Dokument & lagar (21 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 22-2018

Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutade den 28 mars 2018 att utse AA till ny ersättare för Folkpartiet Liberalerna i kommunfullmäktige i Arjeplogs kommun. Redogörelse för överklagandet AA har i en skrivelse som kom in till Länsstyrelsen i Norrbottens län den 22 april 2018 överklagat länsstyrelsens beslut och uppgett

2018-06-13

Valprövningsnämndens beslut 2018-4

Valmyndigheten beslutade den 23 februari 2018 att registrera partibeteckningen Alternativ för Sverige som återges nedan, för val till riksdagen, och därmed också för val till landstings- och kommunfullmäktige i hela landet, samt för val till Europaparlamentet. Bild Alternativ för Sverige Redogörelse för överklagandet

2018-04-18

Valprövningsnämndens beslut 2018-5,9,10,14,17,18,20

Valmyndigheten beslutade den 6 mars 2018 att registrera partibeteckningen Framtid S för val till kommunfullmäktige i Pajala kommun. Redogörelse för överklagandena AA dnr 5-2018BB dnr 9-2018Socialdemokraterna i Pajala kommun genom CC, dnr 10-2018DD dnr 14-2018EE, FF, GG, HH och II dnr 17-2018JJ dnr 18-2018 samt KK, förste

2018-04-18

Valprövningsnämndens beslut 2018-19

Länsstyrelsen i Kalmar län beslutade den 9 mars 2018 att utse AA till ny ersättare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige i Emmaboda kommun. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut och uppgett att hon vill avsäga sig uppdraget som ersättare för ledamot i kommunfullmäktige i Emmaboda. Länsstyrelsens

2018-04-18

Valprövningsnämndens beslut 2018-13

Valmyndigheten beslutade den 15 mars 2018 att avslå en anmälan om deltagande i 2018 års val till riksdagen som gjorts under partibeteckningen Medborgarpartiet. Redogörelse för överklagandet Medborgarpartiet har i en skrivelse som kom in till Valmyndigheten den 24 mars 2018 överklagat Valmyndighetens beslut. Valmyndighetens

2018-04-18

Redogörelse 2017/18:VPN1

Redogörelse till riksdagen 2017/18:VPN1 Verksamhetsredogörelse för Valprövningsnämnden 2017 Till riksdagen Härmed överlämnas nämndens redogörelse för 2017 till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2018 Annika Sandström 1 2017/18:VPN1 Verksamhetsredogörelse för Valprövningsnämnden 2017 Enligt

Sista motionsdag: 2018-03-01

Redogörelse 2017/18:VPN1 (pdf, 130 kB)

Valprövningsnämndens beslut 2017-30

Länsstyrelsen i Västernorrlands län beslutade den 31 oktober 2017 att ingen ny ersättare kunde utses efter AA från Sverigedemokraterna som avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige i Härnösands kommun. Redogörelse för överklagandet BB har överklagat beslutet och anfört att CC ska utses till ersättare eftersom

2018-01-24

Valprövningsnämndens beslut 2017-31

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade den 1 november 2017 att utse AA som ny ersättare för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Jönköpings kommun. Redogörelse för överklagandet AA har i en skrivelse med rubriken överklagande anfört att han inte önskar vara ersättare för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige.

2018-01-24

Valprövningsnämndens beslut 2017-32

Länsstyrelsen i Västerbottens län beslutade den 22 november 2017 att avvisa en begäran om utläggning av partivalsedlar för partiet Opinion. Länsstyrelsen fann att Opinions begäran kommit in till länsstyrelsen efter det datum som Valmyndigheten beslutat. Redogörelse för överklagandet Opinion har överklagat beslutet och

2018-01-24

Valprövningsnämndens beslut 2017-29

Valmyndigheten beslutade den 12 oktober 2017 att avslå en anmälan från Demokraterna i Göteborg om registrering av partibeteckningen Demokraterna i visst utförande, se nedan, för val till riksdagen, och därmed också för val till landstings- och kommunfullmäktige i hela landet, samt för val till Europaparlamentet. Den del

2018-01-24

Valprövningsnämndens beslut 2017-24

Länsstyrelsen i Västmanlands län beslutade den 22 september 2017 att utse AA som ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Norbergs kommun efter det att en tidigare ledamot befriats från sitt uppdrag. Den 29 september 2017 befriade ordföranden i kommunfullmäktige i Norbergs kommun AA från uppdraget med hänvisning

2017-11-29

Valprövningsnämndens beslut 2017-23

Länsstyrelsen i Gävleborgs län beslutade den 19 september 2017 att utse AA som ny ersättare för Sverigedemokraterna i Nordanstigs kommun. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande. Hon förstår inte hur detta har kunnat gå till då hon inte vare sig är medlem eller

2017-11-29

Valprövningsnämndens beslut 2017-17

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade att utse AA som ny ledamot för Moderaterna i landstingsfullmäktige i Jönköpings län. Redogörelse för överklagandet AA har i en skrivelse som kom in till Länsstyrelsen i Jönköpings län den 14 augusti 2017 avsagt sig platsen som ledamot för Moderaterna i regionfullmäktige i Region

2017-09-27

Valprövningsnämndens beslut 2017-15

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade att utse AA till ny ersättare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige i Gislaveds kommun. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut och uppgett att hon inte kan åta sig uppdraget som ersättare för ledamot. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen i Jönköpings

2017-09-27

Valprövningsnämndens beslut 2017-13

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade att utse AA till ny ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige i Nässjö kommun. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut och uppgett att hon inte vill vara ersättare för ledamot. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen i Jönköpings län har vidhållit

2017-09-27

Valprövningsnämndens beslut 2017-12

Länsstyrelsen i Gotlands län beslutade att utse AA som ny ersättare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige i Gotlands kommun. Redogörelse för överklagandet AA har i en skrivelse som kom in till Länsstyrelsen i Gotlands län den 9 juni 2017 överklagat beslutet och anfört att han inte kommer att ha tid att vara ersättare.

2017-09-27

Valprövningsnämndens beslut 2017-05

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade att utse AA till ny ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Trollhättans kommun. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut och uppgett att han inte vill vara ledamot. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen i Västra Götalands län har

2017-05-17

Redogörelse 2016/17:VPN1

Redogörelse till riksdagen 2016/17:VPN1 Verksamhetsredogörelse för Valprövningsnämnden 2016 Till riksdagen Härmed överlämnas nämndens redogörelse för 2016 till riksdagen. Stockholm den 17 februari 2017 Annika Sandström Verksamhetsredogörelse för Valprövningsnämnden 2016 Enligt 13 § lagen (2012:880)

Sista motionsdag: 2017-03-09

Redogörelse 2016/17:VPN1 (docx, 112 kB)

Redogörelse 2015/16:VPN1

Redogörelse till riksdagen 2015/16:VPN1 Verksamhetsredogörelse för Valprövningsnämnden 2015 Till riksdagen Valprövningsnämnden antog vid ett sammanträde den 10 februari 2016 sin verksamhetsredogörelse för 2015. Härmed överlämnas nämndens redogörelse för 2015 till riksdagen. Stockholm den 10 februari 2016 Annika

2016-02-11

Redogörelse 2015/16:VPN1 (docx, 132 kB)

Redogörelse 2014/15:VPN1

Redogörelse till riksdagen 2014/15:VPN1 2014/15:VPN1 Verksamhetsredogörelse Valprövningsnämnden 2014 Till riksdagen Valprövningsnämnden antog vid ett sammanträde den 28 januari 2015 sin verksamhetsredogörelse för 2014. Härmed överlämnas nämndens redogörelse för 2014 till riksdagen. Stockholm den 28

2015-02-03

Redogörelse 2014/15:VPN1 (pdf, 98 kB)
Paginering