och mötet hålls i Strasbourg.