Aktuellt

Kö med resande som väntar i terminal på flygplats Foto: Johan Nilsson / TT.

Kommuner får hjälpa evakuerade direkt vid ankomsten till Sverige

Onsdag 17 januari 2018

Kommunerna ska få möjlighet att direkt och utan behovsprövning hjälpa och stötta personer som evakuerats från katastrofområden när de har kommit till Sverige. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Snabbare omval

Onsdag 17 januari 2018

Reglerna för omval ändras. Tanken är att omval ska kunna hållas snabbare och att samma förutsättningar så långt möjligt ska gälla vid ett omval som vid det ordinarie valet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Stat eller kommun som brutit mot Europakonventionen ska ersätta skador

Onsdag 17 januari 2018

Det ska stå i skadeståndslagen att en person som fått sina rättigheter enligt Europakonventionen kränkta av staten eller en kommun ska få ersättning för de skador som uppkommit. Staten eller kommunen ska betala ut skadestånd för att gottgöra skadorna. Riksdagen sa ja till regeringens förslag

Kinas talman och de nordiska och baltiska talmännen står uppradade framför flaggor Foto: Riksdagsförvaltningen

Förste vice talmannen besökte Kina med nordisk-baltiska kollegor

Onsdag 17 januari 2018

Förste vice talman Ewa Thalén Finné (M) och talmännen i de nordisk-baltiska parlamenten besökte den 7-13 januari Kina. I fokus under resan stod att stärka dialogen mellan de nordisk-baltiska parlamenten och Kinas nationella folkkongress.

Isabella Lövin från Miljöpartiet debatterar mot Ulf Kristersson från Moderaterna. Foto: Anders Löwdin

Årets första partiledardebatt

Tisdag 16 januari 2018

Den 17 januari hölls årets första partiledardebatt i riksdagen. Då hade företrädare för de olika riksdagspartierna möjlighet att argumentera för den politik de vill föra.

Vårens propositioner och skrivelser

Tisdag 16 januari 2018

Regeringen har presenterat vilka propositioner och skrivelser den planerar att lämna in till riksdagen under våren. Förslagen kommer att behandlas i riksdagen under 2018.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 16 januari 2018

Den 19 januari sammanträder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för utrikes frågor och rådet för ekonomiska och finansiella frågor. Utrikesminister Margot Wallström (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) representerar regeringen.

Olle Thorell (S), Britt-Marie Hartvig, Jens Stoltenberg, talman Urban Ahlin, Tobias Billström (M). Foto: Nato

Talmannen mötte Natos generalsekretererare

Måndag 15 januari 2018

Talman Urban Ahlin tog den 15 januari emot Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg för ett möte i riksdagen tillsammans med ledamöter från utrikesutskottet. På bilden ses riksdagsledamoten Olle Thorell (S), Britt-Marie Hartvig, föredragande i utrikesutskottet, Jens Stoltenberg, talman Urban Ahlin och Tobias Billström (M).

Olle Thorell (S), Britt-Marie Hartvig, Jens Stoltenberg, talman Urban Ahlin, Tobias Billström (M). Foto: Nato

Möte med Natos generalsekretererare

Måndag 15 januari 2018

Talman Urban Ahlin tog den 15 januari emot Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg för ett möte i riksdagen tillsammans med ledamöter från utrikesutskottet.

Fortbildningsdagens deltagare anländer till Andrakammarsalen Foto: Ingemar Edfalk

Valet i fokus för vårens lärarfortbildningsdag

Måndag 15 januari 2018

Det är nedräkning till riksdagsvalet den 9 september. Nu ordnar riksdagen en fortbildningsdag för lärare på temat valet 2018. Politiker, journalister och tjänstemän medverkar och berättar om hur de förbereder sig för valet. Dessutom möter vi forskare som delar med sig av sina valanalyser och framtidssenarior. Fortbildningen äger rum torsdagen den 12 april i Riksdagshuset.

Riksdagens webb-tv fungerar i alla webbläsare

Fredag 12 januari 2018

Det tidigare problemet med att inte kunna se riksdagens direktsända webb-tv i vissa webbläsare är nu åtgärdat.

Islands president besöker riksdagen

Torsdag 11 januari 2018

Talman Urban Ahlin tar den 17 januari emot Islands president Guðni Thorlacius Jóhannesson i samband med presidentens statsbesök i Sverige.

Amineh Kakabaveh (V) samtalar med lärare under en kurs i riksdagskunskap Foto: Melker Dahlstrand

Ansök till vårens kurser i riksdagskunskap

Torsdag 11 januari 2018

Fördjupa dina kunskaper om riksdagen, träffa riksdagsledamöter och upplev atmosfären i riksdagen. Nu kan du ansöka till vårens kurser i riksdagskunskap för samhällskunskapslärare. Kurserna äger rum den 14–15 mars och den 2–3 maj.

Riksdagen deltar i informationskväll för lärare på Sjöhistoriska muséet

Onsdag 10 januari 2018

Riksdagsförvaltningens medverkan på informationskvällen är tyvärr inställt. Den 22 januari deltar Riksdagsförvaltningen i informationskvällen "Skola + museum = Sant!" på Sjöhistoriska muséet. Där berättar ett fyrtiotal olika museer och kulturinstitutioner vad de kan erbjuda för lärare. Anmäl dig på Sjöhistoriska muséets webbplats.

Några elever som använder varsin pekplatta. Foto: Melker Dahlstrand

Besök riksdagen i vår

Tisdag 9 januari 2018

Det finns platser kvar för att besöka riksdagen under våren. Välj mellan att besöka Demokrativerkstaden eller att gå på visning av Riksdagshuset. Besökstiderna för gymnasiet är på väg att ta slut. Men håll utkik efter återbud.

Förste vice talmannen reser till Kina

Måndag 8 januari 2018

Förste vice talman Ewa Thalén Finné (M) och talmännen i de nordisk-baltiska parlamenten reser den 7-13 januari till Kina. I fokus under resan står att stärka dialogen mellan de nordisk-baltiska parlamenten och Kinas nationella folkkongress.

Nya lagar från den 1 januari

Tisdag 2 januari 2018

Vid årsskiftet börjar en rad nya lagar att gälla. Korta sammanfattningar av viktigare lagar och förordningar finns att läsa på regeringens webbplats.

Finansminister Magdalena Andersson (S) debatterar med Oscar Sjöstedt (SD) Foto: Anders Löwdin

Riksdagen klar med statens budget för 2018

Fredag 15 december 2017

Den 15 december avslutade riksdagen höstens arbete med statens budget för 2018. Nu är det beslutat hur pengarna ska fördelas inom budgetens 27 utgiftsområden.

Åsa Romson (MP) tar talman Urban Ahlin i hand framme vid podiet i kammaren Foto: Anders Löwdin

Talmannen höll tal och tackade av fyra ledamöter

Fredag 15 december 2017

Den 15 december höll talman Urban Ahlin ett tal i kammaren inför julen. Talmannen tackade också av de ledamöter som lämnat sina uppdrag.

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Fredag 15 december 2017

Sverige ska även under 2018 delta i den militära utbildningsinsats som pågår i Irak. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.