Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården

Nyligen avslutade ärenden

RSS

EU-kommissionen vill ha samråd om mobil hälsa (SoU29)

Socialutskottet har granskat en så kallad grönbok från EU-kommissionen som handlar om mobil hälsa, m-hälsa. Begreppet m-hälsa står för mobil hälsovård och omfattar medicinska och allmänna hälso- och sjukvårdsmetoder d...

Bättre informationshantering för patienter med nedsatt beslutsförmåga (SoU20)

Ändringar genomförs i patientdatalagen som omfattar personer med nedsatt beslutsförmåga. Syftet är att förbättra vården, omhändertagandet och livskvaliteten för dessa personer.

Beslutet innebär följande:

...

Utskottets justeringar

RSS
Torsdag 11 december

Socialutskottets ledamöter