Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Grundskolan

Möjligheter till fjärrundervisning

Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Utlandssvenska elevers utbildning i Sverige (UbU5)

Skollagen ändras så att regeringen inte längre kan besluta om att en skola ska ha ställning som riksinternat. Dessutom kommer riksinternatskolorna inte längre att kunna ta ut elevavgifter för utbildningen.

Utb...

Pengar till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar i statsbudgeten till utbildning och universitetsforskning. Förslaget innebär ändringar i 64 av ...

Utskottets justeringar

RSS
Tisdag 3 mars
Torsdag 5 mars

Utbildningsutskottets ledamöter

   
Lena Hallengren (S)
   
Christer Nylander (FP)
   
Lena Emilsson (S)
   
Eva Sonidsson (S)
   
Ida Drougge (M)
   
Olle Thorell (S)
   
Hanif Bali (M)
   
Nina Kain (SD)
   
Roger Haddad (FP)
   
Linda Snecker (V)
   
Emma Hult (MP)
   
Per Lodenius (C)
   
Sofia Damm (KD)
   
Said Abdu (FP)