Dokument & lagar (1 027 träffar)

Motion 2004/05:Bo234 av Lilian Virgin och Carina Grönhagen (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo234 av Lilian Virgin och Carina Grönhagen s 3 G-master Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av producentansvar för 3 G-master. Motivering Utbyggnaden av 3 G-näten behövs för att vi skall kunna utnyttja de möjligheter


Utskottsberedning: 2004/05:BoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Bo226 av Christin Hagberg och Anders Karlsson (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo226 av Christin Hagberg och Anders Karlsson s Koloniträdgårdar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärd för att bevara syftet med koloniträdgårdar och därmed inte tillåta permanent boende. Motivering När


Utskottsberedning: 2004/05:BoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Bo221 av Lars Wegendal m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo221 av Lars Wegendal m.fl. s Harmonisering av byggregler i Norden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett svenskt initiativ till gemensamma byggregler i Norden för ökad träanvändning. Motivering Det byggs för närvarande


Utskottsberedning: 2004/05:BoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Bo253 av Helene Petersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo253 av Helene Petersson m.fl. s Behovet av bostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av billiga och bra bostäder som alla har råd att bo i. Motivering Jag vill inte vara mambo till jag fyller 30 och det


Utskottsberedning: 2004/05:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Bo274 av Sven-Erik Österberg (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo274 av Sven-Erik Österberg s Byggande av studentbostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ökade insatser för byggande av studentbostäder. Motivering Boendesituationen för studenter har sedan länge varit


Utskottsberedning: 2004/05:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Bo311 av Sylvia Lindgren och Börje Vestlund (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo311 av Sylvia Lindgren och Börje Vestlund s Arbetstagarrepresentanters inflytande vid bygg- och planprocessen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om arbetstagarrepresentanters inflytande vid bygg- och planprocessen. Motivering


Utskottsberedning: 2004/05:BoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Bo282 av Michael Hagberg och Christin Hagberg (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo282 av Michael Hagberg och Christin Hagberg s Tillståndsprövning m.m. vid anläggandet av ny kraftproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en effektivisering av tillståndsprövningen och remissförfarandet m.m. vid


Utskottsberedning: 2004/05:BoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2004/05:Bo233 av Marie Granlund (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo233 av Marie Granlund s Lag om kommunal bostadsanvisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en ny lag om kommunal bostadsanvisning. Motivering Bostadsbristen är ett växande problem i alltfler regioner.


Utskottsberedning: 2004/05:BoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Bo216 av Ann-Marie Fagerström (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo216 av Ann-Marie Fagerström s Ökad tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökad tillgänglighet. Motivering Riksdagen har tidigare tagit beslut om


Utskottsberedning: 2004/05:BoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Bo217 av Siw Wittgren-Ahl (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo217 av Siw Wittgren-Ahl s Obligatorisk hemförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om obligatorisk hemförsäkring. Motivering För den som saknar hemförsäkring kan en brand, en översvämning eller ett inbrott i bostaden


Utskottsberedning: 2004/05:BoU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Bo312 av Christin Hagberg och Michael Hagberg (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo312 av Christin Hagberg och Michael Hagberg s Bättre villkor för hyresrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att villkoren för byggandet av fler hyresrätter måste förbättras. Motivering Ett grundläggande inslag


Utskottsberedning: 2004/05:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Bo237 av Catharina Bråkenhielm (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo237 av Catharina Bråkenhielm s Handläggningstider vid överklagande av kommunala planärenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över handläggningstiderna vid överklaganden av kommunala planärenden. Motivering


Utskottsberedning: 2004/05:BoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Bo211 av Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo211 av Sonja Fransson s Frizon för elöverkänsliga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om inrättandet av frizoner för elöverkänsliga i landets kommuner. Motivering I en situation där en person hänför sina symptom och


Utskottsberedning: 2004/05:BoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:N249 av Lars Wegendal (s)

Motion till riksdagen 2003/04:N249 av Lars Wegendal s De mindre tätorternas utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inom ramen för EU-samarbetet finna regler som motverkar omvandlingen av permanentboende till fritidsboende inom planlagt


Utskottsberedning: 2003/04:BoU5 2003/04:KU23 2003/04:NU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2003/04:L282 av Inger Segelström (s)

Motion till riksdagen 2003/04:L282 av Inger Segelström s Konsumenträtt vid bostadsköp med pant Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökat skydd för konsumenter genom att mäklares ansvar i mäklarlagen tydliggörs bättre för skydd vid överlåtelse för pantsatt


Utskottsberedning: 2003/04:BoU3 2003/04:LU15 2003/04:LU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2003/04:Bo296 av Kerstin Engle och Ronny Olander (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo296 av Kerstin Engle och Ronny Olander s Ökat stöd till elöverkänsliga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att överväga möjligheten att se över Boverkets rekommendationer och föreskrifter gentemot kommunerna så att


Utskottsberedning: 2003/04:BoU6 2003/04:BoU7 2003/04:UbU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2003/04:Bo293 av Kerstin Engle m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo293 av Kerstin Engle m.fl. s Kommunernas roll i allmännyttiga kooperativa hyresrättsföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka kommunernas aktiva deltagande i allmännyttiga kooperativa hyresrättsföreningar.


Utskottsberedning: 2003/04:BoU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Bo292 av Kenth Högström (s) och Lotta N Hedström (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo292 av Kenth Högström s och Lotta N Hedström mp Bygglovsplikt för radiomaster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utfärda obligatorisk bygglovsplikt för uppsättande av alla sorters radiomaster med mer än 1 kilometers


Utskottsberedning: 2003/04:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Bo291 av Kenth Högström (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo291 av Kenth Högström s Revision av gamla vattendomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en revision av äldre vattendomar i allmänhet och med stöd i 1933 års regleringsdom av Dellensjöarna i synnerhet. Motivering


Utskottsberedning: 2003/04:BoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Bo290 av Marie Granlund (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo290 av Marie Granlund s Lag om kommunal bostadsanvisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en ny lag om kommunal bostadsanvisning. Motivering Bostadsbristen är ett växande problem i alltfler regioner.


Utskottsberedning: 2003/04:BoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag