Nyligen avslutade ärenden

RSS

EU-kommissionen vill ha samråd om mobil hälsa (SoU29)

Socialutskottet har granskat en så kallad grönbok från EU-kommissionen som handlar om mobil hälsa, m-hälsa. Begreppet m-hälsa står för mobil hälsovård och omfattar medicinska och allmänna hälso- och sjukvårdsmetoder d...

Bättre informationshantering för patienter med nedsatt beslutsförmåga (SoU20)

Ändringar genomförs i patientdatalagen som omfattar personer med nedsatt beslutsförmåga. Syftet är att förbättra vården, omhändertagandet och livskvaliteten för dessa personer.

Beslutet innebär följande:

...

Utskottets justeringar

RSS

Socialutskottets ledamöter

   
Anders W Jonsson (C)
   
Lena Hallengren (S)
   
Meeri Wasberg (S)
   
Ellen Juntti (M)
   
Ola Johansson (C)
   
Ismail Kamil (FP)
   
Susanna Haby (M)