Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Kvalitetssäkring av högre utbildning

Studiestöd

Förskolan

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Undantag ska få fler att bli lärare (UbU8)

Det råder brist på lärare i vissa ämnen. Personer med särskilda kunskaper i ämnen där det är brist på lärare, ska därför kunna undervisa trots att de saknar lärarlegitimation. Regeringens förslag införs som en försöks...

Pengar till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområdet utbildning och universitetsforskning. Sammanlagt går 69,4 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till barn och ungdomsu...

Utskottets justeringar

RSS
Torsdag 11 februari

Utbildningsutskottets ledamöter

   
Lena Hallengren (S)
   
Christer Nylander (L)
   
Lena Emilsson (S)
   
Eva Sonidsson (S)
   
Ida Drougge (M)
   
Olle Thorell (S)
   
Hanif Bali (M)
   
Nina Kain (SD)
   
Roger Haddad (L)
   
Linda Snecker (V)
   
Emma Hult (MP)
   
Per Lodenius (C)
   
Sofia Damm (KD)
   
Said Abdu (L)
   
Larry Söder (KD)
   
Linus Sköld (S)