Dokument & lagar (58 träffar)

Motion 2002/03:Bo9 av Carina Adolfsson Elgestam (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo9 av Carina Adolfsson Elgestam s med anledning av prop. 2002/03:98 Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lokala arbetsmarknadsområden skall


Utskottsberedning: 2002/03:BoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo319 av Carin Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo319 av Carin Lundberg m.fl. s Det nationella träprogrammet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skyndsamt fullföljer riksdagens beslut om införande av ett nationellt träprogram med inriktningen att öka


Utskottsberedning: 2002/03:BoU5 2002/03:MJU15 2003/04:TU10 2004/05:FiU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2002/03:Bo318 av Inger Segelström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo318 av Inger Segelström m.fl. s Byggande för framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ytterligare insatser för ökat bostadsbyggande och minskad bostadssegregation. Motivering Bostäder har blivit en


Utskottsberedning: 2002/03:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo317 av Nikos Papadopoulos m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo317 av Nikos Papadopoulos m.fl. s Ombildning till bostadsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att eftersläntrare vid ombildning till bostadsrätt skall beredas tillfälle att på vissa villkor förvärva sina lägenheter


Utskottsberedning: 2002/03:BoU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2002/03:Bo316 av Kenth Högström (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo316 av Kenth Högström s Vattenregleringsmedlen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hur vattenregleringsmedlen för fiskevård skall användas. Motivering Enligt vattenlagens 10 kapitel 5 avsätter vattenregleringsföretagen


Utskottsberedning: 2002/03:BoU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo315 av Eva Arvidsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo315 av Eva Arvidsson m.fl. s Statlig kreditgaranti för kooperativa hyresrättsföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka kooperativa hyresrättsföreningars rätt till statlig kreditgaranti. Motivering I utredningen


Utskottsberedning: 2002/03:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo314 av Eva Arvidsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo314 av Eva Arvidsson m.fl. s Tillägg i plan- och bygglagen om konstnärlig gestaltning av vår gemensamma miljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tillägg i plan- och bygglagen om konstnärlig gestaltning av vår gemensamma


Utskottsberedning: 2002/03:BoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo313 av Eva Arvidsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo313 av Eva Arvidsson m.fl. s Kommunalt inflytande i kooperativa hyresrättsföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att möjliggöra kommunernas aktiva deltagande i allmännyttiga kooperativa hyresrättsföreningar.


Utskottsberedning: 2002/03:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo312 av Ola Rask och Cinnika Beiming (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo312 av Ola Rask och Cinnika Beiming s Seniorbostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att stimulera bostadsbyggandet av seniorlägenheter. Motivering En bra bostad är grunden för ett gott liv, och behov


Utskottsberedning: 2002/03:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo311 av Mikael Damberg och Carina Moberg (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo311 av Mikael Damberg och Carina Moberg s Statlig mark för bostadsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om överlåtelse av statlig mark till kommuner och bostadsföretag för uppförande av hyresrättslägenheter. Motivering


Utskottsberedning: 2002/03:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo310 av Eva Arvidsson och Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo310 av Eva Arvidsson och Christina Axelsson s Information om bostadsbidragssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av information om bostadsbidragssystemet samt en gemensam policy för försäkringskassans


Utskottsberedning: 2002/03:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo309 av Lars U Granberg (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo309 av Lars U Granberg s Energibesparingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utökade förutsättningar för kommunerna vid energirådgivning. Motivering I dag ligger ansvaret för energirådgivningen ute på de olika kommunerna.


Utskottsberedning: 2002/03:BoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo308 av Lars U Granberg (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo308 av Lars U Granberg s Sprinkleranläggningar i bostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att sprinkleranläggningar i bostäder förs in i byggnormen. Motivering Boendesprinklerssystem räddar liv. Det är


Utskottsberedning: 2002/03:BoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo307 av Lars Lilja och Carin Lundberg (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo307 av Lars Lilja och Carin Lundberg s Lag om brandvarnare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lag om brandvarnare. Motivering År 2001 omkom 137 människor i lägenhetsbränder. Det var en kraftig ökning jämfört med året


Utskottsberedning: 2002/03:BoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo306 av Anita Johansson och Ola Rask (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo306 av Anita Johansson och Ola Rask s Översyn av dagens regler för bostadsfinansiering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stimulera en fortsatt produktion av gemensamhetslokaler och därför bör en översyn av dagens


Utskottsberedning: 2002/03:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo305 av Anita Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo305 av Anita Johansson m.fl. s Översyn av hyreslagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av hyreslagstiftningen i syfte att underlätta individuell mätning och debitering av värme etc. Motivering


Utskottsberedning: 2002/03:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo304 av Lennart Klockare och Birgitta Ahlqvist (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo304 av Lennart Klockare och Birgitta Ahlqvist s Bostadsbidrag till barnfamiljer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bostadsbidrag till barnfamiljer. Motivering När föräldrar separerar så kommer man i de flesta fall


Utskottsberedning: 2002/03:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo303 av Hans Stenberg och Göran Norlander (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo303 av Hans Stenberg och Göran Norlander s Vandringsvägar för ål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av vandringsvägar för att rädda ålens fortbestånd. Motivering Förekomsten av ål har minskat dramatiskt i


Utskottsberedning: 2002/03:BoU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo302 av Hans Stenberg och Agneta Lundberg (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo302 av Hans Stenberg och Agneta Lundberg s Vandringsvägar för lax Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av vandringsvägar för att rädda den vilda laxens fortbestånd. Motivering Laxens naturliga vandring i outbyggda


Utskottsberedning: 2002/03:BoU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo299 av Kenth Högström (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo299 av Kenth Högström s Revision av äldre vattendomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en revision av äldre vattendomar i allmänhet och med stöd i 1933 års regleringsdom av Dellensjöarna i synnerhet. Motivering


Utskottsberedning: 2002/03:BoU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Paginering