Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Trossamfund

Granskning av kommissionsrapporter om subsidiaritet och proportionalitet m.m.

Konstitutionella valfrågor

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Riksdagen vill se fler åtgärder mot våldsbejakande extremism (KU4)

Regeringen har redogjort för ett antal åtgärder som ska stärka samhällets arbete mot våldsbejakande extremism. Riksdagen tycker att de är bra men vill se fler åtgärder. Riksdagen tillkännager därför följande till rege...

Riksrevisionens rapport om digitalradio (KU6)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som tar upp en rapport från Riksrevisionen om digitalradio. Riksrevisionen bedömer i sin rapport att övergången till marksänd digitalradio är förknippad med stora r...

Utskottets justeringar

RSS
Tisdag 8 mars
Torsdag 17 mars

Konstitutionsutskottets ledamöter

   
Andreas Norlén (M)
   
Björn von Sydow (S)
   
Berit Högman (S)
   
Olle Felten (SD)
   
Johan Hedin (C)
   
Lawen Redar (S)
   
Allan Widman (L)
   
Ali Esbati (V)
   
Rasmus Ling (MP)
   
Carin Jämtin (S)
   
Tina Acketoft (L)
   
Linus Sköld (S)