Dokument & lagar (1 739 träffar)

Motion 2014/15:441 av Sanne Eriksson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:441 av Sanne Eriksson (S) Satsning på Sveriges musik- och kulturskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i samarbete med Smok och SKL utarbeta en nationell strategi för Sveriges musik- och kulturskolor. Motivering Den


Utskottsberedning: 2014/15:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:441 av Sanne Eriksson (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:441 av Sanne Eriksson (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:439 av Petter Löberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:439 av Petter Löberg m.fl. (S) Nationellt uppdrag till Textilmuseet i Borås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör belysa frågan om ett nationellt uppdrag till Textilmuseet i Borås. Motivering Många


Utskottsberedning: 2014/15:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:439 av Petter Löberg m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:439 av Petter Löberg m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2013/14:Kr16 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr16 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) med anledning av prop. 2013/14:191 Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande Sammanfattning Sammanfattning Drygt 1,55 miljoner personer, ca 16 procent av Sveriges befolkning, är ungdomar mellan 13


Utskottsberedning: 2013/14:KrU9
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2013/14:Kr16 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 106 kB)

Motion 2013/14:Kr14 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr14 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) med anledning av prop. 2013/14:134 Lättare att läsa Sammanfattning Sammanfattning I propositionen föreslår regeringen att statens stöd till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (Centrum för lättläst) ska avvecklas


Utskottsberedning: 2013/14:KrU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:Kr14 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Kr9 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr9 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) med anledning av prop. 2013/14:172 Allas kunskap – allas bildning S24004 Sammanfattning Vi föreslår i denna motion att staten ska genomföra årliga överläggningar med Sveriges Kommuner och Landsting om bidragen till folkbildningen.


Utskottsberedning: 2013/14:KrU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:Kr9 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 86 kB)

Motion 2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) med anledning av prop. 2013/14:3 Läsa för livet S24003 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 Litteraturen och läsandet – en inledning 3 Läsning och lärande 5 Nationella


Utskottsberedning: 2013/14:KrU4
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 112 kB)

Motion 2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid, idrott, civilsamhälle, folkrörelser, folkbildning S24002 Sammanfattning Förslag med anslagsförändringar Den socialdemokratiska budgeten på kulturområdet präglas av att vi


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:JuU14 2013/14:KrU1 2013/14:KrU10 2013/14:KrU3 2013/14:KrU4 2013/14:KrU5 2013/14:KrU7 2013/14:KrU8 2013/14:KrU9 2013/14:KU1 2013/14:KU24 2013/14:KU28 2013/14:NU1 2013/14:SkU16 2013/14:SkU18 2013/14:UbU11 2013/14:UbU12 2013/14:UbU13
Riksdagsbeslut (53 yrkanden): 52 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 282 kB)

Motion 2013/14:Kr318 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr318 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) Svårigheter för föreningar och klubbar att klara av arenakrav S19092 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lösa svårigheterna för fotbollsföreningar och klubbar samt annan


Utskottsberedning: 2013/14:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr318 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Kr317 av Meeri Wasberg (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr317 av Meeri Wasberg (S) Satsning på allianser för scenkonstnärer S19187 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att höja anslaget till scenkonstallianserna. Motivering Arbetsmarknaden


Utskottsberedning: 2013/14:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr317 av Meeri Wasberg (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:U302 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U302 av Leif Jakobsson m.fl. (S) Nationell strategi för Öresundsregionen S4256 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av en nationell strategi för utvecklingen av Öresundsregionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:KrU3 2013/14:KU1 2013/14:TU20 2013/14:UU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:U302 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 68 kB)

Motion 2013/14:Kr324 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr324 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S) Bevarande av Risinge Sankta Marias unika takmålningar S19082 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör göra en översyn om hur staten kan ta sitt ansvar och tillse


Utskottsberedning: 2013/14:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr324 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Kr323 av Leif Jakobsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr323 av Leif Jakobsson (S) Lagar på det rullande kulturarvets villkor S4229 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om villkoren för det rullande kulturarvet och behovet av en lagöversyn för att värna detsamma. Motivering Sverige


Utskottsberedning: 2013/14:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr323 av Leif Jakobsson (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Kr322 av Gunnar Sandberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr322 av Gunnar Sandberg m.fl. (S) Idrottens arbete mot dopning S19182 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över finansieringen av antidopningsarbetet och i dialog med idrotten se över problemet med ökande


Utskottsberedning: 2013/14:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr322 av Gunnar Sandberg m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Kr293 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr293 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S) Ungdomsidrott S19189 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ungdomsidrott. Motivering Gång efter annan kan vi bland annat med mediernas hjälp konstatera att svenska


Utskottsberedning: 2013/14:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr293 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Kr291 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr291 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (S) Kommunal musik- och kulturskola för alla barn och ungdomar S19079 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över kommunernas möjligheter att erbjuda musik- och kulturskola


Utskottsberedning: 2013/14:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr291 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Kr290 av Cecilia Dalman Eek (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr290 av Cecilia Dalman Eek (S) Bättre samordning av kvalificerad språktolkservice S25155 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillsyn, kvalitet och registrering av tolkförmedlingar. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2013/14:KrU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Kr290 av Cecilia Dalman Eek (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Kr287 av Agneta Gille och Ardalan Shekarabi (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr287 av Agneta Gille och Ardalan Shekarabi (S) Nyckelharpans bevarande S19186 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna för en bredare finansiering för nyckelharpans bevarande och nyckelharpsbyggarutbildningen


Utskottsberedning: 2013/14:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr287 av Agneta Gille och Ardalan Shekarabi (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Kr271 av Christer Engelhardt (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr271 av Christer Engelhardt (S) Internationellt centrum för filmskapande S19183 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta ett fjärde internationellt centrum för filmskapande verksamhet


Utskottsberedning: 2013/14:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr271 av Christer Engelhardt (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Kr266 av Christer Adelsbo (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr266 av Christer Adelsbo (S) Det statliga idrottsstödet S19188 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vi måste se över förutsättningarna för det statliga idrottsstödet. Motivering Statens stöd till idrottsrörelsen


Utskottsberedning: 2013/14:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr266 av Christer Adelsbo (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Kr265 av Louise Malmström och Helén Pettersson i Umeå (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr265 av Louise Malmström och Helén Pettersson i Umeå (S) Fri entré på nationella museer S19181 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att återinföra fri entré till våra statliga museer. Motivering Den


Utskottsberedning: 2013/14:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr265 av Louise Malmström och Helén Pettersson i Umeå (S) (doc, 54 kB)