Aktuellt

RSS

Utbildningsutskottet gör uppföljning om högskolereformer

Utbildningsutskottet följer upp effekterna av två högskolereformer från 2010. En av reformerna handlar om ökad frihet för universitet och högskolor och den andra om kvalitet i den högre utbildningen. Utskottet har publicerat två delredovisningar som ingår i uppföljningen.

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Statens kunskapsspridning till skolan (UbU23)

Regeringen redogör i en skrivelse för sin syn på Riksrevisionens rapport om statens arbete med att sprida kunskap till skolan. Riksrevisionen anser att Skolverket sprider kunskap på ett sätt som till stor del möter be...

Kränkning eller diskriminering i skolan (UbU24)

Regeringen redogör i en skrivelse för sin syn på Riksrevisionens rapport om statens insatser för att motverka kränkande behandling i skolan. Riksrevisionen anser bland annat att regeringen bör samordna skollagen och d...

Utskottets justeringar

RSS

Utbildningsutskottets ledamöter

   
Tomas Tobé (M)
   
Ibrahim Baylan (S)
   
Adnan Dibrani (S)
   
Isak From (S)
   
Hanif Bali (M)
   
Stefan Käll (FP)
   
Fredrik Malm (FP)
   
Pia Nilsson (S)
   
Eva Sonidsson (S)
   
Per Lodenius (C)