Nyligen avslutade ärenden

RSS

Ändrade regler för katastrofmedicin vid svenska insatser utomlands (SoU15)

Reglerna som gäller svensk katastrofmedicin utomlands ändras. Bland annat ska reglerna för vilka personer som kan få katastrofmedicinska insatser ändras, från personer som bor i Sverige till personer som har anknytnin...

En ny läkemedelslag (SoU16)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny läkemedelslag. I vår nuvarande läkemedelslag, som har funnits i cirka 20 år, har det under åren skett ändringar ett stort antal gånger. Detta har gjort läkemedelslagen...

Utskottets justeringar

RSS

Socialutskottets ledamöter