Nyligen avslutade ärenden

RSS

Ändrade regler ska underlätta flytt till och från Sverige (SfU13)

Vissa regler kring permanent uppehållstillstånd ska ändras för att göra det lättare att flytta till och från Sverige. Ändringarna innebär bland annat följande:

Svårare att missbruka reglerna för arbetskraftsinvandring (SfU19)

Flera åtgärder ska vidtas för att motverka att reglerna för arbetskraftsinvandring missbrukas och att utländska arbetstagare blir utnyttjade. Det innebär bland annat:

Utskottets justeringar

RSS

Socialförsäkringsutskottets ledamöter

   
Gunnar Axén (M)
   
Tomas Eneroth (S)
   
Eva Lohman (M)
   
Jan Ericson (M)
   
Johan Hedin (C)
   
Maria Ferm (MP)
   
Per Ramhorn (SD)
   
Stefan Käll (FP)
   
Ulf Nilsson (FP)
   
Roger Lamell (S)