Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Statens stöd till dagspressen

Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

Indelning i utgiftsområden

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Utredning om straffrättsligt skydd i samband med identitetskränkning bör fullföljas (KU15)

Riksdagen uppmanade regeringen att fullfölja en utredning som syftar till att stärka det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten. Utredningen tillsattes av alliansregeringen under förra mandatperioden ...

Viktigt att Sverige kan bidra med fristäder åt konstnärer (KU18)

Ett fyrtiotal europeiska städer är med i nätverket International Cities of Refuge Network (ICORN), som tar emot författare och konstnärer som behöver skydd. I Sverige finns för närvarande ett tiotal sådana fristäder. ...

Utskottets justeringar

RSS
Torsdag 7 maj
Tisdag 2 juni

Konstitutionsutskottets ledamöter

   
Andreas Norlén (M)
   
Björn von Sydow (S)
   
Berit Högman (S)
   
Per Bill (M)
   
Olle Felten (SD)
   
Johan Hedin (C)
   
Allan Widman (FP)
   
Ali Esbati (V)
   
Lawen Redar (S)
   
Rasmus Ling (MP)