Dokument & lagar (2 938 träffar)

Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Kunskapslyft för barn och lärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett kunskapslyft för barn för att stärka deras kunskaper om sina egna rättigheter och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:KrU6 2017/18:UbU19 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Motion 2017/18:2693 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2693 av Isak From m.fl. S Förutsättningar för förvaltning av det rullande kulturarvet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av samverkan för bevarandet av det rullande kulturarvet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2693 av Isak From m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:2693 av Isak From m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:2163 av Lawen Redar (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2163 av Lawen Redar S Nationell strategi mot marginaliserade förorter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell strategi för marginaliserade förorter i syfte att bekämpa det demokratiska underskottet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2163 av Lawen Redar (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2163 av Lawen Redar (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:2140 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2140 av Carina Ohlsson m.fl. S Grundfinansiering för samordning av socialt inriktade ideella organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att se över möjligheten till en grundfinansiering för samordning av socialt inriktade


Utskottsberedning: 2017/18:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2140 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2140 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:2716 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2716 av Hans Hoff S Insatser mot penningtvätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket kring penningtvätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt beräkningar från Finansinspektionen tvättas kriminellas


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2716 av Hans Hoff (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2716 av Hans Hoff (S) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:2715 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2715 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff båda S Bankerna en viktig servicefunktion i samhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kontant- och kreditförsörjningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bankerna verkar


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2715 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff (båda S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2715 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff (båda S) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:2714 av Teresa Carvalho och Hans Ekström (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2714 av Teresa Carvalho och Hans Ekström båda S Om statens fastigheter utomlands Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om svenska fastigheter utomlands och tillkännager detta för regeringen. Motivering Statens fastighetsverk äger och förvaltar


Utskottsberedning: 2017/18:FiU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2714 av Teresa Carvalho och Hans Ekström (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2714 av Teresa Carvalho och Hans Ekström (båda S) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:2640 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2640 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg båda S Skatteutjämningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att närmare granska skatteutjämningssystemet för en mer rättvis fördelning och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2640 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2640 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:2638 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2638 av Sultan Kayhan S Sätt stopp för hot och våld mot anställda i staten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vad staten som arbetsgivare kan göra för att både förebygga och hindra att hot och våld mot anställda i staten förekommer,


Utskottsberedning: 2017/18:FiU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2638 av Sultan Kayhan (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2638 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:2637 av Carina Ohlsson och Hillevi Larsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2637 av Carina Ohlsson och Hillevi Larsson båda S Ideella föreningars bankavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder mot kreditinstitutens orimliga avgifter för ideella föreningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2637 av Carina Ohlsson och Hillevi Larsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2637 av Carina Ohlsson och Hillevi Larsson (båda S) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:2630 av Phia Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2630 av Phia Andersson m.fl. S Jämlikhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en jämlik politik som skapar lika förutsättningar för alla människor oavsett bakgrund, socioekonomiska förutsättningar eller bostadsort och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2630 av Phia Andersson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2630 av Phia Andersson m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. S Det arbetsintegrerande sociala företagandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det arbetsintegrerande sociala företagandet bör vara en viktig resurs för arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:AU4 2017/18:FiU34 2017/18:NU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (pdf, 89 kB)

Motion 2017/18:1794 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1794 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Hela landet ska leva Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av näringslivsutveckling och utbildning för att lösa matchningsproblematiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: TU 2017/18:KrU3 2017/18:NU12 2017/18:NU19
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1794 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:1794 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 91 kB)

Motion 2017/18:1917 av Eva-Lena Jansson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1917 av Eva-Lena Jansson S Jämställdhet mellan idrottsutövande kvinnor och män, flickor och pojkar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om de idrottspolitiska målen och om fördelning av statsbidrag med ett tydligare jämställdhetsperspektiv och


Utskottsberedning: 2017/18:KrU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1917 av Eva-Lena Jansson (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1917 av Eva-Lena Jansson (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:1916 av Anders Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1916 av Anders Österberg m.fl. S Kriterier för bidrag till civilsamhällets organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bidrag till olika organisationer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Samhällslivet med offentlig


Utskottsberedning: 2017/18:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:1916 av Anders Österberg m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1916 av Anders Österberg m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:1879 av Mathias Tegnér m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1879 av Mathias Tegnér m.fl. S Om OS i Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vinter-OS i Stockholm och tillkännager detta för regeringen. Motivering Stockholm är en fantastisk stad i ett fantastiskt land Det är inte bara så att Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:KrU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1879 av Mathias Tegnér m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1879 av Mathias Tegnér m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Motion 2017/18:1842 av Marie Granlund (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1842 av Marie Granlund S Digitalisering av svensk dagspress Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för digitalisering och tillgängliggörande av svensk dagspress och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1842 av Marie Granlund (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1842 av Marie Granlund (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:1840 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1840 av Magnus Manhammar S Förstärkta informationsinsatser vid Sveriges världsarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att förstärka informationen vid Sveriges världsarv och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1840 av Magnus Manhammar (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1840 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:1824 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1824 av Laila Naraghi m.fl. S Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett minnesmonument för offren i folkmordet i Srebrenica och krigen på Balkan och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1824 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1824 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:1823 av Monica Haider (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1823 av Monica Haider S Olika licenser på levande hästar och annat spel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att man när man omreglerar spelmarknaden bör överväga att införa två spellicenser en för spel på levande hästar och en för övrigt


Utskottsberedning: 2017/18:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1823 av Monica Haider (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1823 av Monica Haider (S) (pdf, 67 kB)