Förslag som utskottet arbetar med

RSS

SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

EU:s gränskodex

Riksrevisonens rapport om att gå i pension

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Pengar till migration (SfU4)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om knappt 17,5 miljarder kronor i anslag till migrationsområdet för 2015. Mest pengar går till ersättningar och boendekostnader (knappt 11 miljarder krono...

Pengar till ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar till ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning för 2015. Det innebär att riksdage...

Utskottets justeringar

RSS
Tisdag 10 februari

Socialförsäkringsutskottets ledamöter

   
Johan Forssell (M)
   
Tina Ghasemi (M)
   
Amir Adan (M)
   
Serkan Köse (S)
   
David Lång (SD)
   
Paula Bieler (SD)
   
Hanna Wigh (SD)
   
Daniel Riazat (V)
   
Mats Persson (FP)
   
Tomas Eneroth (S)