Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga

Migration

Anhöriginvandring

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Riksrevisionens rapport om att gå i pension (SfU8)

I en skrivelse behandlar regeringen en rapport från Riksrevisionen om att gå i pension. Riksrevisionen anser att pensionssystemet är krångligt och att enskilda inte har förutsättningar att göra bra val. Riksrevisionen...

Riksrevisionens rapport om granskningen av pensionssystemet (SfU9)

I en skrivelse behandlar regeringen en rapport från Riksrevisionen om granskningen av det allmänna pensionssystemet. Riksrevisionen anser att granskningen av pensionssystemet har brister och uppmanar regeringen bland ...

Utskottets justeringar

RSS
Torsdag 12 mars
Tisdag 24 mars

Socialförsäkringsutskottets ledamöter

   
Johan Forssell (M)
   
Tina Ghasemi (M)
   
Amir Adan (M)
   
Serkan Köse (S)
   
David Lång (SD)
   
Paula Bieler (SD)
   
Hanna Wigh (SD)
   
Daniel Riazat (V)
   
Mats Persson (FP)
   
Tomas Eneroth (S)