Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning

Obligatoriskt bedömningsstöd i årskurs 1

Internationella skolor

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Riktade statsbidrag för en mer likvärdig skola (UbU14)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen som tar upp Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag för att styra mot en mer likvärdig skola. Det finns problem med att skolhuvudmännen inte tar del av statliga...

Nationell referensram införs för att jämföra nivån på kvalifikationer (UbU15)

Genom att ha en så kallad referensram blir det möjligt att jämföra nivån på olika kvalifikationer, såsom examina, certifikat och diplom. En referensram gör att det blir lättare för enskilda, arbetsgivare och utbildnin...

Utskottets justeringar

RSS
Torsdag 15 oktober
Tisdag 10 november
Torsdag 19 november

Utbildningsutskottets ledamöter

   
Lena Hallengren (S)
   
Christer Nylander (FP)
   
Lena Emilsson (S)
   
Eva Sonidsson (S)
   
Ida Drougge (M)
   
Olle Thorell (S)
   
Hanif Bali (M)
   
Nina Kain (SD)
   
Roger Haddad (FP)
   
Linda Snecker (V)
   
Emma Hult (MP)
   
Per Lodenius (C)
   
Sofia Damm (KD)
   
Said Abdu (FP)
   
Larry Söder (KD)
   
Linus Sköld (S)
   
Torbjörn Björlund (V)