Dokument & lagar (80 träffar)

Statens offentliga utredningar 2018:20

sou 2018 20 Gräsrotsfinansiering Betänkande av Utredningen om gräsrotsfinansiering Stockholm 2018 SOU 2018:20 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2018-03-19

Statens offentliga utredningar 2018:20 (pdf, 3021 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:6

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 8 0 3 0 5 D N R 3 1 1 2 0 1 6 1 2 4 6 R I R 2 0 1 8 6 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Livsmedels- och läkemedelsförsörjning

2018-03-15

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:6 (pdf, 445 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:21

Flexibel rehabilitering Betänkande av Flexjobbutredningen Stockholm 2018 SOU 2018:21 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För

2018-03-14

Statens offentliga utredningar 2018:21 (pdf, 892 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:18

sou 2018 18 Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige Betänkande av Utredningen om översyn av statens stöd till trossamfund Stockholm 2018 SOU 2018:18 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2018-03-14

Statens offentliga utredningar 2018:18 (pdf, 3179 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:17

sou 2018 17 Med undervisningsskicklighet i centrum ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling Slutbetänkande av Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner Stockholm 2018 SOU 2018:17 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts

2018-03-12

Statens offentliga utredningar 2018:17 (pdf, 5279 kB)

Departementsserien 2018:5

Ds 2018:5 Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2018-03-09

Departementsserien 2018:5 (pdf, 674 kB)

Kommittéberättelse U 2018:02 utredningen, se dir. 2018:15

Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet U 2018:02 Beteckning U 2018:02 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2018-03-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:15 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2018-03-08

Kommittéberättelse S 2018:02 kommittén, se dir. 2018:16

Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa S 2018:02 Beteckning S 2018:02 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-03-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-08 Direktiv för kommittén, se dir. 2018:16 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 mars 2020.

2018-03-08

Kommittéberättelse U 2018:01 utredningen, se dir. 2018:17

Utredningen om planering och dimensionering av gymnasial utbildning U 2018:01 Beteckning U 2018:01 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2018-03-14 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:17 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2018-03-08

Kommittéberättelse N 2018:C uppdraget, se dnr N2018/01681/SPN

Utarbeta ett förslag till nationell strategi för fysisk planering med inriktning mot bostadsförsörjning samt att undersöka möjligheterna och presentera förslag till inrättande av ett nationellt forum för fysisk planering N 2018:C Beteckning N 2018:C Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2018-03-15 Status

2018-03-08

Kommittédirektiv 2018:16

Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa Innehåll Sammanfattning Bakgrund Det nuvarande tandvårdssystemet Landstingens tandvårdsstöd Tandhälsans fördelning i befolkningen Att avstå från tandvård av ekonomiska skäl Uppdraget att analysera skillnader i tandhälsa samt identifiera faktorer och incitament för en mer

2018-03-08

Statens offentliga utredningar 2018:16

sou 2018 16 d2 Vägen till självkörande fordon introduktion Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om självkörande fordon på väg Stockholm 2018 SOU 2018:16 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2018:16 (pdf, 8744 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:16

sou 2018 16 Vägen till självkörande fordon introduktion Del 1 Slutbetänkande av Utredningen om självkörande fordon på väg Stockholm 2018 SOU 2018:16 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2018-03-07

Statens offentliga utredningar 2018:16 (pdf, 5402 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:19

Forska tillsammans samverkan för lärande och förbättring Betänkande av Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan Stockholm 2018 SOU 2018:19 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-03-06

Statens offentliga utredningar 2018:19 (pdf, 1696 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:5

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 8 0 2 2 8 D N R 3 1 1 2 0 1 7 0 2 0 0 R I R 2 0 1 8 5 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Regeringens styrning av affärsverken

2018-03-06

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:5 (pdf, 248 kB)

Departementsserien 2018:8

ds 2018 8 Ds 2018:8 Översyn av grundskyddet för pensionärer Inriktning för ett nytt grundskydd Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2018-03-06

Departementsserien 2018:8 (pdf, 2198 kB)

Departementsserien 2018:3

Till Justitiedepartementet Den 8 november 2017 beslutade statsrådet Johansson att ge ämnesrådet Sofie Lindblom i uppdrag att biträda Justitiedepartementet med att anpassa regleringen av personuppgiftsbehandlingen vid uppbörd av böter till EU:s dataskyddsreform. Med överlämnandet av denna promemoria är uppdraget slutfört.

2018-03-06

Departementsserien 2018:3 (pdf, 1579 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:10

sou 2018 10 d2 Myndighetsgemensam indelning författningsändringar till följd av ny landstingsbeteckning Volym 2 Slutbetänkande av Indelningskommittén Stockholm 2018 SOU 2018:10 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2018:10 (pdf, 3186 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:10

sou 2018 10 Myndighetsgemensam indelning samverkan på regional nivå Volym 1 Slutbetänkande av Indelningskommittén Stockholm 2018 SOU 2018:10 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-03-02

Statens offentliga utredningar 2018:10 (pdf, 1552 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:9

Ökad trygghet för studerande som blir sjuka Delbetänkande av Utredningen om tryggare och effektivare studier Stockholm 2018 SOU 2018:9 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-03-01

Statens offentliga utredningar 2018:9 (pdf, 1707 kB)
Paginering