Dokument & lagar (64 träffar)

Motion 2009/10:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) med anledning av prop. 2009/10:183 Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer


Utskottsberedning: 2009/10:KrU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) (doc, 46 kB)

Motion 2009/10:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) med anledning av prop. 2009/10:55 En politik för det civila samhället -s25004 Innehållsförteckning Inledning 2 Folkrörelsernas, den ideella och idéburna sektorns, betydelse 3 Årliga överläggningar 5 Motiv för nytt mål 5 Folkrörelser,


Utskottsberedning: 2009/10:KrU7
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) (doc, 69 kB)

Motion 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) med anledning av skr. 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken s25003 Innehållsförteckning Inledning 2 Ungdomar har rätt till arbete! 3 Investera i ungas möjligheter att få jobb 3 Jobbstart för unga 3 Ungdomslyft 4 Fler möjligheter


Utskottsberedning: 2009/10:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) (doc, 85 kB)

Motion 2009/10:Kr329 av Margareta Israelsson (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr329 av Margareta Israelsson (s) Ansvaret för stillbildsfotografi i Sverige s40060 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett samlat ansvar för stillbildsfotografin i Sverige. Motivering Trots sin långa


Utskottsberedning: 2009/10:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr329 av Margareta Israelsson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Kr317 av Håkan Juholt (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr317 av Håkan Juholt (s) En offensiv kulturpolitik inom förskola, grundskola, äldreomsorg och sjukhus s40033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör redovisa de åtgärder den vidtagit för sysselsättningen


Utskottsberedning: 2009/10:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr317 av Håkan Juholt (s) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Ub528 av Margareta Israelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub528 av Margareta Israelsson m.fl. (s) Funktionsnedsättning och idrott s40056 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en allmän kunskapshöjning inom skolan om vad en funktionsnedsättning är och innebär. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:KrU9 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:Ub528 av Margareta Israelsson m.fl. (s) (doc, 50 kB)

Motion 2009/10:So554 av Lars Lilja (s)

Motion till riksdagen 2009/10:So554 av Lars Lilja (s) Dopning s78017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inrätta en ny och från idrottsrörelsen självständig och oberoende antidopningsorganisation. 1 Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:KrU9 2009/10:MJU10 2009/10:SoU12 2009/10:SoU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:So554 av Lars Lilja (s) (doc, 46 kB)

Motion 2009/10:Kr339 av Leif Pagrotsky m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr339 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid s25001 Innehållsförteckning Inledning 6 Kulturarbetarnas arbetsliv 7 Förslag med anslag under andra utgiftsområden 8 Utökning av konstnärsallianserna 8 Internationellt kulturutbyte 8 Access


Utskottsberedning: 2009/10:KrU1 2009/10:KrU5 2009/10:KrU9 2009/10:SkU26
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2009/10:Kr339 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) (doc, 157 kB)

Motion 2009/10:Kr330 av Ronny Olander och Torbjörn Lövendahl (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr330 av Ronny Olander och Torbjörn Lövendahl (s) Uppåkra Arkeologiska Center s40045 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten ser över möjligheten till bättre uppmärksamhet åt Uppåkra Arkeologiska Center


Utskottsberedning: 2009/10:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr330 av Ronny Olander och Torbjörn Lövendahl (s) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Kr325 av Thomas Strand (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr325 av Thomas Strand (s) Punktskrift som läs- och skriftspråk s35013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en lagstiftning som innebär att punktskrift erkänns som läs- och skriftspråk för personer med


Utskottsberedning: 2009/10:KrU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr325 av Thomas Strand (s) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:Kr322 av Fredrik Olovsson och Michael Hagberg (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr322 av Fredrik Olovsson och Michael Hagberg (s) Julita gård s40001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utveckling av Julita gård – Sveriges lantbruksmuseum. Motivering Nordiska museets kulturhistoriskt unika


Utskottsberedning: 2009/10:KrU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr322 av Fredrik Olovsson och Michael Hagberg (s) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:Kr316 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr316 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s) Stöd till barn- och ungdomsidrotten s40050 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utveckling och stöd till barn- och ungdomsidrotten. Motivering Numera är stödet till den lokala


Utskottsberedning: 2009/10:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr316 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:Kr292 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr292 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s) Folkhögskolan s3044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om folkhögskolan. Motivering Utbildning är ett av de mest effektiva sätten att öka människors chanser att få jobb.


Utskottsberedning: 2009/10:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr292 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Kr1 av Leif Pagrotsky m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr1 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) med anledning av prop. 2009/10:3 Tid för kultur s25002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 De kulturpolitiska målen 4 Regionaliseringen – portföljmodellen 5 Riksutställningar, Riksteatern och Stiftelsen Svenska


Utskottsberedning: 2009/10:KrU5
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2009/10:Kr1 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) (doc, 98 kB)

Motion 2009/10:Kr323 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr323 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s) Ökad jämställdhet inom idrott och fritid s40051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad jämställdhet inom idrott och fritid. Motivering Inom fritidsektorn dominerar den


Utskottsberedning: 2009/10:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr323 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Kr290 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr290 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s) Västsvensk kultur s40013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den västsvenska kulturen. Motivering Aldrig har så många tagit aktiv del av kultur i Sverige som i vår tid.


Utskottsberedning: 2009/10:KrU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr290 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:Kr286 av Carina Hägg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr286 av Carina Hägg m.fl. (s) De ekonomiska villkoren för Svenska kyrkan s40024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om de negativa konsekvenser för förvaltandet av historiskt och kulturellt viktiga kyrkobyggnader


Utskottsberedning: 2009/10:AU14 2009/10:KrU4 2009/10:KU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Kr286 av Carina Hägg m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2009/10:Kr281 av Bosse Ringholm (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr281 av Bosse Ringholm (s) Jazzens ställning s40059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur jazzens ställning i kulturpolitiken och samhället konkret kan förbättras. Motivering Som nätverket Svensk


Utskottsberedning: 2009/10:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr281 av Bosse Ringholm (s) (doc, 42 kB)

Motion 2009/10:So603 av Börje Vestlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:So603 av Börje Vestlund m.fl. (s) Transpersoners livsvillkor s65039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en moderniserad lagstiftning om ändrad könstillhörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2009/10:CU8 2009/10:KrU6 2009/10:KU14 2009/10:SoU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:So603 av Börje Vestlund m.fl. (s) (doc, 52 kB)

Motion 2009/10:Kr324 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr324 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s) Ökad jämställdhet inom kultur s40040 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad jämställdhet inom kultur. Motivering Även inom kultursektorn dominerar den manliga normen.


Utskottsberedning: 2009/10:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr324 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s) (doc, 38 kB)
Paginering