Dokument & lagar (1 984 träffar)

Motion 2018/19:24 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:24 av Angelika Bengtsson m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:261 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen i sin helhet. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en ny utredning


Utskottsberedning: 2018/19:KrU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2018/19:24 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:24 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

Motion 2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att redan nu besluta att en utvärdering av licenssystemet ska genomföras fem år efter införandet och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:KrU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:4080 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4080 av Aron Emilsson m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:164 En kommunal kulturskola för framtiden en strategi för de statliga insatserna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till nationella mål för statliga insatser. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2017/18:KrU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:4080 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:4080 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:4000 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4000 av Aron Emilsson m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur svenska medborgare


Utskottsberedning: 2017/18:CKrU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2017/18:4000 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:4000 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:3885 av Martin Kinnunen (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3885 av Martin Kinnunen (SD) Ett smalare och ändamålsenligt public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att public service ska finansieras inom ramen för statsbudgeten och inte genom skatt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:KrU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3885 av Martin Kinnunen (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3885 av Martin Kinnunen (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:3844 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3844 av Markus Wiechel SD Ett starkare skydd av fornlämningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett starkare skydd av fornlämningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska arkeologer kastar idag amulettringar och andra


Utskottsberedning: 2017/18:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3844 av Markus Wiechel (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3844 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3785 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3785 av Mikael Jansson och David Lång båda SD Språkskyddslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör utredas om en svensk motsvarighet till den franska språkskyddslagen den s.k. Toubonlagen skulle kunna antas i Sverige och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:KrU4 2017/18:KrU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3785 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3785 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:3635 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3635 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard båda SD Reformera finansieringen av public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta utreda vilka åtgärder som lämpligast bör vidtas för att kunna reformera finansieringen av public service


Utskottsberedning: 2017/18:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3635 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3635 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:3526 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3526 av Josef Fransson SD Motorsport och motorhobby Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna motorsporten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trafiksäkerhet kopplat till motorutövande


Utskottsberedning: 2017/18:KrU6 2017/18:TU11 2017/18:TU15
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:3526 av Josef Fransson (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3526 av Josef Fransson (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3517 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3517 av Josef Fransson SD Kommunismmuseum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska upprätta ett museum med en permanent utställning om kommunismens brott mot mänskligheten och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3517 av Josef Fransson (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3517 av Josef Fransson (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3455 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3455 av Markus Wiechel och Richard Jomshof båda SD Muslimska brödraskapet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda Muslimska brödraskapets etablering i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2017/18:KrU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:3455 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3455 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2017/18:3387 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3387 av Runar Filper SD Erkännande av svenskbefolkningen i Argentina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma svenskbefolkningen i Argentina och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:KrU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3387 av Runar Filper (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3387 av Runar Filper (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:3383 av Aron Emilsson och Runar Filper (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3383 av Aron Emilsson och Runar Filper båda SD Ordbok över Sveriges dialekter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ordbok över Sveriges dialekter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska dialekter är en omistlig del av


Utskottsberedning: 2017/18:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3383 av Aron Emilsson och Runar Filper (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3383 av Aron Emilsson och Runar Filper (båda SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:3381 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3381 av Runar Filper SD Folkparken som kulturarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att rädda folkparkerna genom ett statligt bidrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Folkparkerna är en viktig del


Utskottsberedning: 2017/18:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3381 av Runar Filper (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3381 av Runar Filper (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:3373 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3373 av Runar Filper SD Informationskampanj om kommunismens brott mot mänskligheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur information om kommunismens brott mot mänskligheten skulle kunna ges i skolan till eleverna och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:KrU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3373 av Runar Filper (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3373 av Runar Filper (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:3271 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3271 av Mikael Jansson och Roger Richtoff båda SD Hälsorundor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör subventionera kommunala byggen av hälsorundor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nutidsmänniskan rör sig för


Utskottsberedning: 2017/18:KrU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3271 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3271 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:3388 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3388 av Runar Filper SD Svenska som nationalspråk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka och återta det svenska språkets ställning i statliga medier och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:KrU5 2017/18:KU36
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3388 av Runar Filper (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3388 av Runar Filper (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. SD, Åtgärdsprogram för kvinnor i vardagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring i lagstiftningen med syftet att förenkla utfärdandet av kontaktförbud för utsatta kvinnor och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:AU8 2017/18:CU16 2017/18:JuU1 2017/18:JuU14 2017/18:JuU17 2017/18:JuU25 2017/18:JuU36 2017/18:KrU3 2017/18:SfU15 2017/18:SfU16 2017/18:TU17
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) (docx, 78 kB) Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) (pdf, 152 kB)

Motion 2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson båda SD Sverigedemokraternas bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur kommunerna kan arbeta med att förändra områdesplaneringen för att möjliggöra en tryggare samt säkrare


Utskottsberedning: 2017/18:CU1 2017/18:CU16 2017/18:CU31 2017/18:CU9 2017/18:FiU25 2017/18:KrU1 2017/18:SfU15 2017/18:SfU3 2017/18:SkU8 2017/18:SkU9
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (pdf, 118 kB)

Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Kunskapslyft för barn och lärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett kunskapslyft för barn för att stärka deras kunskaper om sina egna rättigheter och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:KrU6 2017/18:UbU19 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 82 kB)