Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Nya regler för barns underhåll utanför underhållsstödet (SfU7)

Fullt underhållstöd kommer framöver inte längre att lämnas om en bidragsskyldig förälder har betalat den summa som har bestämts till Försäkringskassan under minst sex månader i följd. Men om det finns särskilda skäl s...

Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas (SfU8)

Riksdagen beslutade att säga ja till regeringens förslag om att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget. Det innebär att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag slutar att gälla den 1 februari 2016. Övri...

Utskottets justeringar

RSS
Tisdag 8 december

Socialförsäkringsutskottets ledamöter

   
Johan Forssell (M)
   
Tina Ghasemi (M)
   
Amir Adan (M)
   
Serkan Köse (S)
   
David Lång (SD)
   
Paula Bieler (SD)
   
Hanna Wigh (SD)
   
Daniel Riazat (V)
   
Mats Persson (FP)
   
Tomas Eneroth (S)
   
Larry Söder (KD)
   
Anna Vikström (S)