Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Vissa socialförsäkringsfrågor

Riksrevisionens rapport om förvaltningen av förvalsalternativet i premiepensionssystemet

Ett medborgarskap som grundas på samhörighet

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Regeringens redogörelse om migrations- och asylpolitiken (SfU6)

Regeringen har lämnat en skrivelse om den svenska migrations- och asylpolitiken under perioden den 1 juli 2010–30 juni 2013. Redogörelsen handlar om asyl- och skyddsrelaterade frågor, arbetskraftsinvandring samt övrig...

Lagändring för likabehandling genomför EU-direktiv (SfU14)

En lagändring för likabehandling när det gäller social trygghet införs den 1 juli 2014. Detta för att svenska regler ska anpassas till ett EU-direktiv. Den som inte är svensk medborgare måste i dag i vissa fall ha bot...

Utskottets justeringar

RSS
Dddd d MMMM

Socialförsäkringsutskottets ledamöter

   
Gunnar Axén (M)
   
Tomas Eneroth (S)
   
Eva Lohman (M)
   
Jan Ericson (M)
   
Maria Ferm (MP)
   
Per Ramhorn (SD)
   
Stefan Käll (FP)
   
Ulf Nilsson (FP)
   
Roger Lamell (S)