Dokument & lagar (41 träffar)

Motion 2017/18:704 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:704 av Hillevi Larsson m.fl. S Spelreklam och spelberoende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om spelberoende och tillkännager detta för regeringen. Motivering Spelmissbruk räknas numera som en beroendesjukdom, inte som en impulskontrollstörning,


Utskottsberedning: 2017/18:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:704 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:704 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:700 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:700 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. S Hbtq+ och kulturen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de kulturpolitiska målen tydligt ska främja kulturverksamheter som speglar, berör eller inbegriper hbtq+-personer och hbtq+-personers livsvillkor


Utskottsberedning: 2017/18:KrU5 2017/18:KrU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:700 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:700 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:699 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:699 av Hannah Bergstedt m.fl. S Idrotten och mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att idrottsföreningar som bedrivs med skattemedel ska ha krav på sig att inkludera alla oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck


Utskottsberedning: 2017/18:KrU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:699 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:699 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2016/17:2868 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2868 av Lawen Redar m.fl. S Ungas möjlighet till självständig organisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstärka ungas möjlighet till självständig organisering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ungas möjlighet


Utskottsberedning: 2016/17:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2868 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2868 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Barns rätt till kunskap om sina rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka alla barns rätt till kunskap om FN:s barnkonvention och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:KrU8 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. S Spelreklam och spelmissbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om spelmissbruk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Spelmissbruk räknas numera som en beroendesjukdom, inte som en impulskontrollstörning


Utskottsberedning: 2016/17:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:1598 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1598 av Hannah Bergstedt m.fl. S Idrotten och mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om idrotten och mänskliga rättigheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Socialdemokraterna är ett parti där människovärdet


Utskottsberedning: 2016/17:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1598 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1598 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:915 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:915 av Isak From m.fl. S Stödet till ungdomsorganisationer och ungdomsverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för att se över hur stödet till ungdomsverksamhet är utformat och fördelat såväl nationellt


Utskottsberedning: 2016/17:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:915 av Isak From m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:915 av Isak From m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:2524 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2524 av Isak From m.fl. S Jämställt stöd till ungas organisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för att se över hur stödet till ungdomsverksamhet är utformat och fördelat såväl nationellt som regionalt och


Utskottsberedning: 2015/16:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2524 av Isak From m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2524 av Isak From m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:2427 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2427 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Barns rätt till kunskap om sina egna rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka alla barns rätt till kunskap om FN:s barnkonvention och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2015/16:KrU4 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2427 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2427 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:2152 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2152 av Hillevi Larsson m.fl. S Spelreklam och spelmissbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om spelmissbruk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Spelmissbruk räknas numera som en beroendesjukdom, inte som en impulskontrollstörning


Utskottsberedning: 2015/16:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2152 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2152 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:2824 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2824 av Thomas Strand m.fl. S Kulturens viktiga roll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kulturens viktiga roll. Motivering Kultur är en viktig och självklar del i ett hållbart samhälle och i var människas liv. Den


Utskottsberedning: 2014/15:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2824 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2824 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:2258 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2258 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Idrott och hbt-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om idrott och hbt-personer. Motivering Vi vet att diskriminering och ojämlik behandling inte försvinner av sig själva utan


Utskottsberedning: 2014/15:KrU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2258 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2258 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2057 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2057 av Hannah Bergstedt m.fl. S Hbt och kulturen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de kulturpolitiska målen tydligt ska främja kulturverksamheter som speglar, berör eller inbegriper hbt-personer och hbt-personers


Utskottsberedning: 2014/15:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2057 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2057 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2013/14:U302 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U302 av Leif Jakobsson m.fl. S Nationell strategi för Öresundsregionen S4256 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av en nationell strategi för utvecklingen av Öresundsregionen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:KrU3 2013/14:KU1 2013/14:TU20 2013/14:UU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:U302 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 68 kB)

Motion 2013/14:Kr289 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr289 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Hbt-personer och idrott S6093 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om idrott och hbt-personer. Motivering I den socialdemokratiska visionen om samhället är det en skam mot en demokrati


Utskottsberedning: 2013/14:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr289 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:Kr326 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr326 av Hannah Bergstedt m.fl. S Hbt och kultur S19149 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de kulturpolitiska målen tydligt ska främja kulturverksamheter som speglar, berör eller inbegriper hbt-personer och


Utskottsberedning: 2013/14:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr326 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:U319 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U319 av Leif Jakobsson m.fl. S En nationell strategi för Öresundsregionen S7129 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av en nationell strategi för utvecklingen av Öresundsregionen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:KrU8 2012/13:TU11 2012/13:UU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:U319 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:Kr314 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr314 av Hannah Bergstedt m.fl. S Hbtq-personer och kultur S3085 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det av de olika kulturmyndigheternas och kulturinstitutionernas regleringsbrev bör framgå att dessa ska arbeta


Utskottsberedning: 2012/13:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr314 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Kr312 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr312 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Hbtq-personer och idrott S3082 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om idrott och hbtq-personer. Motivering I den socialdemokratiska visionen om samhället är det en skam mot en


Utskottsberedning: 2012/13:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr312 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (doc, 61 kB)
Paginering