Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter

Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster

Fordonsrelaterade skulder

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Fler bostäder åt unga och studenter (CU22)

Det ska bli enklare att bygga bostäder åt studenter och unga. Bland annat ska den som inreder vindsbostäder på högst 35 kvadratmeter alltid slippa att installera hiss. Den maximala tiden för tidsbegränsade bygglov för...

Den obligatoriska byggfelsförsäkringen avskaffas (CU25)

Kravet på att den som ska börja bygga ett bostadshus måste ha en byggfelsförsäkring tas bort. Byggfelsförsäkringen är en obligatorisk försäkring som i dagsläget måste tecknas innan bygget av ett bostadshus påbörjas. O...

Utskottets justeringar

RSS
Tisdag 29 april

Civilutskottets ledamöter