Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Genomförande av EU:s ändrade skyddsgrundsdirektiv (SfU5)

De svenska bestämmelserna om när statslösa personer och personer från länder utanför EU ska få status som flykting eller annan skyddsbehövande ändras. Även vad skyddet innebär ändras. Det blir tydligare att endast sta...

Utskottets justeringar

RSS
Torsdag 4 december

Socialförsäkringsutskottets ledamöter

   
Elisabeth Svantesson (M)
   
Tina Ghasemi (M)
   
Amir Adan (M)
   
Serkan Köse (S)
   
David Lång (SD)
   
Paula Bieler (SD)
   
Hanna Wigh (SD)
   
Daniel Riazat (V)
   
Mats Persson (FP)
   
Tomas Eneroth (S)