Dokument & lagar (3 859 träffar)

Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Kunskapslyft för barn och lärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett kunskapslyft för barn för att stärka deras kunskaper om sina egna rättigheter och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:KrU6 2017/18:UbU19 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Motion 2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. S Hbt i hela världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nordiskt samarbete i hbt-frågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring av regelverket


Utskottsberedning: 2017/18:AU10 2017/18:KU34 2017/18:SfU15 2017/18:UU18 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. (S) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. (S) (pdf, 86 kB)

Motion 2017/18:2221 av Olle Thorell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2221 av Olle Thorell m.fl. S Asylboenden i Migrationsverkets regi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att ge Migrationsverket i uppdrag att i högre utsträckning än i dag driva boenden för asylsökande i egen regi


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2221 av Olle Thorell m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2221 av Olle Thorell m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:2218 av Annelie Karlsson och Marianne Pettersson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2218 av Annelie Karlsson och Marianne Pettersson båda S En rättssäker och mänsklig sjukförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se till att dagens sjukförsäkring ger större möjlighet till individuella hänsyn vid prövningen mot normalt


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2218 av Annelie Karlsson och Marianne Pettersson (båda S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2218 av Annelie Karlsson och Marianne Pettersson (båda S) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:2217 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2217 av Sultan Kayhan S En smidigare sjukskrivningsprocess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för införande av längre utbildning i sjukförsäkring för läkare samt uppföljande seminarier för mer erfarna läkare och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2217 av Sultan Kayhan (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2217 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:2216 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2216 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist båda S Tolkning av reglerna kring sjukpenning vid dag 180 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett fungerande regelverk för rehabilitering och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2216 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2216 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:2207 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2207 av Sultan Kayhan S Totalöverblick för att ingen ska hamna mellan stolarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att en översyn genomförs för att undersöka hur en totalöverblick och tydlighet i ansvar för individen kan nås,


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2207 av Sultan Kayhan (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2207 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:2206 av Lars Eriksson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2206 av Lars Eriksson S Myndighetsutbildning kristna konvertiter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga uppdra åt berörda myndigheter om särskilda utbildningsinsatser i tro och religion för att bättre klara av asylärenden med konvertiter,


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2206 av Lars Eriksson (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2206 av Lars Eriksson (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:2693 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2693 av Isak From m.fl. S Förutsättningar för förvaltning av det rullande kulturarvet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av samverkan för bevarandet av det rullande kulturarvet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2693 av Isak From m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:2693 av Isak From m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:2163 av Lawen Redar (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2163 av Lawen Redar S Nationell strategi mot marginaliserade förorter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell strategi för marginaliserade förorter i syfte att bekämpa det demokratiska underskottet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2163 av Lawen Redar (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2163 av Lawen Redar (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:2140 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2140 av Carina Ohlsson m.fl. S Grundfinansiering för samordning av socialt inriktade ideella organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att se över möjligheten till en grundfinansiering för samordning av socialt inriktade


Utskottsberedning: 2017/18:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2140 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2140 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:2138 av Emanuel Öz (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2138 av Emanuel Öz S Insatser mot mobbning och kränkande särbehandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse en nationell samordnare i syfte att förebygga och motverka kränkande särbehandling och mobbning i arbetslivet och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:AU8 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2017/18:2138 av Emanuel Öz (S) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2138 av Emanuel Öz (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2017/18:1909 av Johanna Haraldsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1909 av Johanna Haraldsson S Vårdbidrag för merkostnader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglerna kring vårdbidrag för merkostnader bör ses över i syfte att fler än en förälder ska kunna få sådant stöd, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1909 av Johanna Haraldsson (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1909 av Johanna Haraldsson (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:1907 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1907 av Hanna Westerén S Jämställd föräldraförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en individualiserad föräldraförsäkring som delas lika mellan föräldrarna och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har vi en mycket


Utskottsberedning: 2017/18:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1907 av Hanna Westerén (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1907 av Hanna Westerén (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:1904 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1904 av Eva-Lena Jansson m.fl. S En trygg och rättssäker sjukförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av sjukförsäkringens tidsgränser och Försäkringskassans tillämpning av rättspraxis i syfte att säkerställa en rättssäker


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1904 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1904 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2017/18:1815 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1815 av Hanna Westerén m.fl. S Trygghetssystem också för företagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trygghetssystem för företagare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fler och växande företag är avgörande för att klara


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1815 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1815 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:1813 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1813 av Magnus Manhammar S Fler lagliga vägar för att söka asyl Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att jobba för fler lagliga vägar för att söka asyl och tillkännager detta för regeringen. Motivering Över 65 miljoner människor har tvingats


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1813 av Magnus Manhammar (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1813 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:1792 av Ingela Nylund Watz och Serkan Köse (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1792 av Ingela Nylund Watz och Serkan Köse båda S Avskaffa EBO och inför värdigt eget boende VEBO för nyanlända flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra situationen för nyanlända flyktingar genom att avskaffa EBO och införa


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1792 av Ingela Nylund Watz och Serkan Köse (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1792 av Ingela Nylund Watz och Serkan Köse (båda S) (pdf, 80 kB)

Motion 2017/18:1465 av Maria Strömkvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1465 av Maria Strömkvist m.fl. S Kombinatörer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av regler inom trygghetssystemen för att underlätta för kombinatörer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många vill starta företag, men


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1465 av Maria Strömkvist m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1465 av Maria Strömkvist m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:1415 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1415 av Johan Andersson m.fl. S Underlätta samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningar och regelverk för att underlätta samverkan mellan huvudmän och tillkännager detta för regeringen. Motivering Framtidens utmaningar


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1415 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1415 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 68 kB)