Dokument & lagar (36 träffar)

Motion 2003/04:N249 av Lars Wegendal (s)

Motion till riksdagen 2003/04:N249 av Lars Wegendal s De mindre tätorternas utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inom ramen för EU-samarbetet finna regler som motverkar omvandlingen av permanentboende till fritidsboende inom planlagt


Utskottsberedning: 2003/04:BoU5 2003/04:KU23 2003/04:NU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2003/04:L282 av Inger Segelström (s)

Motion till riksdagen 2003/04:L282 av Inger Segelström s Konsumenträtt vid bostadsköp med pant Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökat skydd för konsumenter genom att mäklares ansvar i mäklarlagen tydliggörs bättre för skydd vid överlåtelse för pantsatt


Utskottsberedning: 2003/04:BoU3 2003/04:LU15 2003/04:LU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2003/04:Bo296 av Kerstin Engle och Ronny Olander (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo296 av Kerstin Engle och Ronny Olander s Ökat stöd till elöverkänsliga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att överväga möjligheten att se över Boverkets rekommendationer och föreskrifter gentemot kommunerna så att


Utskottsberedning: 2003/04:BoU6 2003/04:BoU7 2003/04:UbU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2003/04:Bo293 av Kerstin Engle m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo293 av Kerstin Engle m.fl. s Kommunernas roll i allmännyttiga kooperativa hyresrättsföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka kommunernas aktiva deltagande i allmännyttiga kooperativa hyresrättsföreningar.


Utskottsberedning: 2003/04:BoU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Bo292 av Kenth Högström (s) och Lotta N Hedström (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo292 av Kenth Högström s och Lotta N Hedström mp Bygglovsplikt för radiomaster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utfärda obligatorisk bygglovsplikt för uppsättande av alla sorters radiomaster med mer än 1 kilometers


Utskottsberedning: 2003/04:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Bo291 av Kenth Högström (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo291 av Kenth Högström s Revision av gamla vattendomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en revision av äldre vattendomar i allmänhet och med stöd i 1933 års regleringsdom av Dellensjöarna i synnerhet. Motivering


Utskottsberedning: 2003/04:BoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Bo290 av Marie Granlund (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo290 av Marie Granlund s Lag om kommunal bostadsanvisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en ny lag om kommunal bostadsanvisning. Motivering Bostadsbristen är ett växande problem i alltfler regioner.


Utskottsberedning: 2003/04:BoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Bo289 av Johan Löfstrand och Berndt Sköldestig (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo289 av Johan Löfstrand och Berndt Sköldestig s Bostadsbidrag för studerande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av översyn av äldre studerandes villkor. Motivering Idag kan alla studenter mellan 18 och


Utskottsberedning: 2003/04:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Bo288 av Catharina Bråkenhielm (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo288 av Catharina Bråkenhielm s Handläggningstider vid överklagande av beslut av kommunala planärenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att se över handläggningstider vid överklagande av beslut i kommunala planärenden.


Utskottsberedning: 2003/04:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Bo287 av Inger Lundberg (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo287 av Inger Lundberg s Förtydligande av hyreslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förtydligande i hyreslagen. Motivering Hyror sätts genom ett samspel mellan bruksvärdessystemet, allmännyttan och hyresförhandlingslagen.


Utskottsberedning: 2003/04:BoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Bo286 av Ronny Olander m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo286 av Ronny Olander m.fl. s Systemet för bostadsfinansiering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av att införa ett bättre fungerande system för bostadsfinansiering. Motivering Bostadsbyggande handlar om


Utskottsberedning: 2003/04:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Bo285 av Ronny Olander (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo285 av Ronny Olander s Koloniträdgårdar och ekologisk hållbarhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka dimensionen av ekologisk hållbarhet i samhällsbyggandet genom åtgärder för att bevara befintliga koloniträdgårdar


Utskottsberedning: 2003/04:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Bo284 av Christer Adelsbo m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo284 av Christer Adelsbo m.fl. s Statlig kreditgaranti för kooperativa hyresrättsföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kooperativa hyresrättsföreningars behov av statlig kreditgaranti. Motivering Som ett led


Utskottsberedning: 2003/04:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Bo281 av Lennart Klockare och Birgitta Ahlqvist (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo281 av Lennart Klockare och Birgitta Ahlqvist s Bostadsbidrag till barnfamiljer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bostadsbidrag till barnfamiljer. Motivering När föräldrar separerar så kommer man i de flesta fallen


Utskottsberedning: 2003/04:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Bo280 av Kristina Zakrisson och Birgitta Ahlqvist (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo280 av Kristina Zakrisson och Birgitta Ahlqvist s Lokalt inflytande över strandskyddsbestämmelserna i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lokalt och regionalt inflytande över strandskyddet. Motivering Naturvårdslagens


Utskottsberedning: 2003/04:BoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Bo279 av Kenth Högström (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo279 av Kenth Högström s Vattenregleringsmedlen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hur vattenregleringsmedlen för fiskevård skall användas. Motivering Enligt vattenlagens 10 kapitel 5 avsätter vattenregleringsföretagen


Utskottsberedning: 2003/04:BoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Bo278 av Hans Stenberg och Agneta Lundberg (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo278 av Hans Stenberg och Agneta Lundberg s Vandringsvägar för lax Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av vandringsvägar för att rädda den vilda laxens fortbestånd. Motivering Laxens naturliga vandring i outbyggda


Utskottsberedning: 2003/04:BoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Bo276 av Inger Segelström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo276 av Inger Segelström m.fl. s Känsliga kulturbyggnader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av möjligheten att i framtiden skydda känsliga kulturbyggnader. Motivering Under många år har diskussioner förts


Utskottsberedning: 2003/04:BoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Bo274 av Britt-Marie Lindkvist och Luciano Astudillo (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo274 av Britt-Marie Lindkvist och Luciano Astudillo s Elsäkerhet för barn i offentliga lokaler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barns rätt till en eltrygg miljö i offentliga lokaler. Motivering Många av våra barn


Utskottsberedning: 2003/04:BoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Bo271 av Tommy Ternemar (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo271 av Tommy Ternemar s Kreditgarantier för bostadsbyggandet i landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kreditgarantierna för bostadsbyggandet i landsbygden blir bättre. Motivering De allra flesta av landets


Utskottsberedning: 2003/04:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Paginering