Nyligen avslutade ärenden

RSS

Statens kunskapsspridning till skolan (UbU23)

Regeringen redogör i en skrivelse för sin syn på Riksrevisionens rapport om statens arbete med att sprida kunskap till skolan. Riksrevisionen anser att Skolverket sprider kunskap på ett sätt som till stor del möter be...

Kränkning eller diskriminering i skolan (UbU24)

Regeringen redogör i en skrivelse för sin syn på Riksrevisionens rapport om statens insatser för att motverka kränkande behandling i skolan. Riksrevisionen anser bland annat att regeringen bör samordna skollagen och d...

Utskottets justeringar

RSS

Utbildningsutskottets ledamöter