Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet

Ensamkommande barn

Socialtjänstfrågor

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Barn och unga ska kunna få bidrag för glasögon (SoU4)

Landstingen ska bli skyldiga att lämna bidrag för glasögon eller kontaktlinser till vissa barn och unga mellan 8 och 19 år.

Den nya lagen omfattar barn till vilka landstingen är skyldiga att erbjuda hjälpmedel...

Ensamstående kvinnor kan få assisterad befruktning (SoU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ensamstående kvinnor ska ges samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som gifta par, registrerade partner och sambor. Ensamstående kvi...

Utskottets justeringar

RSS
Tisdag 23 februari
Torsdag 25 februari
Torsdag 3 mars

Socialutskottets ledamöter

   
Emma Henriksson (KD)
   
Anna-Lena Sörenson (S)
   
Amir Adan (M)
   
Hans Hoff (S)
   
Berit Högman (S)
   
Maj Karlsson (V)
   
Larry Söder (KD)