Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Informationsförfaranden i samband med organtransplantation

Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel

Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Nej till motioner om folkhälsa (SoU18)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om folkhälsofrågor. Skälet är bland annat att arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om mål för folkhälsan ...

Riksdagen vill ha skärpta regler för försäljning av tobak (SoU13)

Riksdagen vill införa krav på tillstånd för tobaksförsäljning. Riksdagen uppmanade därför regeringen att se över möjligheten att införa tillståndsplikt. Regeringen bör sedan skyndsamt lämna ett förslag till riksd...

Utskottets justeringar

RSS
Dddd d MMMM

Socialutskottets ledamöter

   
Anders W Jonsson (C)
   
Lena Hallengren (S)
   
Meeri Wasberg (S)
   
Ellen Juntti (M)
   
Ola Johansson (C)
   
Ismail Kamil (FP)
   
Susanna Haby (M)