Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Enklare för mindre företag att redovisa (CU6)

De svenska redovisningsreglerna för företag anpassas till EU-regler. Det ska bland annat göra det enklare för mindre företag att redovisa. Till exempel begränsas kraven på upplysningar i noter i årsredovisningen. Prin...

Mark- och miljödomstolarna tar över Va-nämndens uppgifter (CU8)

De uppgifter som Statens va-nämnd har tas över av mark- och miljödomstolarna den 1 januari 2016. Det innebär att det kommer att vara mark- och miljödomstolarna som avgör tvister om vatten och avlopp. En tvist kan till...

Utskottets justeringar

RSS
Tisdag 1 december
Tisdag 19 januari

Civilutskottets ledamöter

   
Caroline Szyber (KD)
   
Hillevi Larsson (S)
   
Emma Hult (MP)
   
Mats Green (M)
   
Jimmy Ståhl (SD)
   
Hans Unander (S)
   
Aron Modig (KD)
   
Rasmus Ling (MP)
   
Hans Linde (V)
   
Said Abdu (L)
   
Lars Tysklind (L)
   
Eva Lindh (S)