Aktuellt

RSS

Infektion med ebolavirus klassas som samhällsfarlig

Riksdagen har godkänt regeringens beslut från oktober 2014 om att bestämmelserna i smittskyddslagen om samhällsfarliga sjukdomar ska gälla för infektion med ebolavirus.

Socialutskottet vill inte ha nytt lagförslag om att vårdvalet ska bli frivilligt för landstingen

En majoritet i socialutskottet anser att regeringen inte ska lämna nytt lagförslag om att ta bort landstingens skyldighet att ha vårdval. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att inte lämna något sådant lagförslag. S, MP och V reserverar sig mot utskottets förslag.

Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

Apoteks- och läkemedelsfrågor

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Infektion med ebolavirus klassas som samhällsfarlig (SoU5)

Riksdagen har godkänt regeringens beslut från oktober 2014 om att bestämmelserna i smittskyddslagen om samhällsfarliga sjukdomar ska gälla för infektion med ebolavirus. En samhällsfarlig sjukdom är en sjukdom vars spr...

Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelning av pengar till utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2015. Samtidigt sa riksdagen delvis...

Utskottets justeringar

RSS
Tisdag 24 mars
Torsdag 26 mars

Socialutskottets ledamöter