Dokument & lagar (30 träffar)

Motion 2000/01:Fö403 av Erik Arthur Egervärn (c) och Ola Rask (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Fö403 av Egervärn, Erik Arthur c Det civila försvaret Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att genomföra en inventering av skadade objekt eller objekt av natur- eller kulturvärde i farozonen för översvämningar. 2.


Utskottsberedning: -----------------2000/01:BoU6 2000/01:FöU1 2000/01:FöU7 2000/01:FöU8
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo540 av Johan Pehrson m.fl. (fp, s, m, kd, c, mp)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo540 av Pehrson, Johan fp Barnsäkerhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av information och forskning om bygglagstiftningen på ett sådant sätt att bostäder i fastigheter byggda före 1973 kommer att omfattas


Utskottsberedning: ---2000/01:BoU8 2000/01:UbU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo538 av Eva Arvidsson och Ola Rask (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo538 av Arvidsson, Eva s Bygglovsreglerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändringar av regler för bygglov. Motivering Enligt plan- och bygglagen PBL råder generell tillståndsplikt för uppförande av byggnader.


Utskottsberedning: -2000/01:BoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo536 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo536 av Hägg, Carina s Könsuppdelning i lokaler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av översyn av plan- och bygglagen PBL för att garantera jämställdhet i religiösa lokaler. Motivering Frågan om könsuppdelning


Utskottsberedning: -2000/01:BoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo535 av Monica Öhman och Kristina Zakrisson (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo535 av Öhman, Monica s Bygglov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om generellt bygglov för byggnad upp till femton kvadratmeter. Motivering Plan- och bygglagen PBL ger generellt bygglov för byggnader mindre än 10 kvadratmeter


Utskottsberedning: -2000/01:BoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo534 av Rune Berglund och Berit Andnor (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo534 av Berglund, Rune s Revidering av reglerna för bygdeavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar av förordningen om avgifter enligt vattenlagen 1983:945 ändras så att bygdeavgifterna kan användas även till lönekostnader då arbetet är inriktat på att främja bygdens näringsliv


Utskottsberedning: -2000/01:BoU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo532 av Hans Stenberg och Anders Karlsson (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo532 av Stenberg, Hans s Ansvarsfrågan vid översvämningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av de vattendomar som reglerar ansvarsfrågan för elproduktionsföretag vid översvämningar och produktionsstörningar.


Utskottsberedning: -2000/01:BoU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo528 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo528 av Holmqvist, Nils-Göran s Översyn av vattenlagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av vattenlagstiftningen. Motivering I Sverige får betydande delar sin elenergi från vattenkraften. Våra


Utskottsberedning: -2000/01:BoU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo526 av Ann-Kristine Johansson och Jarl Lander (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo526 av Johansson, Ann-Kristine s En geologisk grundsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka geologins ställning i samhället. Motivering De senaste årens svåra skred i landet visar på behovet av kunskap


Utskottsberedning: -2000/01:BoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo525 av Lisbeth Staaf-Igelström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo525 av Staaf-Igelström, Lisbeth s Småskalig vattenkraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av nuvarande lagstiftning om tillståndsförfarandet så att etablering av små vattenkraftverk förenklas och förbilligas.


Utskottsberedning: ---2000/01:BoU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo524 av Hans Stenberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo524 av Stenberg, Hans s Omprövning av vattendomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av de lagar som reglerar ansvarsfrågan vid översvämningar, samt en översyn av möjligheten att ompröva de


Utskottsberedning: -2000/01:BoU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo523 av Anders Karlsson och Bengt Silfverstrand (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo523 av Karlsson, Anders s Jordfelsbrytare i offentliga lokaler där barn vistas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barns rätt till en eltrygg miljö i offentliga lokaler. Motivering Hundratusentals barn vistas varje


Utskottsberedning: -2000/01:BoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo519 av Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo519 av Fransson, Sonja s Brandvarnare i varje hushåll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om införande av lag om brandvarnare i varje hushåll. Motivering Det är inte nog med att bränder förorsakar stora mänskliga


Utskottsberedning: -2000/01:BoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo515 av Lena Sandlin-Hedman och Ingemar Josefsson (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo515 av Sandlin-Hedman, Lena s Strategi för den nära detaljhandeln Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en strategi för den nära detaljhandeln. Strategi för den nära detaljhandeln En allt större del av detaljhandeln


Utskottsberedning: --2000/01:BoU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo503 av Barbro Andersson Öhrn (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo503 av Andersson Öhrn, Barbro s Miljöprövning av vindkraften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om miljöprövning av vindkraften. Motivering Riksdagen beslutade 1997 om en omställning av energisystemet en uthållig energiförsörjning.


Utskottsberedning: -2000/01:BoU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo416 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo416 av Granlund, Marie s Konsumentinformation vid köp av bostadsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av adekvat information vid handel med bostadsrätter. Motivering Sverige Riksdag stiftade Mäklarlagen


Utskottsberedning: -2000/01:BoU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo413 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo413 av Hägg, Carina s Kablar under jord Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att tydliggöra ansvaret för kablar under jord. Motivering Den positiva utvecklingen inom IT-området har lett till flera praktiska


Utskottsberedning: -2000/01:BoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo410 av Lars Wegendal (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo410 av Wegendal, Lars s Fastighetsförsäljningar i mindre tätorter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fastighetsförsäljningar i mindre tätorter. Motivering Fram till årsskiftet 1999/2000 gällde lagen 1992:1368 om


Utskottsberedning: -2000/01:BoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo409 av Bengt Silfverstrand (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo409 av Silfverstrand, Bengt s Besittningsskydd vid hyra av lokal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om besittningsskydd vid hyra av lokal. Motivering Med hyra förstås i 12 kap. jordabalken vilket brukar kallas hyreslagen


Utskottsberedning: -2000/01:BoU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo307 av Urban Ahlin och Monica Green (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo307 av Ahlin, Urban s Inomregionala balansen i Västra Götaland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i samband med utvärderingen av försöksverksamheten i de så kallade storlänen också utreda om den inomregionala


Utskottsberedning: -2000/01:BoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Paginering