Dokument & lagar (32 träffar)

Motion 1998/99:Kr41 av Agneta Brendt (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr41 av Agneta Brendt s med anledning av prop. 1998/99:114 Kulturarv kulturmiljöer och kulturföremål I juni 1994 bemyndigades chefen för Kulturdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att utreda vissa frågor om kulturminnesskydd m.m. Utredningen antog namnet Kulturarvsutredningen.


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr34 av Monica Green (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr34 av Monica Green m.fl. s med anledning av prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro Det är med tillfredsställelse vi ser att regeringen tar ett samlat grepp över ungdomars situation och sätter fokus på demokrati, rättvisa och framtidstro.


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr20 av Eva Johansson och Ingela Thalén (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr20 av Eva Johansson och Ingela Thalén s med anledning av prop. 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet folkhälsa, folkrörelse och underhållning Regeringen understryker i propositionen vikten av att arbetet mot doping förstärks. Det har länge varit en angelägen fråga för idrottsrörelsen


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr17 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr17 av Krister Örnfjäder m.fl. s med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. Den svenska spelmarknaden står inför en radikal förändring när internationella kasinon tillåts i Sverige. Då spelet introducerats i andra länder har det vanligtvis skett på kur- och badorter. Historiskt


Utskottsberedning: -1998/99:KrU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr13 av Berit Andnor m.fl. (s, c, m)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr13 av Berit Andnor m.fl. s, m, c med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. I Åre finns goda personella och fysiska förutsättningar för en kraftfull vidareutveckling av turismen genom ökad differentiering av aktivitets- och attraktionsutbudet. Ett kasino blir här ett


Utskottsberedning: -1998/99:KrU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr11 av Inge Carlsson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr11 av Inge Carlsson s med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. I propositionen föreslås en lag som tillåter kasinospel i Sverige. Tillstånd skall få ges av regeringen som också avgör var kasinospel skall lokaliseras. Verksamheten, som bara får drivas av företag som


Utskottsberedning: -1998/99:KrU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr10 av Hans Stenberg (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr10 av Hans Stenberg s med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. I regeringens proposition 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. föreslås inrättande av ett antal statliga spelkasinon i Sverige. För att en kasinoetablering ska bli framgångsrik så krävs bl. a. goda kommunikationer,


Utskottsberedning: -1998/99:KrU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr602 av Lars U Granberg och Monica Öhman (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr602 av Lars U Granberg och Monica Öhman s Musikutbildningar på folkhögskolor Sedan lång tid har ett antal folkhögskolor haft extra stöd för att klara merkostnader för genomförande av kvalificerad musikutbildning. Stödet har minskat betydligt genom åren, men en del har ändå funnits kvar.


Utskottsberedning: -1998/99:KrU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr517 av Åke Gustavsson m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr517 av Åke Gustavsson m.fl. s, v, mp Samlingslokaler I årets budgetproposition föreslås att bidraget till allmänna samlingslokaler avskaffas. Om förslaget genomförs kommer det att påverka förutsättningarna för kultur och föreningsliv. Bra och ändamålsenliga mötesplatser för alla på samma


Utskottsberedning: ----1998/99:KrU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr512 av Carina Moberg och Eva Johansson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr512 av Carina Moberg och Eva Johansson s Folkrörelsernas ställning på lotterimarknaden Den i april 1991 tillsatta lotteriutredningen hade till uppgift att undersöka hur folkrörelserna i högre grad skulle kunna finansiera sin verksamhet genom ökade intäkter av lotterier och spel. Man


Utskottsberedning: -1998/99:KrU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr510 av Ingemar Josefsson och Lena Sandlin (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr510 av Ingemar Josefsson och Lena Sandlin s Handikappidrott I årets budgetproposition redovisar regeringen under Stöd till idrotten en positiv vilja att i dialog med idrotten förbättra dess villkor. Här nämns medel för en talangsatsning samt ökade anslag från Svenska Spel. Regeringen


Utskottsberedning: -1998/99:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr271 av Marianne Jönsson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr271 av Marianne Jönsson s Handikapporganisationerna och SVT AB Handikapporganisationerna utför ett viktigt samhällsarbete. Många gånger är det emellertid svårt för dem att nå ut med sin information. Sjukvården har ibland svårigheter på grund av olika skäl att informera om olika handikapporganisationer,


Utskottsberedning: -1998/99:KrU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr270 av Carin Lundberg och Kristina Zakrisson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr270 av Carin Lundberg och Kristina Zakrisson s Textade TV-program För döva och hörselskadade är textning en förutsättning för att kunna ta del av TV-utbudet. Fortfarande textas förvånansvärt få av de svenska programmen i Sveriges Television, endast 40 procent. I de privata kanalerna,


Utskottsberedning: -1998/99:KrU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr269 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr269 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. s Statsbidraget till länsmuseerna Länsmuseerna föreslås 1999-2000 förlora 4 av sina fasta statsbidrag, som föreslås omvandlas till riktade, tidsbegränsade bidrag. Detta förslag bör inte genomföras. Statsbidraget har en avgörande betydelse för länsmuseernas


Utskottsberedning: -1998/99:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr268 av Agneta Brendt och Sinikka Bohlin (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr268 av Agneta Brendt och Sinikka Bohlin s Fotosesam Kulturdepartementets Sesampengar på sammanlagt 235 miljoner kronor till kulturskatter i museer, arkiv etc. har även gjort stor nytta inom hembygdsrörelsen. På ett stort antal hembygdsgårdar har man inventerat föremål, katalogiserat,


Utskottsberedning: -1998/99:KrU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr266 av Kaj Larsson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr266 av Kaj Larsson m.fl. s Kulturellt bevarande av hamnar Längs våra kuster har vi många hamnar. En stor del av dessa är inte aktiva som fiskehamnar men får ändå anses ha ett stort kulturellt värde, tillsammans med samhällena som omger hamnarna. Här har våra förfäder i århundranden


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr261 av Sonia Karlsson och Viola Furubjelke (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr261 av Sonia Karlsson och Viola Furubjelke s Vadstena-Akademien Vadstena-Akademien Aldrig förr har Vadstena-Akademien varit så nära att få en fast etablering som nu. Under våren 1999 inleds ett samarbete med Linköpings Universitet, Campus Norrköping, där man avser att upprätta en professur


Utskottsberedning: -1998/99:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr260 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr260 av Sinikka Bohlin m.fl. s Folkteatern i Gävleborg Riksdagen har vid flera tillfällen uttalat sig om vikten av att medlen till kultur fördelas rättvist mellan landets regioner. Statens kulturråd har fått i uppdrag att dels sammanställa och analysera de regionala analyserna, dels ta


Utskottsberedning: -1998/99:KrU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr259 av Berit Andnor (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr259 av Berit Andnor s Länsteater i Jämtland I Jämtlands län har det i snart trettio år skett flera försök att bilda en länsteater. Tyvärr har inte den samlade viljan bl.a. från kommunerna och landstinget varit tillräckligt stark för ett genomförande. Men under 1900-talets sista år har


Utskottsberedning: -1998/99:KrU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr258 av Sinikka Bohlin och Raimo Pärssinen (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr258 av Sinikka Bohlin och Raimo Pärssinen s Finskspråkiga teaterverksamheten i Sverige Den finskspråkiga teaterverksamheten i Sverige är av tradition livlig. Teaterutbudet har genom åren bestått av amatörteaterverksamhet och gästspel från Finland. Behovet av en egen professionell teater


Utskottsberedning: -1998/99:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Paginering