Aktuellt

Ja till avtal om ekonomi och handel (CETA)

Torsdag 22 mars 2018

Riksdagen sa ja till att godkänna det övergripande avtalet om ekonomi och handel (CETA) mellan Europeiska unionen och Kanada. Avtalet är det mest omfattande frihandelsavtal som har förhandlats fram av EU och riksdagen menar att det kommer att skapa möjligheter för både handel och investeringar.

EU-förslag om marknadskontroll av produkter går för långt

Torsdag 22 mars 2018

Riksdagen anser att delar av ett förslag från EU-kommissionen om marknadskontroll av produkter går för långt och strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen. Därför beslutade riksdagen att lämna synpunkter om detta i ett så kallat motiverat yttrande till EU:s beslutande institutioner.

Handläggningstiderna för arbetstillstånd borde kortas

Torsdag 22 mars 2018

Regeringen borde arbeta för att förkorta Migrationsverkets handläggningstider för arbetstillstånd genom att bland annat utöka möjligheterna till digital hantering. Det tycker Socialförsäkringsutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om det.

Talman Urban Ahlin och Serbiens talman Maja Gojkovic skakar hand framför bord med flaggor Foto: Anders Löwdin

Serbiens talman besökte riksdagen

Torsdag 22 mars 2018

Serbiens talman Maja Gojkovic besökte Sverige den 20-22 mars på inbjudan av talman Urban Ahlin.

Ersättning till vissa personer som har ändrat könstillhörighet

Onsdag 21 mars 2018

Personer som har ansökt om att få ändra sin könstillhörighet, under den tid det fanns krav på att de inte skulle ha någon fortplantningsförmåga, ska få ersättning av staten under vissa förutsättningar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Tåg väntar på järnvägsperrong Foto: Tomas Oneborg / TT

Ny gemensam lag för inrikes och internationell järnvägstrafik

Onsdag 21 mars 2018

En ny gemensam lag för inrikes och internationell järnvägstrafik införs. Tanken är att modernisera reglerna och att anpassa dem så att internationella bestämmelser för järnvägstrafik även gäller inrikes i Sverige. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Vägskylt som visar vägen till "Embassy of Sweden" på arabiska och svenska. Skyltarna står i gatumiljö. Foto: Maja Suslin / TT

Svenska ambassader och konsulat ska ge skydd till medborgare från andra EU-länder

Onsdag 21 mars 2018

Medborgare i andra EU-länder och deras familjemedlemmar ska få rätt till samma hjälp från svenska ambassader och konsulat som svenska medborgare har i länder utanför EU. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Talmansbesök i Kuwait. Talman Urban Ahlin på röd matta utanför flygplanet tillsammans med kuwaitier i vita huvudbonader. Foto: National Assembly of Kuwait

Officiellt talmansbesök i Kuwait

Tisdag 20 mars 2018

Talmannen i nationalförsamlingen Marzooq Ali Al Ghanim tog emot när riksdagens talman Urban Ahlin och en delegation av riksdagsledamöter besökte Kuwait den 17-19 mars.

Ewa Thalén Finné står med kommunalråd Johan Persson (S) och landshövding Thomas Carlzon Foto: Riksdagsförvaltningen

Vattenfrågor på dagordningen i Kalmar

Tisdag 20 mars 2018

Riksdagens förste vice talman Ewa Thalén Finné (M) besökte Kalmar län den 19 mars tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket gjordes i samarbete med landshövding Thomas Carlzon.

Serbiens talman besöker riksdagen

Måndag 19 mars 2018

Serbiens talman Maja Gojkovic besöker Sverige den 20-22 mars på inbjudan av talman Urban Ahlin.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Måndag 19 mars 2018

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde onsdagen den 21 mars. Vid mötet kommer statsminister Stefan Löfven (S) att informera och samråda inför Europeiska rådet den 22–23 mars. På mötet med Europeiska rådet kommer de att diskutera sysselsättning, tillväxt, konkurrenskraft, utrikespolitik samt Brexit.

Talmannen leder delegation vid besök i Kuwait

Fredag 16 mars 2018

Riksdagens talman Urban Ahlin med en delegation av riksdagsledamöter gör ett officiellt besök i Kuwait den 17–19 mars.

Riksdagens förste vice talman besöker Kalmar län

Torsdag 15 mars 2018

Riksdagens förste vice talman Ewa Thalén Finné (M) besöker Kalmar län måndagen den 19 mars tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket görs i samarbete med landshövding Thomas Carlzon.

Regeringen borde rikta främjandet av livsmedelsexport tydligare mot små och medelstora företag

Torsdag 15 mars 2018

Regeringen bör arbeta för att möjliggöra för fler små och medelstora livsmedelsföretag att exportera livsmedel till andra länder. Det tycker näringsutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att arbeta med det.

Regeringen bör driva på arbetet med ett gemensamt europeiskt luftrum

Torsdag 15 mars 2018

Regeringen bör prioritera arbetet med ett gemensamt europeiskt luftrum eftersom det bidrar till minskade utsläpp och kostnader. Det tycker trafikutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, om det till regeringen.

Unga gängkriminella bör få bättre anpassade frivårdsinsatser

Torsdag 15 mars 2018

Regeringen bör arbeta för att unga gängkriminella ska få möjlighet till bättre anpassade frivårdsinsatser för att förebygga återfall i brott. Det tycker justitieutskottet, som vill att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att arbeta med det.

Riksdagsledamöter observerar presidentvalet i Ryssland

Torsdag 15 mars 2018

Sex svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet i Ryssland den 18 mars.

Ö med gröna skog mitt i sjön Åsnen. Vita moln på himlen speglar sig i vattnet. Foto: Ingela Eriksson

Sverige får en ny nationalpark

Onsdag 14 mars 2018

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att mark- och vattenområden som staten äger i Alvesta och Tingsryds kommuner i Småland förklaras som Åsnens nationalpark.

Alla myndigheter bör arbeta för att öka utbudet av öppna data

Onsdag 14 mars 2018

Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att ge alla myndigheter i uppdrag att öka utbudet av öppna data. Offentliga handlingar bör göras tillgängliga i maskinläsbart skick.

Regeringen bör föreslå enklare biståndsprövning för äldre

Tisdag 13 mars 2018

Socialutskottet vill att regeringen så fort som möjligt kommer med ett förslag om enklare biståndsprövning för äldre. Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta. S och MP anser inte att något tillkännagivande behövs eftersom regeringen redan arbetar med ett sådant förslag.