Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning

Statens dimensionering av lärarutbildning

Specialdestinerade statsbidrag - ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Riksdagen vill ha skriftliga ordningsomdömen i skolan (UbU11)

Riksdagen uppmanade regeringen att vidta åtgärder så att det blir möjligt för högstadie- och gymnasieskolor att ge eleverna skriftliga ordningsomdömen. Dessutom uppmanade riksdagen regeringen att ta fram förslag om at...

Regler om mottagande och skolgång för nyanlända elever ändras (UbU6)

Särskilda regler som gäller nyanlända elever införs. Med nyanländ menas en person som har varit bosatt utomlands, som numera är bosatt i Sverige och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det år...

Utskottets justeringar

RSS
Tisdag 26 maj
Torsdag 4 juni
Torsdag 11 juni

Utbildningsutskottets ledamöter

   
Lena Hallengren (S)
   
Christer Nylander (FP)
   
Lena Emilsson (S)
   
Eva Sonidsson (S)
   
Ida Drougge (M)
   
Olle Thorell (S)
   
Hanif Bali (M)
   
Nina Kain (SD)
   
Roger Haddad (FP)
   
Linda Snecker (V)
   
Emma Hult (MP)
   
Per Lodenius (C)
   
Sofia Damm (KD)
   
Said Abdu (FP)
   
Larry Söder (KD)
   
Torbjörn Björlund (V)