Den 16 mars 2013 arrangerade riksdagen för tolfte gången i ordningen öppet hus. Tusentals besökare strömmade in genom portarna till Riksdagshuset för att besöka kammaren och träffa ledamöter, talmannen, utskott och partier.

Några av de populäraste programpunkterna under dagen var frågestunden med ledamöterna, guidade visningar och barnens miniriksdag. Många besökare valde att gå guidad visning – 77 visningar genomfördes med cirka 1 900 besökare. Tipsrundan i Stora trapphallen och miniriksdagen i Förstakammarsaen lockade de lite mindre besökarna. Totalt deltog 140 barn i miniriksdagen.

Program

Ett par nyheter den här gången var korta föreläsningar i Förstakammarsalen och fler satsningar på tillgänglighet, som syntolkade visningar.

Programmet, som vände sig till en bred publik, var följande:

Västra riksdagshuset

Besök kammaren

Talman Per Westerberg, personal från kammarkansliet och stenografer svarar på frågor om arbetet i kammaren. 

Följ med på guidad visning

  • Visningar på svenska hela dagen. Sista visningen kl.15.30.
  • På engelska kl. 13.00, 14.00 och 15.00.
  • Teckentolkad visning kl. 12.30 och 15.15.
  • Syntolkad visning kl. 13.00 och 15.00.

Plats: Bankhallen

Frågan är fri – frågestund med riksdagsledamöterna

Under frågestunden "Frågan är fri" kl. 14–15 får du chansen att ställa frågor direkt till ledamöterna. Vice talman Susanne Eberstein leder frågestunden som teckenspråkstolkas och webb-tv-sänds. Följande ledamöter deltar:

Plats: Kammaren, plan 5.

Träffa partierna

Politiker och anställda från de åtta riksdagspartierna finns på plats.
Plats: Plan 5.

Östra riksdagshuset

Besök utskotten

Plats: Plan 5

Gå på föreläsningar

Varför övervaka val i andra länder?

Riksdagsledamöters erfarenheter från bl.a. Georgien och Ukraina

Varför så många kvinnor i nordiska parlament?

Lenita Freidenvall, forskare och föredragande i arbetsmarknadsutskottet, kl. 13.10 och 15.10.

Avvikarna – vilka röstar mot partiet?

Björn Axelsson, statsvetare och handläggare på Riksdagsbiblioteket, kl. 13.40 och 15.30.

Teckenspråkstolkning kl. 12.45, 15.10 och 15.30.
Plats: Förstakammarsalen, plan 5.

Miniriksdag för barn

För barnen ordnas miniriksdag kl. 12.20 och 14.15. Då får barnen prova på att vara politiker och bestämma genom att rösta i en fråga. Ålder: 4–12 år.
Plats: Förstakammarsalen, plan 5.

Tipsrunda för barn

Tipsrunda för barn hela dagen i Stora trapphallen. Ålder: 4–12 år.

Spela Rixdaxspelet

Prova på rollen som ledamot i datorspelet Rixdax. Spelet är utformat som ett brädspel. Ålder: från 10 år och uppåt.
Plats: Plan 5.

Kafé i Sammanbindningsbanan

Riksdagens festsal Sammanbindningsbanan är för dagen omgjord till kafé.
Plats: Plan 5.

Mer från riksdagen

I västra och östra riksdagshusen finns följande verksamheter på plats för att svara på besökarnas frågor:

  • Enheten ledamotsadministration (ledamöternas arvoden och ekonomiska villkor)
  • EU-nämnden och EU-informatörer (EU-frågor)
  • Riksdagens informationsenhet (information om riksdagen och riksdagens webbplats)
  • Riksdagens internationella kansli (internationella besök och uppdrag)
  • Riksdagens utredningstjänst (utredningar på uppdrag av ledamöter och partikanslier)
  • Riksdagsbiblioteket (riksdagens ståndsprotokoll och digitalt riksdagstryck samt delar av en utställning om kvinnlig rösträtt)