Dokument & lagar (2 088 träffar)

Motion 2005/06:Bo324 av Gunnar Sandberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om arbetsmiljöplaner vid ansökan om bygglov. Motivering I samhällsdebatten är arbetsmiljön allt oftare uppe till diskussion och då med koppling till sjukskrivningstalen. Tittar man i realiteten på hur det ser ut kan


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo324 av Gunnar Sandberg (s) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:N388 av Krister Örnfjäder (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om utökad möjlighet att i landsbygdsbutiker erbjuda service i form av spel och att vara utlämningställe för alkohol. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om förenklade regler


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:NU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:N388 av Krister Örnfjäder (s) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Bo332 av Britta Rådström och Carin Lundberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ansvaret för sanering av industrifastigheter. Motivering Många gamla industrifastigheter blir lämnade vind för våg vid en företagskonkurs. På flera av industritomterna har det under åratal funnits nedgrävt avfall


Utskottsberedning: 2005/06:BoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo332 av Britta Rådström och Carin Lundberg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:Bo329 av Carina Moberg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förbättrad byggprocess för att få billigare bostäder. Motivering Stockholmsregionen växer kraftigt och det byggs en hel del nya bostäder. Under 2004 påbörjades drygt 7 000 nya bostäder samtidigt som regionen fick


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo329 av Carina Moberg m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Bo323 av Karin Åström och Lennart Klockare (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vindkraft. Motivering Idag är drygt en tredjedel av den totala energitillförseln i Sverige baserad på förnybar energi. Från 1970 till idag har utnyttjandet av förnybara energikällor fördubblats och ökningen fortsätter.


Utskottsberedning: 2005/06:BoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo323 av Karin Åström och Lennart Klockare (s) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:Bo312 av Rune Berglund och Marie Nordén (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regionala insatser för ökat byggande. Motivering Det byggs i Sverige, dock inte över hela vårt land. Vi kan idag konstatera att byggbranschen är en bransch som haltar. I storstadsregionerna är byggandet omfattande,


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo312 av Rune Berglund och Marie Nordén (s) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:Bo292 av Anneli Särnblad och Per Erik Granström (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en licens för att få ha giftiga ormar m.m. i vår hemmiljö. Motivering Under några år har vi mötts av att fler och fler har giftormar och giftspindlar, skorpioner m.m. som husdjur. Enligt befintlig lagstiftning


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo292 av Anneli Särnblad och Per Erik Granström (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Bo289 av Bo Bernhardsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en utvärdering av bygglagsförsäkringen. Motivering Enligt en lag som nyligen trätt i kraft måste alla som bygger nya hus teckna en byggfelsförsäkring. Det åligger kommunerna att tillse att en sådan finns,


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo289 av Bo Bernhardsson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Bo282 av Lennart Klockare och Lars U Granberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om giftiga ormar som husdjur. Motivering Vi har under de senaste åren sett ett flertal fall där giftiga ormar eller andra allmänfarliga djur funnits hos människor boende i flerfamiljshus och där dessa djur lyckats rymma.


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo282 av Lennart Klockare och Lars U Granberg (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:Bo281 av Birgitta Ahlqvist och Carina Hägg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barn med funktionshinder och tillgängligheten för dessa i det svenska samhället. Motivering Barn med funktionshinder diskrimineras i det svenska samhället och de har dessutom svårt att påverka sin situation. År 1996


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo281 av Birgitta Ahlqvist och Carina Hägg (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:N444 av Britta Lejon (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av att se över konkurrenslagstiftningen för att garantera mångfald i dagligvaruhandeln och lägre matpriser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att se


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6 2005/06:NU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:N444 av Britta Lejon (s) (doc, 47 kB)

Motion 2005/06:Bo306 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om dammar och andra vattenverksamheter. Motivering Sjöar och vattendrag kan vara exploaterade av olika vattenverksamheter, främst dammar för kraftutvinning. I delmål 2 under miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag


Utskottsberedning: 2005/06:BoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo306 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Bo293 av Christer Adelsbo m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av information och rådgivning om den kooperativa hyresrätten. Motivering Den kooperativa hyresrätten ger hyresgäster ökade möjligheter att själva påverka sin boendemiljö och sina boendekostnader. Det finns


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo293 av Christer Adelsbo m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Bo280 av Kenneth G Forslund och Mikael Damberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om romernas situation på bostadsmarknaden. Motivering Få grupper i det svenska samhället har varit utsatta för en sådan historisk diskriminering och regelrätta förföljelser som den romska gruppen. Fortfarande i vårt


Utskottsberedning: 2005/06:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo280 av Kenneth G Forslund och Mikael Damberg (s) (doc, 36 kB)

Motion 2005/06:Bo325 av Jan Emanuel Johansson och Luciano Astudillo (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att miljökvalitetsmålen skrivs in i hänsynsreglerna i 2 kap. 1 PBL. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att länsstyrelsen eller annat regionalt eller nationellt organ skall


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:Bo325 av Jan Emanuel Johansson och Luciano Astudillo (s) (doc, 59 kB)

Motion 2005/06:Bo310 av Monica Green m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om elevers inflytande på arbetsmiljön i skolan. Motivering Det behövs en förstärkning för elevskyddsombuden i den nya skollagen. Arbetsmiljön på Sveriges största arbetsplats, skolan, är kanske en av de sämsta. Allergier


Utskottsberedning: 2005/06:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo310 av Monica Green m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Bo309 av Carina Ohlsson och Monica Green (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att trygghetsfrågan tas med som en viktig del i planering och upprustning av bostadsområden. Motivering I en rapport som Byggnads har gjort visar det sig att det är enorma skillnader i hur kvinnor och män upplever


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo309 av Carina Ohlsson och Monica Green (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Bo308 av Anne Ludvigsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om näringsidkare med andrahandskontrakt. Motivering Dagligvarumarknaden karaktäriseras av hög koncentrationsgrad i alla förädlingsled, alltifrån tillverkningsindustrin till konsumentförsäljningen. I handelsleden


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo308 av Anne Ludvigsson (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Bo307 av Ann-Kristine Johansson och Marina Pettersson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa sprinklersystem i offentliga lokaler. Motivering Varje år dör ett antal människor i bränder. Flera av dessa bränder hade med största sannolikhet kunnat få en mycket begränsad spridning om det funnits sprinklersystem


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo307 av Ann-Kristine Johansson och Marina Pettersson (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Bo295 av Anita Johansson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder mot boendesegregationen. Motivering Ett bra boende är nyckeln till ett bra liv. Det är genom det goda boendet som förutsättningar skapas för att människor kan utveckla sig själva och i relation till andra.


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo295 av Anita Johansson m.fl. (s) (doc, 41 kB)