Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Skolväsendet

Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning

Statens dimensionering av lärarutbildning

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Regeringen bör inte verka för obligatorisk gymnasieskola (UbU10)

Riksdagen vill inte att det ska vara obligatoriskt för unga att gå i gymnasieskolan och gjorde ett tillkännagivande för regeringen om att gymnasiestudier ska vara fortsatt frivilliga.

Riksdagen tillkännager äv...

Nej till motioner om vuxenutbildning (UbU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om vuxenutbildning. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om ...

Utskottets justeringar

RSS
Torsdag 23 april
Torsdag 21 maj
Torsdag 4 juni

Utbildningsutskottets ledamöter

   
Lena Hallengren (S)
   
Christer Nylander (FP)
   
Lena Emilsson (S)
   
Eva Sonidsson (S)
   
Ida Drougge (M)
   
Olle Thorell (S)
   
Hanif Bali (M)
   
Nina Kain (SD)
   
Roger Haddad (FP)
   
Linda Snecker (V)
   
Emma Hult (MP)
   
Per Lodenius (C)
   
Sofia Damm (KD)
   
Said Abdu (FP)
   
Torbjörn Björlund (V)