Dokument & lagar (205 träffar)

Motion 2012/13:So23 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So23 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:113 Riksrevisionens rapport om statens insatser inom ambulansverksamheten S31006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast ska återkomma


Utskottsberedning: 2012/13:SoU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So23 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 72 kB)

Motion 2012/13:So21 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So21 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården S31005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över och effektivisera statistikinhämtandet


Utskottsberedning: 2012/13:SoU18
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:So21 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 90 kB)

Motion 2012/13:So10 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So10 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:109 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd S31004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tydliggöra begreppet vistelse


Utskottsberedning: 2012/13:SoU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:So10 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:So7 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So7 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:44 Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet S31003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att följa Riksrevisionens förslag till rekommendation


Utskottsberedning: 2012/13:SoU10
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 bifall,

Motion 2012/13:So7 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:So564 av Christina Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So564 av Christina Karlsson m.fl. S Kooperativ äldreomsorg S35166 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrade möjligheter för kooperativa lösningar inom äldreomsorgen. Motivering Allt fler vill starta eget företag


Utskottsberedning: 2012/13:SoU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So564 av Christina Karlsson m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 8 Migration S34001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett gemensamt europeiskt asylsystem. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:CU8 2012/13:SfU2 2012/13:SfU7 2012/13:SoU1 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 103 kB)

Motion 2012/13:So570 av Karin Åström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So570 av Karin Åström m.fl. S Tydligare prövning av utskänkningstillstånd för alkohol S9098 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utskänkningstillstånd för alkohol bör grundas mer på socialpolitiska avväganden


Utskottsberedning: 2012/13:SoU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So570 av Karin Åström m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:So530 av Jan-Olof Larsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So530 av Jan-Olof Larsson S Ekonomiskt bistånd vid studier S9042 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av lagen gällande ekonomiskt bistånd vid studier på lägre nivå. Motivering Idag klarar allt


Utskottsberedning: 2012/13:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So530 av Jan-Olof Larsson (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:So505 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So505 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström S Motverka vräkning av barnfamiljer S7080 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att motverka vräkning av barnfamiljer. Motivering Varje vräkning som drabbar ett barn är en

2012-10-04

Motion 2012/13:So505 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:So502 av Katarina Köhler m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So502 av Katarina Köhler m.fl. S Inför barnkonventionen i svensk lag S9072 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa barnkonventionen i svensk lag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: -2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2012/13:So502 av Katarina Köhler m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:So480 av Anna Steele (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:So480 av Anna Steele FP Certifiering av familjehem FP849 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att konsulentstödda familjehem ska certifieras. Motivering Konsulentstödd familjehemsvård är en vårdform där vuxna, ungdomar


Utskottsberedning: 2012/13:SoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So480 av Anna Steele (FP) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:So453 av Anita Brodén och Jan Ertsborn (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:So453 av Anita Brodén och Jan Ertsborn FP Gör barnkonventionen till svensk lag FP826 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att FN:s konvention om barnets rättigheter barnkonventionen ska gälla som svensk lag. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:SoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So453 av Anita Brodén och Jan Ertsborn (FP) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:So452 av Anita Brodén (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:So452 av Anita Brodén FP Amalgam ett fortsatt problem FP834 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillförsäkra patienter med amalgamfyllningsproblem lika behandling i hela landet. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:SoU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:So452 av Anita Brodén (FP) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:So451 av Anna Steele (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:So451 av Anna Steele FP Vidgat ansvarsområde för Allmänna arvsfonden FP851 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en vidgning av Allmänna arvsfondens ändamål till att omfatta även stöd till projekt för äldre. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:SoU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So451 av Anna Steele (FP) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:So450 av Anna Steele (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:So450 av Anna Steele FP Komplettering av folkhälsomålen FP858 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillägg av ett tolfte folkhälsomål: Tryggt och hälsofrämjande åldrande. Motivering Riksdagen beslutade 2003 att anta


Utskottsberedning: 2012/13:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So450 av Anna Steele (FP) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:So449 av Anna Steele (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:So449 av Anna Steele FP Apoteksvård vid småkrämpor FP860 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjliggöra för apotek att behandla småkrämpor som ett komplement till primärvården. Motivering Många primärvårdsmottagningar


Utskottsberedning: 2013/14:SoU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So449 av Anna Steele (FP) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:So448 av Anna Steele (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:So448 av Anna Steele FP Försäljning av kombinationsmediciner FP859 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta försäljning av kombinationsmediciner på svenska apotek. Motivering I Sverige är det idag inte tillåtet


Utskottsberedning: 2013/14:SoU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So448 av Anna Steele (FP) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:So447 av Anna Steele (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:So447 av Anna Steele FP Sambandet mellan hjärtflimmer och stroke FP866 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad kunskap om förmaksflimmer för att minska underbehandling av personer med förmaksflimmer. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So447 av Anna Steele (FP) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:So446 av Anna Steele (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:So446 av Anna Steele FP Skilda rum i vården för kvinnor och män FP857 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Socialstyrelsen bör utfärda allmänna råd till Sveriges sjukhus och vårdinstitutioner att dessa bör inrätta


Utskottsberedning: 2012/13:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So446 av Anna Steele (FP) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:So445 av Anna Steele (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:So445 av Anna Steele FP Donationsregistret och hälso- och sjukvårdslagen FP854 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla som föds i Sverige automatiskt bör registreras i donationsregistret. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:SoU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:So445 av Anna Steele (FP) (doc, 60 kB)