Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Sjöfylleri

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller

Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Ny lag införs om arv i internationella situationer (CU17)

Svenska regler ska anpassas till EU:s gemensamma regler om arv i internationella situationer. Det kan till exempel handla om fall där en person som avlidit var medborgare i ett land men bosatt i ett annat land, där ar...

Haagkonventionen kompletteras med svenska regler (CU18)

Den så kallade Haagkonventionen från 2005 innehåller regler om avtal för vilken domstol som ska pröva en tvist när parterna finns i olika länder. Dessa regler ska kompletteras med svenska regler. Konventionen och de k...

Utskottets justeringar

RSS
Torsdag 22 oktober
Tisdag 3 november

Civilutskottets ledamöter

   
Caroline Szyber (KD)
   
Hillevi Larsson (S)
   
Emma Hult (MP)
   
Mats Green (M)
   
Jimmy Ståhl (SD)
   
Hans Unander (S)
   
Aron Modig (KD)
   
Rasmus Ling (MP)
   
Hans Linde (V)
   
Said Abdu (FP)
   
Eva Lindh (S)