Dokument & lagar (77 träffar)

Motion 2008/09:Kr9 av Leif Pagrotsky m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr9 av Leif Pagrotsky m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:220 Kyrkoantikvariska frågor s25004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en långsiktig hållbar förvaltning av de skyddade kyrkobyggnaderna får konsekvenser


Utskottsberedning: 2009/10:AU14 2009/10:KrU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Kr9 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:Kr8 av Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr8 av Christina Axelsson s med anledning av skr. 2008/09:220 Kyrkoantikvariska frågor s14044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till tjänstledighet för förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:AU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Kr8 av Christina Axelsson (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:195 Utveckling för oberoende och kvalitet Radio och tv i allmänhetens tjänst 20102013 s25003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 2 Lag om ändring i lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens


Utskottsberedning: 2009/10:KrU3
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) (doc, 78 kB)

Motion 2008/09:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:153 Språk för alla förslag till språklag s25002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till barn med annat modersmål än svenska. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:KrU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) (doc, 50 kB)

Motion 2008/09:Kr2 av Margareta Israelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr2 av Margareta Israelsson m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:126 Statens stöd till idrotten s25001 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Idrott i hela landet 2 De svenska idrottsorganisationerna 3 Barn- och ungdomsverksamhet 3 Uppföljning


Utskottsberedning: 2008/09:KrU8
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:Kr2 av Margareta Israelsson m.fl. (s) (doc, 83 kB)

Motion 2008/09:Kr360 av Kerstin Engle m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr360 av Kerstin Engle m.fl. s Kultur på arbetsplatsen s13064 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kultur på arbetsplatsen. Motivering Kulturpolitikens syfte är att ge alla medborgare möjlighet att vara delaktiga,


Utskottsberedning: 2008/09:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Kr360 av Kerstin Engle m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. s En ansvarsfull politik för jobb välfärd s33000 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 6 1 En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb välfärd 11 1.1 Ett allvarsamt ekonomiskt läge 11 1.1.1 Stark konjunktur gav fler jobb 11


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:CU1 2008/09:FiU1 2008/09:FiU3 2008/09:FiU33 2008/09:FöU1 2008/09:FöU10 2008/09:JuU1 2008/09:KrU1 2008/09:KU1 2008/09:MJU1 2008/09:MJU2 2008/09:NU1 2008/09:NU3 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU1 2008/09:SoU1 2008/09:TU1 2008/09:UbU1 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU2 2008/09:UbU4 2008/09:UU1 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (95 yrkanden): 95 avslag

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 1597 kB)

Motion 2008/09:N431 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:N431 av Tomas Eneroth m.fl. s Besöksnäringen s81004 Sammanfattning Besöksnäringen utgör en betydande del av tjänstesektorn och exportvärdet är numera större än Sveriges export av personbilar. Momsintäkterna är betydande. Antalet nya företag ökar och jobben blir alltfler. Den utländska


Utskottsberedning: 2008/09:KrU8 2008/09:MJU12 2008/09:NU16 2008/09:SkU22
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2008/09:N431 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 261 kB)

Motion 2008/09:Kr361 av Christina Oskarsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr361 av Christina Oskarsson m.fl. s Kulturpolitik s80058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den västsvenska kulturen. Motivering Kulturpolitiken och därmed kulturlivet ska ha både bredd och djup. För ett levande


Utskottsberedning: 2008/09:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Kr361 av Christina Oskarsson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Kr351 av Maria Stenberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr351 av Maria Stenberg m.fl. s Kulturpolitiken och regional tillväxt s13059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kulturpolitiken som resurs för regional tillväxt. Motivering Kultur i alla dess former bidrar till


Utskottsberedning: 2008/09:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Kr351 av Maria Stenberg m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2008/09:Kr350 av Renée Jeryd m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr350 av Renée Jeryd m.fl. s Dalslands kanal s80066 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Dalslands kanal. Motivering Dalslands kanal som motor för besöksnäring och friluftsliv i är välkänd och oomtvistad. Alla tillgängliga


Utskottsberedning: 2008/09:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Kr350 av Renée Jeryd m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Kr348 av Olle Thorell (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr348 av Olle Thorell s Lyssnarombudsman på Sveriges Radio s13016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inrättandet av en lyssnarombudsman på Sveriges Radio. Motivering SR är den reklamfria och oberoende radion med


Utskottsberedning: 2008/09:KrU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Kr348 av Olle Thorell (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Kr341 av Jan Björkman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr341 av Jan Björkman m.fl. s Kulturen i Blekinge s13056 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kulturens roll i Blekinge och andra regioner för attraktivitet och fler jobb. Motivering Inriktningen på kulturverksamheten


Utskottsberedning: 2008/09:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Kr341 av Jan Björkman m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Kr340 av Monica Green (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr340 av Monica Green s Förebyggande arbete i frivilligorganisationer och kommuner s35023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet och vikten av förebyggande arbete i frivilligorganisationer och i kommuner. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Kr340 av Monica Green (s) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:Kr339 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr339 av Carina Hägg s Fredsarbetet på museer s13060 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fredsarbetet på de statliga museerna. 200 år av fred År 2014 har Sverige haft 200 år av fredI internationella sammanhang uppfattas


Utskottsberedning: 2008/09:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Kr339 av Carina Hägg (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Kr338 av Aleksander Gabelic m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr338 av Aleksander Gabelic m.fl. s Investera i kulturell kreativitet och innovation s13062 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kulturell kreativitet och innovation och om att ta tillvara kulturarbetarnas kompetens.


Utskottsberedning: 2008/09:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Kr338 av Aleksander Gabelic m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Kr318 av Tommy Waidelich och Nikos Papadopoulos (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr318 av Tommy Waidelich och Nikos Papadopoulos s Tv på minoritetsspråk s27135 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tv-utbudet för folkgrupper som inte har ett eget land. Motivering I storstädernas mer invandrartäta


Utskottsberedning: 2008/09:KrU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Kr318 av Tommy Waidelich och Nikos Papadopoulos (s) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:Kr317 av Per Svedberg (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr317 av Per Svedberg s Stärkt roll för folkhögskolorna s6081 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka folkhögskolornas roll. Motivering Idag har vi fått en regering som har en politik som gör allt för att


Utskottsberedning: 2008/09:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Kr317 av Per Svedberg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:Kr365 av Michael Hagberg (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr365 av Michael Hagberg s Travsportens villkor s30064 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om trav- och galoppsporten. Motivering Trav- och galoppsporten och dess framtid är av stor betydelse för stora delar av Sverige.


Utskottsberedning: 2008/09:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Kr365 av Michael Hagberg (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Kr362 av Margareta Israelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr362 av Margareta Israelsson m.fl. s Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid s12020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till anslaget 1:3 Skapande skola. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Teateralliansen.


Utskottsberedning: 2008/09:KrU1 2008/09:NU1 2008/09:UbU6
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2008/09:Kr362 av Margareta Israelsson m.fl. (s) (doc, 77 kB)
Paginering