Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Vissa frågor om utlandssvenska elevers utbildning i Sverige

Statens dimensionering av lärarutbildningen

Förskolan

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Pengar till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar i statsbudgeten till utbildning och universitetsforskning. Förslaget innebär ändringar i 64 av ...

Pengar till studiestöd (UbU2)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar i statsbudgeten till studiestöd. Förslaget innebär ändringar i fem av de åtta anslag som regeri...

Utskottets justeringar

RSS
Torsdag 12 februari
Torsdag 19 februari

Utbildningsutskottets ledamöter

   
Lena Hallengren (S)
   
Christer Nylander (FP)
   
Lena Emilsson (S)
   
Eva Sonidsson (S)
   
Ida Drougge (M)
   
Olle Thorell (S)
   
Hanif Bali (M)
   
Nina Kain (SD)
   
Roger Haddad (FP)
   
Linda Snecker (V)
   
Per Lodenius (C)
   
Sofia Damm (KD)
   
Said Abdu (FP)