Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anställning under viss kompletterande utbildning

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Reglerna för internationella skolor i Sverige ändras (UbU5)

Reglerna som gäller internationella skolor i Sverige ändras. En internationell skola ska definieras som en skola där utbildningen följer ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan och som i första hand ...

Skolor måste använda bedömningsstöd i första klass (UbU4)

Det blir obligatoriskt för alla skolor inom grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan att använda bedömningsstöd i årskurs 1. Bedömningsstödet är ett material som ska hjälpa lärarna att tidigt upptäcka...

Utskottets justeringar

RSS
Torsdag 10 december
Tisdag 15 december

Utbildningsutskottets ledamöter

   
Lena Hallengren (S)
   
Christer Nylander (FP)
   
Lena Emilsson (S)
   
Eva Sonidsson (S)
   
Ida Drougge (M)
   
Olle Thorell (S)
   
Hanif Bali (M)
   
Nina Kain (SD)
   
Roger Haddad (FP)
   
Linda Snecker (V)
   
Emma Hult (MP)
   
Per Lodenius (C)
   
Sofia Damm (KD)
   
Said Abdu (FP)
   
Larry Söder (KD)
   
Linus Sköld (S)
   
Torbjörn Björlund (V)