Dokument & lagar (50 träffar)

Motion 1997/98:Kr36 av Berndt Ekholm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr36 av Berndt Ekholm m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design Regeringens proposition om ett handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design är mycket välkommen. Den utgör ett markant steg framåt i arbetet


Utskottsberedning: -1997/98:KrU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr35 av Ola Rask (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr35 av Ola Rask s med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design Kulturutredningen föreslog i sitt slutbetänkande Kulturpolitikens inriktning att regeringen i likhet med vad som skett i andra länder skulle ta fram ett förslag till


Utskottsberedning: --1997/98:KrU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr31 av Nils T Svensson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr31 av Nils T Svensson s med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design Sverige har en lång och framgångsrik designhistoria att inspireras av. Vi har ett ansvar att hitta möjligheter för att utveckla morgondagens produkter så att


Utskottsberedning: -1997/98:KrU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr26 av Britt-Marie Danestig (v) och Bengt Silfverstrand (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr26 av Britt-Marie Danestig v och Bengt Silfverstrand s med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning Regeringen har lyft fram sex centrala utvecklingsområden för folkbildningen. Vi delar regeringens uppfattning om vikten av att studieförbunden och folkhögskolorna utökar sina ansträngningar


Utskottsberedning: -1997/98:KrU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr23 av Göran Magnusson (s) och Karin Israelsson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr23 av Göran Magnusson s och Karin Israelsson c med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning Folkbildning Regeringen har i propositionen formulerat villkor för folkbildningen som väl stämmer överens med de principer som hitintills gällt för dialogen mellan staten och folkrörelserna.


Utskottsberedning: -1997/98:KrU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr14 av Lisbeth Staaf-Igelström och Ann-Kristine Johansson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr14 av Lisbeth Staaf-Igelström och Ann-Kristine Johansson s med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor De förslag som läggs fram i propositionen syftar till att dels förstärka ersättningarna till konstnärerna för utfört arbete, dels till att öka kulturarrangörernas möjligheter


Utskottsberedning: -1997/98:KrU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr12 av Ingemar Josefsson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr12 av Ingemar Josefsson s med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor I propositionen läggs fram förslag som har till syfte att förbättra konstnärernas villkor. I denna motion tas upp frågor som anknyter till den bedömning som regeringen gör då det gäller produktion av kortfilm


Utskottsberedning: --1997/98:KrU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr11 av Kjell Nordström och Jan Björkman (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr11 av Kjell Nordström och Jan Björkman s med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor I propositionen 1997/98:87 Konstnärernas villkor, föreslår regeringen ett statligt stöd för arbetsförmedling vid centrumbildningarna under en försöksperiod på ett och ett halvt år. Dessutom


Utskottsberedning: -1997/98:KrU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr9 av Barbro Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr9 av Barbro Andersson m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor I propositionen förordar regeringen en ökning av stödet till bl.a. lokala och regionala teater-dans- och musikinstitutioner. Det allmänna intresset för folklig musik, dans och sång ökar. Inom samtliga


Utskottsberedning: -1997/98:KrU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr3 av Johnny Ahlqvist (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr3 av Johnny Ahlqvist s med anledning av prop. 1997/98:86 Litteraturen och läsandet Inom kulturområdet föreligger särskilt markanta skillnader mellan hög- och lågutbildade vad gäller andelen som inte läser böcker. Nära hälften av alla män över 45 år med enbart folkskola/grundskola har inte


Utskottsberedning: -1997/98:KrU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr513 av Rigmor Ahlstedt (c) och Lars Stjernkvist (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr513 av Rigmor Ahlstedt c och Lars Stjernkvist s Olympiska sommarspelen till Aten Det blev inte Sverige som tog hem OS. Ursprungslandet för de olympiska spelen blev Grekland och staden Aten. En helt riktigt beslut. Som redan framhölls i motion till riksdagen 1996 så anser vi fortfarande


Utskottsberedning: -1997/98:KrU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr512 av Anders Ygeman och Lena Sandlin (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr512 av Anders Ygeman och Lena Sandlin s Idrottens utveckling Sverige har under lång tid haft ett levande idrottsliv. Många ungdomar har fostrats i svensk idrottsrörelse, och i praktiken har alla framgångsrika idrottsmän börjat sin bana i föreningslivet. Med sina nära tre miljoner medlemmar


Utskottsberedning: -1997/98:KrU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr508 av Torgny Danielsson och Marianne Carlström (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr508 av Torgny Danielsson och Marianne Carlström s Statsbidraget till Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Rollspel är en kraftfull gruppdynamisk arbetsmetod, som används i terapeutiska syften och i utbildningssammanhang som ett pedagogisk metod. Rollspel sker inte inför publik och är


Utskottsberedning: -1997/98:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr507 av Lars Stjernkvist och Berndt Sköldestig (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr507 av Lars Stjernkvist och Berndt Sköldestig s Stödet till idrotten Idrotten erhåller ett betydande stöd från stat och kommuner dels ett direkt stöd i form av bidrag, dels ett indirekt stöd i form av bl a subventionerade hyror och befrielse från att betala för polisinsatser vid olika


Utskottsberedning: -1997/98:KrU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr503 av Agneta Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr503 av Agneta Lundberg m.fl. s Statligt stöd för att bygga allmänna samlingslokaler Allmänna samlingslokaler är en mycket viktig tillgång för samhällslivet och för att ge reellt innehåll åt de demokratiska fri- och rättigheterna. Genom att det finns allmänna samlingslokaler kan föreningslivet


Utskottsberedning: -1997/98:KrU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr502 av Kjell Nordström och Göran Magnusson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr502 av Kjell Nordström och Göran Magnusson s Bidrag till allmänna samlingslokaler Det finns ett växande intresse för att söka samverkan i olika samlingslokaler i syfte att effektivare nyttja begränsade resurser samtidigt som väsentliga välfärdskomponenter kan bibehållas och utvecklas.


Utskottsberedning: -1997/98:KrU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr501 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr501 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Rollspel Huvudpersonerna kan vara hjälplösa offer som slaktats av psykopatiska mördare. Eller de kan själva vara personlighetskluvna mördare som måste avslöja sin egen mörka hemlighet och göra slut på den, kanske genom att dö.Citatet är


Utskottsberedning: -1997/98:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr296 av Nils-Erik Söderqvist och Berndt Ekholm (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr296 av Nils-Erik Söderqvist och Berndt Ekholm s Folkrörelsearkiven och det industrihistoriska kulturarvet Regeringen har på olika sätt uppmärksammat bevarandefrågorna och särskilt insatserna för det industrihistoriska kulturarvet. I landets drygt 80-talet folkrörelsearkiv spridda över


Utskottsberedning: -1997/98:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr292 av Elver Jonsson (fp) och Björn Ericson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr292 av Elver Jonsson fp och Björn Ericson s Kulturtidskrifter Till förra årets riksmöte påtalade vi några principiella synpunkter som fortfarande äger relevans och därför upprepar vi de argument och yrkanden som då framfördes. Inom kulturpolitiken och bland kulturutövare är mångfald och


Utskottsberedning: -1997/98:KrU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr291 av Nils T Svensson och Lars-Erik Lövdén (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr291 av Nils T Svensson och Lars-Erik Lövdén s Anslagen till kulturinstitutioner Regeringens kulturpolitiska strävanden tycks i allt högre grad begränsa sig till att säkra huvudstadsinstitutionernas fortsatta liv och utveckling. Kulturhuvudstadsårets hittills bekantgjorda ambitioner förstärker


Utskottsberedning: -1997/98:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Paginering