Dokument & lagar (1 027 träffar)

Motion 2005/06:Bo249 av Britt-Marie Lindkvist och Hillevi Larsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram en lagändring som innebär att fastighetsägarna skall avstå en viss procent av sitt bostadsbestånd till kommunala bostadsförmedlingar och kommungemensamma bostadsförmedlingar. Motivering År 2001 vräktes ca 1 000 barnfamiljer i Sverige, mellan 1 500


Utskottsberedning: 2005/06:BoU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo249 av Britt-Marie Lindkvist och Hillevi Larsson (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Bo271 av Ronny Olander m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att ett eller flera trygghetsmått skall ingå under standardmåtten för bostaden i SCB:s bostadsundersökningar. Motivering När man i bostadsforskningen mäter bostadsstandard tittar man på trångboddhet, boende i


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo271 av Ronny Olander m.fl. (s) (doc, 59 kB)

Motion 2005/06:Bo252 av Hans Stenberg och Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alternativa värmekällor i nybyggda hus. Motivering I samband med stormen Gudrun blev det än en gång uppenbart hur sårbart vårt samhälle är. När strömmen försvann stod många hus helt utan uppvärmningsmöjligheter. Vid


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo252 av Hans Stenberg och Kerstin Kristiansson Karlstedt (s) (doc, 51 kB)

Motion 2005/06:Bo237 av Inger Lundberg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att undersöka möjligheterna för att skriva av vissa skulder till försäkringskassan. Motivering Bostadsbidragen utgör en viktig del av fördelningspolitiken och riktar sig till barnfamiljer och ungdomar med de allra


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo237 av Inger Lundberg m.fl. (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Bo216 av Hans Stenberg och Göran Norlander (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av olika åtgärder för att underlätta för äldre att bo kvar i sina lägenheter. Motivering Trots att det under senare år gjorts insatser för att stimulera byggandet av hissar finns i dag ett stort


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo216 av Hans Stenberg och Göran Norlander (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Bo223 av Alf Eriksson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att motverka ett segregerat kustboende. Motivering Boendet i våra kustsamhällen blir allt mer segregerat. Kapitalstarka personer köper upp allt mer av åretruntbebyggelsen och omvandlar den till fritidsboende under


Utskottsberedning: 2005/06:BoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo223 av Alf Eriksson (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:Bo250 av Britt-Marie Lindkvist och Hillevi Larsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen skall se över möjligheterna att genom lag återskapa bostadsförmedlingarna som ett led i att återskapa ett ytterligare verktyg i en aktiv bostadspolitik. Motivering Bostadspolitiken har under senare


Utskottsberedning: 2005/06:BoU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo250 av Britt-Marie Lindkvist och Hillevi Larsson (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:Bo203 av Catharina Bråkenhielm (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om generationsboende. Motivering För cirka tio år sedan föreslog miljödebattören Stefan Edman annex bostäder, även kallat generationsboende, som lösning för kommande demografiska och eventuella samhälleliga ekonomiska


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo203 av Catharina Bråkenhielm (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:Bo215 av Luciano Astudillo (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör förtydliga plan- och bygglagen så att stora reklamflaggor också skall omfattas av tillståndsplikt. Motivering Det offentliga rummet blir alltmer kommersialiserat. I flera kommuner pågår det ett


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo215 av Luciano Astudillo (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Bo207 av Nikos Papadopoulos (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rättvisa villkor vid ombildning till bostadsrättsförening. Motivering Enligt nuvarande praxis måste en hyresgäst delta i bostadsrättsombildning samma dag som fastigheten köps av bostadsrättsföreningen eller senast


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo207 av Nikos Papadopoulos (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:Bo204 av Hans Hoff (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om tillgänglighet för funktionshindrade såtillvida att diskriminering och utestängning på allmänna platser i samhället skall förebyggas och att kraven på tillgänglighet måste vara tydligare formulerade så att tillämpningen


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo204 av Hans Hoff (s) (doc, 56 kB)

Motion 2004/05:Bo321 av Kenth Högström (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo321 av Kenth Högström s Allmän anmälningsplikt för radiomaster och slavsändare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utfärda obligatorisk anmälningsplikt för uppsättande av alla sorters radiosändare av s.k. slavkaraktär


Utskottsberedning: 2004/05:BoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Bo317 av Anita Johansson och Claes-Göran Brandin (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo317 av Anita Johansson och Claes-Göran Brandin s Insatser för ökad tillgänglighet i boendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för ökad tillgänglighet i boendet. Motivering Boverket har redovisat omfattande


Utskottsberedning: 2004/05:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Bo316 av Anita Johansson och Claes-Göran Brandin (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo316 av Anita Johansson och Claes-Göran Brandin s Bosparande och bosättningslån Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bosparande och bosättningslån. Motivering Ett bra boende är nyckeln till ett bra liv. Ett bra boende


Utskottsberedning: 2004/05:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Bo318 av Tone Tingsgård och Mats Berglind (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo318 av Tone Tingsgård och Mats Berglind s Kolonilotter och trädgårdar för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av odling i anslutning till bostadsområden och om möjligheterna att därigenom främja integration


Utskottsberedning: 2004/05:BoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Bo294 av Christer Adelsbo m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo294 av Christer Adelsbo m.fl. s Kooperativa hyresrättsföreningars behov av statlig kreditgaranti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att dagens regler vad gäller statlig kreditgaranti för kooperativa hyresrättsföreningar


Utskottsberedning: 2004/05:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Bo280 av Carina Moberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo280 av Carina Moberg m.fl. s Reglerna vid uppsägning av hyreslägenhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av lagstiftningen som ger hyresvärden möjlighet att regelmässigt avkräva tre månaders avflyttningshyra.


Utskottsberedning: 2004/05:BoU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Bo320 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo320 av Ann-Kristine Johansson m.fl. s Lagstiftning för allmännyttiga bostadsbolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av lagstiftningen för allmännyttiga bostadsföretag i syfte att tydliggöra, stärka och


Utskottsberedning: 2004/05:BoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Bo315 av Alf Eriksson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo315 av Alf Eriksson m.fl. s Bostadspolitik för integration 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 1 3 Bostad en välfärdsfråga 2 3.1 En osund bostadsmarknad 2 3.2 Bostadsbrist och nyproduktion 3 3.3 Hinder för byggandet 3 3.4 Bygg för tillväxt


Utskottsberedning: 2004/05:BoU1 2004/05:BoU10 2004/05:BoU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2004/05:Bo293 av Catherine Persson (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo293 av Catherine Persson s Tillgängliga bostäder och boendemiljöer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att överväga att förstärka kravet på tillgänglighet i plan- och bygglagen samt i lagen om tekniska egenskapskrav


Utskottsberedning: 2004/05:BoU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag