Aktuellt

RSS

Socialutskottet vill inte ha nytt lagförslag om att vårdvalet ska bli frivilligt för landstingen

En majoritet i socialutskottet anser att regeringen inte ska lämna nytt lagförslag om att ta bort landstingens skyldighet att ha vårdval. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att inte lämna något sådant lagförslag. S, MP och V reserverar sig mot utskottets förslag.

Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Socialtjänst- och barnfrågor

Folkhälsofrågor

Funktionshindersfrågor

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Regeringen bör inte föreslå frivilligt vårdval för landstingen (SoU3)

Riksdagen behandlade motioner som handlar om vårdvalssystem i primärvården. I samband med detta riktade riksdagen en uppmaning till regeringen om att inte lämna ett nytt lagförslag om att ta bort landstingens skyldigh...

Stöd till personer som vårdar närstående bör uppmärksammas mer (SoU4)

Regeringen har lämnat en skrivelse som handlar om Riksrevisionens rapport om stödet till personer som själva vårdar sina närstående. Den övergripande slutsatsen i rapporten är att staten inte har gett goda förutsättni...

Utskottets justeringar

RSS
Torsdag 9 april
Torsdag 16 april

Socialutskottets ledamöter