Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Kommunala och regionala frågor

Vissa frågor om riksdagsledamöternas ersättningar

Kommittéberättelse 2015

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Nej till motioner om allmänna helgdagar (KU8)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om allmänna helgdagar. Motionerna handlar om flaggdagar och flaggning, Sveriges nationalsång, minnet av Harry Nordlund samt offentliga belöningssystem...

En utmaning för myndigheter att lämna ut omfattande allmänna handlingar (KU11)

Riksdagen har behandlat Justitieombudsmännens ämbetsberättelse för tiden 1 juli 2013-30 juni 2014. I samband med detta uppmanar riksdagen regeringen att utreda vad som kan göras för att möta utmaningar som uppstår när...

Utskottets justeringar

RSS
Torsdag 9 april
Tisdag 14 april
Tisdag 28 april

Konstitutionsutskottets ledamöter

   
Andreas Norlén (M)
   
Björn von Sydow (S)
   
Berit Högman (S)
   
Per Bill (M)
   
Johan Hedin (C)
   
Allan Widman (FP)
   
Ali Esbati (V)
   
Lawen Redar (S)
   
Rasmus Ling (MP)