Regeringen lämnar, om det inte är valår, senast den 20 september budgetpropositionen till riksdagen. Det är några dagar efter att riksdagens arbetsår startat. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statsbudget för nästa år.

Är det valår samlas riksdagen senare än annars. Om valet leder till regeringsskifte kan den nya regeringen också behöva mer tid för att lämna sitt förslag till statsbudget. Därför kan regeringen vid valår vänta ända till den 15 november med att lämna budgetpropositionen. 

Regeringens budgetförslag ska innehålla alla delar i statsbudgeten, och regeringen får inte lämna några fler förslag om utgifter och inkomster senare under hösten. 

I statsbudgeten finns alla statens inkomster och utgifter som påverkar hur mycket pengar staten måste låna. Kostnaderna för ålderspensionssystemet är de enda statliga utgifter som regeringen redovisar vid sidan av statsbudgeten. 

500 olika anslag

Det finns cirka 500 så kallade anslag i statsbudgeten för olika utgifter. Ett anslag är en summa pengar och kan gälla maxtaxa i barnomsorgen eller underhåll av vägar. Genom att lägga olika mycket pengar på olika anslag föreslår regeringen hur statens verksamhet ska se ut i samhället. Anslagen gäller för ett år. 

De 500 anslagen i statsbudgeten är grupperade i 27 olika ämnesområden som kallas utgiftsområden. Riksdagen och regeringen styr statens verksamhet genom bland annat mål för de olika utgiftsområdena.

Statens inkomster

Regeringens budgetproposition innehåller inte bara förslag till utgifter utan också en beräkning av hur stora statens inkomster kommer att bli. 

Det är inte lika lätt att bestämma statens inkomster som utgifter. Staten får sina största inkomster från olika typer av skatter. Hur stora skatteinkomsterna blir beror på den ekonomiska utvecklingen som kan vara svår att förutse i detalj. 

Statens inkomster från skatter beror också på vilka regler som gäller för skatter och avgifter. Dessa regler ändras inte varje år, men regeringens budgetförslag innehåller ofta förslag om att ändra skatter och avgifter.