Klasser som läser samhällskunskap på gymnasienivå kan söka resebidrag för studiebesök i riksdagen. Om klassen övernattar kan ersättning ges för viss del av för boendet.

Steg 1: Klassen bokar ett studiebesök i riksdagen

Boka in ett studiebesök för studerande på gymnasienivå. Avsätt ytterligare 30 minuter eftersom riksdagsledamöter ofta har möjlighet att ansluta efter studiebesöket. Riksdagen erbjuder andra typer av besök, var därför uppmärksam på att boka rätt besökstyp. Resebidrag ges inte för en visning av Riksdagshuset eller om klassen på egenhand träffar en riksdagsledamot.

Studiebesök för gymnasie- och vuxenelever

Steg 2: Klassen ansöker om resebidrag

Undersök billigaste färdsätt och tag i möjligaste mån hänsyn till miljöaspekten. 

Fyll i formuläret "Ansökan om resebidrag" och sänd in till Riksdagsförvaltningen.

Bidraget avser de resekostnader som överstiger 250 kronor per person och därutöver boendekostnader på maximalt 100 kronor per resande. För varje klass finns möjlighet att få ersättning för 2 lärare. Medföljande extra personal till elever som har behov av särskilt stöd får bidrag.

Det ska vara möjligt att resa över en dag. Om resvägen är lång kan det leda till att det billigaste transportsättet inte är kan väljas. Motivera i så fall det i ansökan.

Om icke-avbokningsbara biljetter bokats och resebidrag inte beviljas står skolan själv för kostnaden. Vi rekommenderar därför att klasser som bokar resor till Stockholm innan riksdagen beviljat resebidrag bokar avbokningsbara biljetter. Bidraget täcker heller inte kostnader för personer som inte kunnat följa med på grund av till exempel sjukdom.

Steg 3: Riksdagen behandlar ansökan

Varje år har riksdagen ett fastställt belopp att fördela. För 2015 är beloppet 2,5 miljoner kronor. Om ansökningarna överstiger fastställt belopp görs en prioritering. Pengarna fördelas proportionellt mellan högskoleförberedande -och yrkesprogram. Klasser med lång resväg prioriteras. Högst 10 procent av resebidraget går till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux.

Steg 4: Riksdagen meddelar sitt beslut

Sju till tio arbetsdagar efter ansökningstiden gått ut skickas ett skriftlig besked till skolan per post.

Steg 5: Klassen besöker riksdagen

Steg 6: Klassen redovisar sina slutgiltiga kostnader

Klassen ska senast 30 dagar efter genomfört besök skicka in ifylld redovisningsblankett och underlag för resekostnader och i förekommande fall underlag för boendekostnader. Godkända underlag är är kvitton eller fakturor där kostnaderna tydligt specificeras; när resan genomförts, mellan vilka destinationer och hur många som har rest. Klassen kan få ersättning för kostnader som överstiger den beviljade summan om kostnadsökningen står utom skolans kontroll.

Eleverna ska därutöver skriva en resekrönika (gäller endast besök som genomförs hösten 2015).

Skriv krönika

Steg 7: Riksdagen betalar ut resebidraget

Riksdagen handlägger resebidragsredovisningar löpande. När klassen redovisat sina kostnader och skickat in sin resekrönika betalar riksdagen ut bidraget till det bank- eller plusgirokonto som klassen angett i ansökan. Ett urval av resekrönikor publiceras på riksdagens webbplats. 

Du kan kontakta oss om du har frågor om resebidraget. Du når oss på telefon 020-349 000 och e-postadressen besoksbokning@riksdagen.se.