Klasser som läser samhällskunskap på gymnasienivå kan söka resebidrag för att göra studiebesök i riksdagen. Om klassen övernattar kan skolan även få ersättning för en del av kostnaderna för boendet. Vägen från ansökan till utbetalning av resebidrag går genom följande steg.

Steg 1: Klassen bokar ett studiebesök i riksdagen

Innan klassen skickar in sin bidragsansökan måste ett studiebesök för studerande på gymnasienivå bokas. Dessa besök är 1,5 timmar långa och har en tydlig inriktning på ett ärendes gång i riksdagen. Då vi även erbjuder andra typer av besök är det viktigt att ni är uppmärksamma på att ni bokar rätt typ av besök. Man får inte resebidrag för en guidad visning av riksdagens hus eller om man enbart träffar en riksdagsledamot. Avsätt alltid ytterligare 30 minuter då ledamöter många gånger medverkar i besöken. Vi erbjuder 16 sådana tider varje vecka. Bokning kan göras via webbplatsen eller på telefon 08-786 48 62.

Studiebesök för gymnasie- och vuxenelever

Steg 2: Klassen ansöker om resebidrag

Skolan fyller i det elektroniska formulär som finns på webbplatsen "Ansökan om resebidrag" och skickar den till Riksdagsförvaltningen. Skolan kan ansöka om bidrag för de resekostnader som överstiger 250 kronor per person (exklusive moms, för skolor som inte är momsbefriade finns en specialregel se fråga 5) och för boendekostnader på maximalt 100 kronor per resande. För varje grupp finns möjlighet att få ersättning för 2 lärare. Även medföljande extra personal till elever som har behov av särskilt stöd får bidrag.

Vid val av färdsätt ska skolan välja det billigaste alternativet, exempelvis får ni inte ersättning för Arlanda Express till och från Arlanda utan ska ta flygbussarna. Gör en noggrann undersökning när ni beräknar er resekostnad. Begär offert från resebyrå, SJ eller flygbolag för att få en mer exakt kostnad. Det innebär att vi kan handlägga er ansökan snabbare. I möjligaste mån bör även hänsyn tas till miljön. Om ni exempelvis reser med buss, undersök då om det finns bussar som drivs av förnybart bränsle.

Det ska vara möjligt att resa över en dag om det finns särskilda skäl. Detta kan leda till att det billigaste transportsättet inte är valbart om resvägen är lång. Detta ska i så fall motiveras i ansökan.

Om en klass bokat biljetter som inte är avbokningsbara och sedan inte beviljas bidrag måste skolan själv stå för kostnaden. Bidraget täcker heller inte kostnader för personer som inte kunnat följa med på grund av till exempel sjukdom.

Vi rekommenderar att de klasser som bokar resor till Stockholm innan riksdagen beviljat resebidrag bokar avbokningsbara biljetter.

Steg 3: Riksdagen behandlar ansökan

Varje år har riksdagen ett fastställt belopp att fördela. För år 2015 är beloppet 2,5 miljoner kronor. Om ansökningarna överstiger den summan gör riksdagen ett urval. Pengarna fördelas då proportionellt mellan studieförberedande och yrkesförberedande program. Klasser med lång resväg prioriteras. Högst 10 procent av resebidraget går till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux.

Steg 4: Riksdagen meddelar sitt beslut

Alla klasser får ett skriftligt besked från Riksdagsförvaltningen. Breven skickas sju till tio arbetsdagar efter att ansökningstiden har gått ut.

Steg 5: Klassen besöker riksdagen

Steg 6: Klassen skickar in sin krönika och redovisar sina slutgiltiga kostnader

Innan resebidraget betalas ut ska klassen senast 30 dagar efter det att besöket genomförts skicka in underlag för sina kostnader bestående av blanketten om faktiska kostnader samt kvitton eller fakturor där kostnaderna tydligt specificeras. Klassen kan få betalt även för kostnader som överstiger den beviljade summan om kostnadsökningen inte står inom skolans kontroll. För att utbetalning ska ske ska eleverna även skriva en krönika.

Skriv krönika

Steg 7: Riksdagen betalar ut resebidraget

Resebidraget betalas ut efter besöket i riksdagen. Innan skolorna får pengarna måste två krav vara uppfyllda. Klassen ska ha redovisat sina faktiska resekostnader senast 30 dagar efter besöket. Det är viktigt att den exakta kostnaden kan styrkas genom kopior på kvitton eller fakturor. Offert eller följesedel godkänns inte. Alla klasser ska skriva en krönika. Ett urval av krönikorna publiceras sedan på riksdagens webbplats. Först när klassen redovisat sina kostnader och skickat in sin reserapport betalar riksdagen ut bidraget. Om redovisning inte sker inom 30 dagar förfaller resebidraget och skolan får själv stå för hela kostnaden. Bidraget betalas ut till det bank- eller plusgirokonto som klassen angett i ansökan.

Du kan kontakta oss om du har frågor om resebidraget. Du når oss på telefon 020-349 000 och e-postadressen besoksbokning@riksdagen.se.