Dokument & lagar (1 027 träffar)

Motion 2005/06:Bo270 av Ann-Christin Ahlberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka tillgängligheten till bostäder för äldre. Motivering Sverige har en ständigt ökande befolkning som på grund av åldersskäl har speciella behov. I dag används principen om kvarboende i den vanliga bostaden.


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo270 av Ann-Christin Ahlberg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:Bo267 av Helene Petersson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en fortsatt utbyggnad av små och billiga hyresrätter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om statens fortsatta roll i bostadsförsörjningsfrågor. Motivering


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Bo267 av Helene Petersson (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Bo254 av Carina Hägg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändring i plan- och bygglagen i syfte att öka jämställdheten i religiösa samlingslokaler. Motivering Jämställdhet ska genomsyra alla områden. I den här motionen vill jag fästa uppmärksamheten på plan- och bygglagen


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo254 av Carina Hägg (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Bo327 av Christina Nenes m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bostadsmarknaden. Motivering Tillgången på bostäder ser mycket olika ut från kommun till kommun. En del har bostadsbrist, medan andra har ett överskott av bostäder. Det finns kommuner som har bostadsbrist i centrala


Utskottsberedning: 2005/06:BoU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo327 av Christina Nenes m.fl. (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Bo291 av Christer Engelhardt och Mikael Damberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om bostadsmarknaden för ungdomar. Motivering 1997 uppgav 41 av de tillfrågade runtom i landet att det är mycket svårt eller ganska svårt att få tag på en bostad på den ort där de bor. Förra året 2004 var siffran


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo291 av Christer Engelhardt och Mikael Damberg (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Bo266 av Johan Löfstrand (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om problemen kring förseningar av infrastrukturprojekt på grund av plan- och miljöprocesser. Motivering Det byggs mycket i Sverige just nu. Bostadsbyggandet ökar och flera stora infrastrukturprojekt i form av vägar och


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo266 av Johan Löfstrand (s) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Bo265 av Johan Löfstrand (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjligheterna till en översyn av plan- och bygglagen. Motivering Kommuner har möjlighet att genom avgifter från berörda fastighetsägare finansiera nybyggnad och upprustning av kommunens gator. Regelverket är visserligen


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo265 av Johan Löfstrand (s) (doc, 36 kB)

Motion 2005/06:Bo262 av Ronny Olander och Christin Hagberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om åtgärder för att stimulera att nya koloniträdgårdsområden anläggs. Motivering Trädgårdsodling är ett av de mest uppskattade fritidsintressena bland allmänheten och är därtill samhällsnyttig i en rad avseenden.


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo262 av Ronny Olander och Christin Hagberg (s) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:Bo331 av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjligheten att driva frågan om allergisaneringscertifikat för hotellrum i EU. Motivering De senaste 30 åren har antalet människor med allergirelaterade sjukdomar fördubblats. Enligt beräkningar har var tredje svensk


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo331 av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Bo296 av Börje Vestlund och Sylvia Lindgren (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om arbetstagarrepresentanters inflytande vid bygg- och planprocessen. Motivering Den nuvarande plan- och bygglagen PBL tillgodoser inte kraven på en tillräckligt effektiv beslutsprocess om man beaktar risker i arbetsmiljön.


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo296 av Börje Vestlund och Sylvia Lindgren (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Bo268 av Börje Vestlund (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av konstnärsateljéer. Motivering I takt med stigande hyror säger flera storstadskommuner upp sina ateljékontrakt i privata fastigheter, då subventionerna blir för dyra för kommunerna. Till exempel i Stockholm


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo268 av Börje Vestlund (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:Bo236 av Agneta Gille och Mats Berglind (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att det skall finnas samma tillgång till skötbord på offentliga toaletter för såväl män som kvinnor med små barn. Motivering Jämställdhetsarbetet i Sverige har kommit långt i en internationell jämförelse. Vi har


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo236 av Agneta Gille och Mats Berglind (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Bo326 av Ann-Kristine Johansson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den statliga bostadskreditnämnden. Motivering Lån till större ombyggnader av befintliga permanentbostäder eller nybyggnation av småhus på landsbygden är närmast omöjliga att lösa i stora delar av landet. Trots att


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo326 av Ann-Kristine Johansson (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:Bo238 av Sonia Karlsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om fastighetsreglering. Motivering För att undvika stämpelskatt vid köp av dyra fastigheter, t.ex. centralt belägna kontors-affärs- eller hyreshus är det många fastighetsägare som anlitar lantmäteriet och begär att


Utskottsberedning: 2005/06:BoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo238 av Sonia Karlsson (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Bo229 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att man bör se över lagstiftningen på området farliga, exotiska djur i lägenhet, så att dessa inte kan utgöra ett hot mot människor i vardagen. Motivering På senare år har det blivit allt vanligare att människor skaffar


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo229 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Bo222 av Catharina Bråkenhielm (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att korta handläggningstiderna vid överklagande av kommunala planärenden. Motivering Möjligheten för enskilda som berörs att överklaga kommunala beslut är ett viktigt inslag för demokratin. Samtidigt har den långa


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo222 av Catharina Bråkenhielm (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:Bo221 av Ann-Christin Ahlberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbud mot farliga och giftiga ormar i hyreshus. Motivering Den senaste tiden har flera rymningar av farliga och giftiga ormar i hyreshus uppmärksammats. Detta har utgjort en stor fara för dem som levt i dessa bostadshus


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo221 av Ann-Christin Ahlberg (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:Bo284 av Sinikka Bohlin (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om producentansvar för vindkraftverk. Motivering Det finns ett naturligt behov av ekonomiska garantier som säkerställer att vindkraftverk monteras ned och återvinns den dagen tekniken inte längre är gångbar. Om vindkraften


Utskottsberedning: 2005/06:BoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo284 av Sinikka Bohlin (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Bo264 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om kommuners möjlighet att upprätthålla lågstrålande zoner. Motivering Erfarenheter från bygglovshanteringen angående master för 3 G-antenner visar att kommunens vilja inte tillmäts någon betydelse. I de fall då


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo264 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Bo272 av Ronny Olander m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av att fler hyresrätter med rimlig hyra byggs för ungdomar. Motivering Nytillträdda på bostadsmarkanden är en av de grupper som hårdast får känna av bristen på lägenheter. Det drabbar ungdomar, utrikes


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo272 av Ronny Olander m.fl. (s) (doc, 55 kB)