Nyligen avslutade ärenden

RSS

Riksdagen vill inte att regeringen utreder landstingens skyldighet att ha vårdvalssystem (SoU14)

I mars 2015 tillsatte regeringen en utredning som ska föreslå hur offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Bland annat ska utredningen lämna förslag om ändrade regler så att landstingen ...

Riksrevisionens granskning av överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården (SoU13)

Socialutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som tar upp Riksrevisionens rapport om överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården. Riksrevisionen bedömer att regeringen har använt...

Utskottets justeringar

RSS

Socialutskottets ledamöter