November 2014

Sanktionsavgift för överträdelse av cabotagebestämmelserna (TU2)

Den som bryter mot EU-reglerna om cabotagetransporter på vägarna ska i framtiden få en sanktionsavgift i stället för böter, som i dag. Sanktionsavgifter anses vara ett effektivare styrmedel än böter vid brott mot cabo...

Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd (TU3)

Från den 1 mars 2015 ska en polis eller tulltjänsteman tillfälligt kunna stoppa ett fordon från att fortsätta att köras. Regeringens förslag innebär att det exempelvis ska vara möjligt att tillfälligt låsa fast fordon...

Tydlig prisuppgift vid taxiresor (TU4)

I dag kan det vara svårt att förstå den information om taxan som står på taxibilen och det finns också problem med överpriser. Från och med den 1 januari 2015 ska man vid beställningen av en taxiresa få en prisuppgift...