Dokument & lagar (2 561 träffar)

Motion 2018/19:2181 av Jasenko Omanovic (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2181 av Jasenko Omanovic S Biodling på Riksdagshusets tak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten att inrätta en biodling på Riksdagshusets tak bör undersökas och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering En god bipopulation


Utskottsberedning: 2018/19:KU22

Motion 2018/19:2181 av Jasenko Omanovic (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2181 av Jasenko Omanovic (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2119 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2119 av Teres Lindberg S Fortsätt avvecklingen av monarkin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta avvecklingen av monarkin och tillkännager detta för regeringen. Motivering Monarkin är omodern och uppfyller egentligen inget annat


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:2119 av Teres Lindberg (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2119 av Teres Lindberg (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:2118 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2118 av Hans Hoff S Riksdagens chefsjurist Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga inrättandet av en tjänst som riksdagens chefsjurist där ett krav för befattningen är att du ska ha varit riksdagsledamot under minst en mandatperiod,


Utskottsberedning: 2018/19:KU22

Motion 2018/19:2118 av Hans Hoff (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2118 av Hans Hoff (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:2026 av Magnus Manhammar och Aylin Fazelian (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2026 av Magnus Manhammar och Aylin Fazelian båda S Stärk skyddet för hotade journalister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram förslag för att stärka skyddet för hotade journalister och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:KU29

Motion 2018/19:2026 av Magnus Manhammar och Aylin Fazelian (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2026 av Magnus Manhammar och Aylin Fazelian (båda S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:1994 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1994 av Åsa Eriksson m.fl. S Åldersverifikation för att skydda barn mot porr Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen och andra möjliga insatser för att skydda barn från porr även på internet och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:KU29

Motion 2018/19:1994 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1994 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:1991 av Magnus Manhammar och Emilia Töyrä (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1991 av Magnus Manhammar och Emilia Töyrä båda S Förändrat arbetssätt för riksdagsledamöter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över riksdagens arbetsformer så att den tid ledamöter behöver vara fysiskt närvarande i riksdagen kan koncentreras


Utskottsberedning: 2018/19:KU22

Motion 2018/19:1991 av Magnus Manhammar och Emilia Töyrä (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1991 av Magnus Manhammar och Emilia Töyrä (båda S) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:1972 av Isak From och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1972 av Isak From och Fredrik Lundh Sammeli båda S Riksdagsledamöternas e-postkorgar översvämmas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att skilja på intern och extern e-post och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:KU22

Motion 2018/19:1972 av Isak From och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1972 av Isak From och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1815 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1815 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson båda S Statliga servicekontor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att stärka närvaron av statlig service i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:KU28

Motion 2018/19:1815 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1815 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:1802 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1802 av Eva Lindh m.fl. S Offentlighets- och sekretesslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn av offentlighets- och sekretesslagen bör göras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Inom socialtjänsten gäller sekretess


Utskottsberedning: 2018/19:KU26

Motion 2018/19:1802 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1802 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:1786 av Dag Larsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1786 av Dag Larsson S Moderniserat uniformsförbud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett införande av ett moderniserat uniformsförbud och tillkännager detta för regeringen. Motivering De senaste åren så har extremistiska ofta


Utskottsberedning: 2018/19:KU29

Motion 2018/19:1786 av Dag Larsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1786 av Dag Larsson (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1774 av Elin Gustafsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1774 av Elin Gustafsson S Barns rätt till en porrfri barndom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över på vilket sätt vi kan säkerställa att barns uppväxt blir fri från porr och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den socialdemokratiskt


Utskottsberedning: 2018/19:KU29

Motion 2018/19:1774 av Elin Gustafsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1774 av Elin Gustafsson (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1768 av Carina Ohlsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1768 av Carina Ohlsson S Haverikommission för att begränsa spridning av porr Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att tillsätta en haverikommission/utredning med uppgift att begränsa spridningen av porr och stoppa


Utskottsberedning: 2018/19:KU29

Motion 2018/19:1768 av Carina Ohlsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1768 av Carina Ohlsson (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1624 av Linus Sköld m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1624 av Linus Sköld m.fl. S Styrning bortom new public management Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för nya modeller för styrning av det offentliga så att vi kan lägga new public management bakom oss och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:KU28

Motion 2018/19:1624 av Linus Sköld m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1624 av Linus Sköld m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1620 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1620 av Teresa Carvalho m.fl. S Ett demokratiskt statsskick Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att fasa ut monarkin till förmån för ett demokratiskt statsskick och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:1620 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1620 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:1619 av Peter Persson och Niklas Karlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1619 av Peter Persson och Niklas Karlsson båda S Skydd för gemensam egendom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skydd för gemensam egendom och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den privata äganderätten har ett gott skydd i grundlagen.


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:1619 av Peter Persson och Niklas Karlsson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1619 av Peter Persson och Niklas Karlsson (båda S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:1617 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1617 av Magnus Manhammar S Energisnål belysning i riksdagens byggnader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att installera energisnål belysning i samtliga riksdagens byggnader och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.


Utskottsberedning: 2018/19:KU22

Motion 2018/19:1617 av Magnus Manhammar (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1617 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1616 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1616 av Magnus Manhammar S Servering av veganska matalternativ i riksdagens restauranger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga av riksdagens restauranger ska erbjuda minst ett veganskt alternativ och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.


Utskottsberedning: 2018/19:KU22

Motion 2018/19:1616 av Magnus Manhammar (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1616 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1592 av Markus Selin (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1592 av Markus Selin S Särskild statstjänstemannautbildning för chefer och ledare inom statliga myndigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett införande av en särskild statstjänstemannautbildning för chefer och ledare inom


Utskottsberedning: 2018/19:KU28

Motion 2018/19:1592 av Markus Selin (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1592 av Markus Selin (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1591 av Marlene Burwick (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1591 av Marlene Burwick S Informationsutbyte över myndighetsgränserna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör göras en översyn av offentlighets- och sekretesslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kommunerna har


Utskottsberedning: 2018/19:KU26

Motion 2018/19:1591 av Marlene Burwick (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1591 av Marlene Burwick (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1590 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1590 av Magnus Manhammar S Inför klimatkompensation för riksdagens inrikes flygresor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga inrikes flygresor som företas av riksdagsledamöter och anställda vid Riksdagsförvaltningen bör klimatkompenseras


Utskottsberedning: 2018/19:KU22

Motion 2018/19:1590 av Magnus Manhammar (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1590 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 73 kB)