Dokument & lagar (33 träffar)

Motion 1998/99:Bo20 av Anita Johansson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo20 av Anita Johansson s med anledning av prop. 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag De som pläderar för utförsäljning av de kommunala bostadsföretagen glömmer så lätt varför dessa kom till och vilken roll de har i samhället. De kom till för att tillförsäkra vanliga människor bostäder


Utskottsberedning: -1998/99:BoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo8 av Inger Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo8 av Inger Lundberg m.fl. s med anledning av prop. 1998/99:77 Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag m.m. Bostadsbidragen är ett viktigt komplement till de mer generellt utformade socialförsäkringarna. Träffsäkerheten är hög, men kontrollproblemen är större än i mer generella försäkringar.


Utskottsberedning: -1998/99:BoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo7 av Lennart Klockare (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo7 av Lennart Klockare s med anledning av prop. 1998/99:77 Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag m.m. Bostadsbidragen har funnits i mer än 60 år där i princip varje årtal har sin historia. De ursprungliga motiven för bostadsbidragen var framför allt produktions- politiska. Genom


Utskottsberedning: -1998/99:BoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo3 av Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo3 av Sonja Fransson s med anledning av prop. 1998/99:62 Vissa byggfrågor m.m. I föreliggande byggproposition föreslås lagändringar som möjliggör tillämpning av EG:s rekommendationer för att öka säkerhet, hälsa och komfort i vissa hissar. Dessa rekommendationer innehåller många åtgärder


Utskottsberedning: -1998/99:BoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ239 av Ola Rask och Claes-Göran Brandin (s)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ239 av Ola Rask och Claes-Göran Brandin s Fritidsodling Stora ändliga resurser används till att transportera frukt och grönsaker hundratals mil med ozonskiktsförstörande flyg eller miljöstörande lastbilar. På många håll i världen bedrivs dessutom odlingen på ett sätt som skadar både


Utskottsberedning: --1998/99:BoU4 1998/99:MJU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo522 av Karin Wegestål m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo522 av Karin Wegestål m.fl. s Fysisk strukturplan för Skåne I Skåne planeras och genomförs stora och vittomfattande infrastrukturinvesteringar. Det handlar om mycket mer än om den fasta förbindelsen över Öresund, även om detta projekt dominerar i samhällsdebatten. Järnvägsnätet i Skåne


Utskottsberedning: -1998/99:BoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo519 av Ulla Wester och Kaj Larsson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo519 av Ulla Wester och Kaj Larsson s Mobiltelefoniteknik Signalerna till landets alla mobiltelefoner sprids via tusentals antenner monterade på husväggar och tak. Ingen vet hur de som bor i dessa hus påverkas och ansvariga myndigheter saknar kunskaper om antal och placering av dessa


Utskottsberedning: -1998/99:BoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo517 av Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo517 av Sonja Fransson s Brandvarnare och bostäder Det är inte nog med att bränder förorsakar stora mänskliga tragedier, de förorsakar dessutom stora samhällskostnader. Varje brand som kan förhindras genom ett gott förebyggande arbete sparar enorma resurser för samhället. En miljon svenska


Utskottsberedning: -1998/99:BoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo516 av Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo516 av Sonja Fransson s Ljudsanering av offentliga miljöer Vi lever i en miljö där vi dagligen och ständigt utsätts för oönskade ljud, trafikljud, musik, fläktar av olika slag, m.m. De ljudmiljöer som vi ofrivilligt utsätts för bildar en basnivå som alla andra stresskällor bygger vidare


Utskottsberedning: -1998/99:BoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo513 av Kerstin Kristiansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo513 av Kerstin Kristiansson m.fl. s Typgodkänt byggmaterial Det är i dag dyrt att bygga bostäder i Sverige. En av orsakerna till detta är den mycket bristfälliga konkurrensen på byggmaterialmarknaden. Sedan några år tillbaka är byggmaterial som är typgodkända i andra nordiska länder


Utskottsberedning: -1998/99:BoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo512 av Inger Segelström och Ingemar Josefsson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo512 av Inger Segelström och Ingemar Josefsson s Känsliga kulturbyggnader Under många år har diskussioner förts om hur man bäst bevarar en gammal levande kulturmiljö som Gamla stan i Stockholm. De förändringar vi t.ex. sett på affärsgatan Västerlånggatan de senaste åren visar att det


Utskottsberedning: -1998/99:BoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo411 av Agneta Brendt (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo411 av Agneta Brendt s Jordförvärvslagen Jordförvärvslagstiftningen har gamla anor. Den första lagen kom redan i början av 1900-talet och nuvarande version är från 1991. Mål för nuvarande lag liksom dess föregångare är att begränsa juridiska personers förvärv, att främja bosättning


Utskottsberedning: -1998/99:BoU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo410 av Sören Lekberg och Eva Johansson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo410 av Sören Lekberg och Eva Johansson s Hyreslagen En hörnsten i de senaste decenniernas sociala bostadspolitik har varit bestämmelserna om bruksvärdet vid hyressättning. Bruksvärdesregeln i hyreslagen innebär att de hyresnivåer som fastställs i förhandlingar mellan lokala hyresgästföreningar


Utskottsberedning: -1998/99:BoU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo409 av Inger Lundberg och Anita Johansson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo409 av Inger Lundberg och Anita Johansson s Kooperativ hyresrätt Demokratisering och ökat ansvar på lokal nivå hör till politikens mest prioriterade uppgifter. Där spelar boendet en viktig roll. Det är angeläget att bostadsföretagen ges möjlighet att på olika vägar utveckla inflytandet


Utskottsberedning: -1998/99:BoU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo408 av Eva Arvidsson och Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo408 av Eva Arvidsson m.fl. s Kooperativ hyresrätt De kooperativa idéerna utgår ifrån och bygger på demokrati, delaktighet och engagemang. Människor går samman för att lösa gemensamma problem. De som bor i städernas utsatta bostadsområden borde ges möjligheter att gå samman för att lösa


Utskottsberedning: -1998/99:BoU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo407 av Sylvia Lindgren och Anita Johansson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo407 av Sylvia Lindgren och Anita Johansson s Allmännyttan och bostadsmarknaden Allmännyttan har så länge den existerat varit en viktig del av bostadsförsörjningen i Sverige. Förutsättningarna för de allmännyttiga bostadsföretagen har dock förändrats radikalt de senaste åren. Mellan 1991


Utskottsberedning: -------1998/99:BoU1 1998/99:BoU3
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo406 av Ingela Thalén och Sylvia Lindgren (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo406 av Ingela Thalén och Sylvia Lindgren s Parternas ansvar vid hyresförhandlingar Det svenska systemet för bestämning av hyran för bostadslägenheter bygger på självständiga parter som genom förhandlingar tecknar överenskommelse. Förhandlingar mellan parterna kan också beröra andra


Utskottsberedning: -1998/99:BoU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo405 av Tomas Eneroth (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo405 av Tomas Eneroth s Hyressättning i vårdbostäder Antalet äldre ökar fortfarande och därmed också behovet av ändamålsanpassade vårdbostäder. Tyvärr finns det nu en risk för att produktionen av nya vårdbostäder minskar kraftigt, eller rent utav upphör. Ett skäl är att gällande regleringar


Utskottsberedning: -1998/99:BoU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo232 av Sinikka Bohlin och Helena Frisk (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo232 av Sinikka Bohlin och Helena Frisk s Bostadspolitik De allmännyttiga bostadsföretagen spelar en central roll i svensk bostadspolitik. Alltsedan de infördes 1946 har syftet varit att de ska erbjuda bostäder av god kvalitet till låga hyror för att på så sätt fungera som ett både prispressande


Utskottsberedning: -1998/99:BoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo231 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo231 av Sinikka Bohlin m.fl. s KTH-institution för byggd miljö i Gävle KTH-institutionen för byggd miljö i Gävle, BMG, bedriver en bred mångvetenskaplig forskning med högt internationellt anseende och har högutbildade forskare, unika laboratorier, bra mätutrustning och kvalificerad laboratoriepersonal


Utskottsberedning: -1998/99:BoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Paginering