Nyligen avslutade ärenden

RSS

Olagligt för privatpersoner använda avkodningsutrustning utan tillstånd (KU42)

Antalet privatpersoner som använder avkodningsutrustning för att kunna använda betal-tv-tjänster och andra elektroniska betaltjänster utan att betala har ökat. Men nu ska det bli olagligt att utan tillstånd skaffa sig...

Riksdagens nämnder har redogjort för sin verksamhet (KU43)

Riksdagens nämndmyndigheter har i år för första gången lämnat redogörelser för förra verksamhetsåret till riksdagen. Det finns inga särskilda krav på hur en verksamhetsredogörelse ska se ut och konstitutionsutskottet ...

Utskottets justeringar

RSS

Konstitutionsutskottets ledamöter

   
Per Bill (M)
   
Hans Hoff (S)
   
Sedat Dogru (M)
   
Per Svedberg (S)
   
Stefan Käll (FP)
   
Jabar Amin (MP)
   
Ulrik Nilsson (M)
   
Valter Mutt (MP)
   
Marianne Berg (V)
   
Allan Widman (FP)
   
Gustav Blix (M)
   
Montaser Eneim (M)