Nyligen avslutade ärenden

RSS

Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelning av pengar till utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2015. Samtidigt sa riksdagen delvis...

Allmänna arvsfondens fördelning av medel 2013 (SoU2)

I en skrivelse berättar regeringen om fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under 2013. Allmänna arvsfonden stödjer ideell verksamhet till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Unde...

Utskottets justeringar

RSS

Socialutskottets ledamöter