Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Bidrag för glasögon till barn och unga

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Allmänna arvsfondens fördelning av medel 2014 (SoU2)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som tar upp Allmänna arvsfondens fördelning av medel under budgetåret 2014. Fondens syfte är att främja ideell verksamhet för barn, ungdomar och personer med funkti...

Utskottets justeringar

RSS
Torsdag 3 december
Tisdag 8 december

Socialutskottets ledamöter