Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m.

En ny läkemedelslag

Riksrevisionens rapport om överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Nej till förslag om hälso- och sjukvård (SoU7)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om hälso- och sjukvårdsfrågor, framför allt med hänvisning till att arbete redan pågår i många av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bla...

Nej till förslag om apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om apoteks- och läkemedelsfrågor, bland annat med hänvisning till att arbete redan pågår i många av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar b...

Utskottets justeringar

RSS
Torsdag 7 maj
Torsdag 21 maj

Socialutskottets ledamöter