Dokument & lagar (1 080 träffar)

Motion 2007/08:Ju7 av Carina Ohlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju7 av Carina Ohlsson m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer s21016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2007/08:Ju7 av Carina Ohlsson m.fl. (s) (doc, 61 kB)

Motion 2007/08:Ju11 av Lars U Granberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju11 av Lars U Granberg m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer s45264 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ju11 av Lars U Granberg m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2007/08:Ju8 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju8 av Thomas Bodström m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer s96005 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 Länsövergripande behovs- och


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 42 avslag

Motion 2007/08:Ju8 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 77 kB)

Motion 2007/08:Ju12 av Sinikka Bohlin och Maria Stenberg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju12 av Sinikka Bohlin och Maria Stenberg s med anledning av skr. 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer s45263 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ju12 av Sinikka Bohlin och Maria Stenberg (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:So418 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So418 av Carina Hägg s Våld mot barn i nära relationer s97023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om våld mot barn i nära relationer. Motivering Barn som växer upp i familjer där våld och hot förekommer måste betraktas


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So418 av Carina Hägg (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:So417 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So417 av Carina Hägg s Våld mot kvinnor med missbruksproblem s28040 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för kvinnor med missbruksproblem. Motivering Våld mot kvinnor är utbrett i vårt samhälle och förekommer


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So417 av Carina Hägg (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Ju378 av Monica Green (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju378 av Monica Green s Utökade vårdmöjligheter s32018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den frivilliga behandling som genomförs inom ramen för kriminalvård kan fortgå även efter avtjänat straff. Motivering


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju378 av Monica Green (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ju368 av Fredrik Olovsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju368 av Fredrik Olovsson s Förstärkt besöksförbud s97021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förstärkt besöksförbud. Motivering Alltför många kvinnor lever i otrygghet därför att de drabbas av våld eller trakasserier


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju368 av Fredrik Olovsson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ju359 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju359 av Carina Hägg s Våld i samkönade parrelationer s97036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att våld i samkönade parrelationer ska ingå i den väntade nationella handlingsplanen om mäns våld mot kvinnor. Riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Ju359 av Carina Hägg (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:So407 av Lars U Granberg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So407 av Lars U Granberg s Utökade vårdmöjligheter för förövare s32005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förebyggande insatser bör utredas för att förhindra att potentiella förövare begår sexualbrott mot barn.1


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:So407 av Lars U Granberg (s) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:Ju404 av Carina Adolfsson Elgestam (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju404 av Carina Adolfsson Elgestam s Våldtäktsoffer s15003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bevisföring och förhörsprocess i mötet mellan polis och våldtäktsoffer. Motivering År 2006 anmäldes 25 491 fall av misshandel/grov


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju404 av Carina Adolfsson Elgestam (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Ju401 av Carina Ohlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju401 av Carina Ohlsson m.fl. s Sexualbrottslagstiftningen s32013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en uppföljning av de förändringar som gjordes i sexualbrottslagstiftningen 2005. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Ju401 av Carina Ohlsson m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:Ju306 av Raimo Pärssinen (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju306 av Raimo Pärssinen s Åtgärder för barn som upplever våld s97040 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en årlig redovisning av samhällets åtgärder mot våld och övergrepp mot barn. Motivering Barn som utsätts


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju306 av Raimo Pärssinen (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:Ju303 av Raimo Pärssinen (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju303 av Raimo Pärssinen s Åtgärder mot mäns våld mot kvinnor s97041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en årlig skrivelse till riksdagen över samhällets åtgärder mot mäns våld mot kvinnor. Motivering Ett av målen


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju303 av Raimo Pärssinen (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ub481 av Carina Ohlsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub481 av Carina Ohlsson s Kunskap om mäns våld mot kvinnor s80009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mäns våld mot kvinnor. Motivering I propositionen om kvinnofrid 1998 uttrycktes inte helt klart att regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub481 av Carina Ohlsson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:Ju433 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju433 av Thomas Bodström m.fl. s Stärkt skydd för barn, ungdomar och kvinnor s96002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av brottsförebyggande arbete. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU12 2007/08:JuU16 2007/08:SoU1 2008/09:JuU1 2008/09:JuU24 2008/09:JuU4
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2007/08:Ju433 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 68 kB)

Motion 2007/08:So297 av Carina Ohlsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So297 av Carina Ohlsson s Haverikommission s97004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inrättande av en haverikommission som får i uppdrag att utreda myndigheters agerande när en kvinna berövats livet av en närstående


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So297 av Carina Ohlsson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ju305 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju305 av Carina Hägg s Sexuellt våld s26026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för de kvinnor som utsätts för sexuellt våld. Motivering Sexuellt våld är ett samhällsproblem med stor spridning. Bemötande,


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju305 av Carina Hägg (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ju269 av Carina Ohlsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju269 av Carina Ohlsson s Samordnade rättsprocesser i barnmål s97002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell samordning med direktiv om kompetensutveckling, samverkan och metodutveckling för en


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju269 av Carina Ohlsson (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Ju268 av Carina Ohlsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju268 av Carina Ohlsson s Kvinnofrid s97001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en uppföljning av riksdagens kvinnofridsbeslut. Motivering När riksdagen fattade sitt beslut om kvinnofrid 1998 gavs en rad uppdrag


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju268 av Carina Ohlsson (s) (doc, 37 kB)