Dokument & lagar (1 520 träffar)

Motion 2017/18:3300 av Krister Örnfjäder (S)

Motion till riksdagen 2017/18:3300 av Krister Örnfjäder S Skador orsakade av skarven r Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om begränsning av antalet skarvar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan många år nu så har det pågått en diskussion om Skarvens


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3300 av Krister Örnfjäder (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3300 av Krister Örnfjäder (S) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:2965 av Peter Jeppsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2965 av Peter Jeppsson S Svenskt ålfiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ålfiske och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att få fiska ål som yrkesfiskare fordras ett särskilt tillstånd, vilket i dagsläget inte är överlåtbart.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2965 av Peter Jeppsson (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2965 av Peter Jeppsson (S) (pdf, 54 kB)

Motion 2017/18:2220 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2220 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar båda S Skrotpeng på fritidsbåtar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en skrotpeng för fritidsbåtar i Sverige liknande den modell som finns i Norge och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2220 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2220 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:2210 av Erik Ezelius m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2210 av Erik Ezelius m.fl. S Livsmedelsindustrins utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om livsmedelsindustrins möjligheter till framtida utveckling och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska självförsörjningsgraden


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2195 av Anna Wallén (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2195 av Anna Wallén S Fler utbildningsplatser till skogligt basår Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utöka antalet platser på skogligt basår och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skogen har en viktig


Utskottsberedning: 2017/18:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2195 av Anna Wallén (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2195 av Anna Wallén (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:1868 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1868 av Magnus Manhammar S Ekologisk mat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna att ytterligare stimulera produktionen och konsumtionen av den ekologiska maten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ekologisk


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1868 av Magnus Manhammar (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1868 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:1854 av Emilia Töyrä m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1854 av Emilia Töyrä m.fl. S Strandnära lägen i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta de erfarenheter av LIS-områden som Naturvårdsverket pekat på i sin granskning och förnya systemet med LIS för att öka möjligheten till


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1854 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1854 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2017/18:1852 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1852 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S Matlänet Sörmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om matlänet Sörmland och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk mat skapar jobb och hållbar tillväxt och värden för hela samhället.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1852 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1852 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:1847 av Marie Granlund (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1847 av Marie Granlund (S) Intensifierad strategi mot mördarsnigeln Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en intensifierad strategi mot mördarsnigeln och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den spanska


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1847 av Marie Granlund (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1847 av Marie Granlund (S) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:1846 av Johanna Haraldsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1846 av Johanna Haraldsson S Skogsbruk, artskydd och nyckelbiotoper Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skogsbrukets viktiga roll och behov av långsiktiga förutsättningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska skogen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU17

Motion 2017/18:1846 av Johanna Haraldsson (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1846 av Johanna Haraldsson (S) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:1845 av Niklas Karlsson och Annelie Karlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1845 av Niklas Karlsson och Annelie Karlsson båda S Återvinning av uttjänta bilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att uttjänta bilar återvinns och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är inte tillåtet att överge


Utskottsberedning: 2017/18:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1845 av Niklas Karlsson och Annelie Karlsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1845 av Niklas Karlsson och Annelie Karlsson (båda S) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:1819 av Pyry Niemi och Agneta Gille (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1819 av Pyry Niemi och Agneta Gille båda S Ekologiska och närodlade livsmedel i den offentliga upphandlingen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om närproducerade och svenska ekologiska livsmedel i offentliga upphandlingar och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1819 av Pyry Niemi och Agneta Gille (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1819 av Pyry Niemi och Agneta Gille (båda S) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. S Det småskaliga fisket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja det småskaliga fisket och tillkännager detta för regeringen. Motivering För många kustregioner är fisket en viktig ekonomisk näring och ett


Utskottsberedning: 2017/18:MJU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:1801 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1801 av Magnus Manhammar S Skydd av marina områden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör anta ett nytt ambitiöst mål för marint skydd som följer åtagandena som Sverige gjort i Nagoyaöverenskommelsen och konventionen för biologisk


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1801 av Magnus Manhammar (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1801 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:1799 av Elin Lundgren och Åsa Lindestam (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1799 av Elin Lundgren och Åsa Lindestam båda S Märkning av katter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa märkning och registrering av katter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ingen vet exakt hur många


Utskottsberedning: 2017/18:MJU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1799 av Elin Lundgren och Åsa Lindestam (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1799 av Elin Lundgren och Åsa Lindestam (båda S) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:1797 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1797 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson båda S Laxfiske i Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om yrkesfiske efter lax i Östersjön och tillkännager detta för regeringen. Motivering Flera av bestånden av vildlax i Östersjön är svaga.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1797 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1797 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:1503 av Helén Pettersson i Umeå och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1503 av Helén Pettersson i Umeå och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) Ändring i terrängkörningsförordningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en ändring i terrängkörningsförordningen och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1503 av Helén Pettersson i Umeå och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1503 av Helén Pettersson i Umeå och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:1480 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1480 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson båda S Miljöfiskare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om miljöfiskare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Östersjön är ett särskilt känsligt hav som under lång tid har drabbats av


Utskottsberedning: 2017/18:MJU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1480 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1480 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:1393 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1393 av Magnus Manhammar S Engångsbestick i plast Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att förbjuda engångsbestick i plast och tillkännager detta för regeringen. Motivering Plastskräp orsakar idag stor skada på djur


Utskottsberedning: 2017/18:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1393 av Magnus Manhammar (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1393 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:1392 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1392 av Magnus Manhammar S Kraftsamling för att rädda ålen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna för en kraftsamling för att rädda ålen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns i historien många


Utskottsberedning: 2017/18:MJU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1392 av Magnus Manhammar (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1392 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 70 kB)