Dokument & lagar (46 träffar)

Motion 2005/06:Bo293 av Christer Adelsbo m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av information och rådgivning om den kooperativa hyresrätten. Motivering Den kooperativa hyresrätten ger hyresgäster ökade möjligheter att själva påverka sin boendemiljö och sina boendekostnader. Det finns


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo293 av Christer Adelsbo m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2003/04:Bo293 av Kerstin Engle m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo293 av Kerstin Engle m.fl. s Kommunernas roll i allmännyttiga kooperativa hyresrättsföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka kommunernas aktiva deltagande i allmännyttiga kooperativa hyresrättsföreningar.


Utskottsberedning: 2003/04:BoU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo315 av Eva Arvidsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo315 av Eva Arvidsson m.fl. s Statlig kreditgaranti för kooperativa hyresrättsföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka kooperativa hyresrättsföreningars rätt till statlig kreditgaranti. Motivering I utredningen


Utskottsberedning: 2002/03:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo313 av Eva Arvidsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo313 av Eva Arvidsson m.fl. s Kommunalt inflytande i kooperativa hyresrättsföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att möjliggöra kommunernas aktiva deltagande i allmännyttiga kooperativa hyresrättsföreningar.


Utskottsberedning: 2002/03:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2000/01:Bo227 av Anita Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo227 av Johansson, Anita s Bostäder åt unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bredda investeringsstödet för studentbostäder till att gälla andra typer av ungdomsbostäder. Motivering Utvecklingen på bostadsmarknaden


Utskottsberedning: -2000/01:BoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo221 av Marianne Carlström och Claes-Göran Brandin (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo221 av Carlström, Marianne s Ett bostadsdepartement Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett bostadsdepartement med samlat ansvar för bostadspolitiska frågor. Motivering Den sociala bostadspolitiken har varit en av


Utskottsberedning: -2000/01:BoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo221 av Sören Lekberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo221 av Sören Lekberg m.fl. s Målsparande inom bostadssektorn Förbättrade villkor för målsparande inom bostads- sektorn Hushållens finansiella sparande är av stor betydelse för såväl samhällsekonomin som för den enskilde. Ett stort, långsiktigt och målinriktat sparande ökar den enskildes


Utskottsberedning: -1998/99:BoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Bo244 av Marianne Carlström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Bo244 av Marianne Carlström m.fl. s Elöverkänslighet Fenomenet elöverkänslighet har funnits i drygt 10 år och är ett växande problem på våra arbetsplatser. Spekulationerna är många om problemets orsaker. Hypoteser om möjliga samband ställs upp av dels experter, dels företrädare för de


Utskottsberedning: -1994/95:BoU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo40 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo40 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:228 Ombildning av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB I prop. 1993/94:228 föreslås riksdagen bl.a. godkänna riktlinjer för en ombildning av SBAB samt godkänna ett aktieägartillskott till bolaget om 500 miljoner kronor.


Utskottsberedning: ---1993/94:BoU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo29 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo29 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m. I propositionen föreslås att en hyresgäst ska kunna stå utanför det kollektiva förhandlingssystemet. Förbudet mot flera förhandlingsordningar i ett hus upphör samt att bostadssaneringslagen


Utskottsberedning: -1993/94:BoU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo24 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo24 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:178 Ändringar i plan- och bygglagen, m.m. Den nuvarande plan- och bygglagen tillkom genom ett omfattande arbete som engagerat flera regeringar och i olika skeden förankrats i politiska överenskommelser mellan flera av riksdagens


Utskottsberedning: -1993/94:BoU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo516 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo516 av Oskar Lindkvist m.fl. s Byggregler Bostaden är en grundläggande social rättighet som kan likställas med rätten till arbete, utbildning och sjukvård. Detta har lett till att vi i vårt land har ett modernt bostadsbestånd av hög kvalitet. I jämförelse med många andra länder är boendestandarden


Utskottsberedning: -1993/94:BoU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo414 av Marianne Carlström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo414 av Marianne Carlström m.fl. s Åtgärder för att minska antalet vräkningar Antalet vräkningar ökar i snabb takt. År 1990 uppgick antalet verkställda vräkningar till drygt 5 000. Detta skall jämföras med drygt 6 000 verkställda vräkningar 1991 och 1992. Fullständiga statistiska uppgifter


Utskottsberedning: -1993/94:BoU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo232 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo232 av Oskar Lindkvist m.fl. s Byggande för boende Bostäder ett instrument för att skapa och fördela välfärd Bostäder är en grundläggande social rättighet i likhet med arbete, utbildning och sjukvård. Bostaden är också en av de allra viktigaste materiella förutsättningarna för att


Utskottsberedning: ------------1993/94:BoU12 1993/94:BoU14 1993/94:BoU15 1993/94:BoU8 1993/94:BoU9
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo221 av Lars Stjernkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo221 av Lars Stjernkvist m.fl. s Allmännyttiga bostadsföretag De allmännyttiga bostadsföretagen spelar sedan länge en central roll på den svenska bostadsmarknaden. De ger kommunerna möjlighet att förverkliga en social bostadspolitik. Genom att bygga bra bostäder, som svarar mot befolkningens


Utskottsberedning: --1993/94:BoU15 1993/94:BoU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo218 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo218 av Oskar Lindkvist m.fl. s Bostadspolitiken Bostadspolitik behövs Bostaden är en grundläggande social rättighet i likhet med arbete, utbildning och sjukvård. Allas rätt till en god bostad är det grundläggande målet för den sociala bostadspolitiken. När målet formulerades för 50


Utskottsberedning: -1993/94:BoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A417 av Sten Östlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A417 av Sten Östlund m.fl. s Arbetsmarknaden i Göteborg Det aktuella läget Antalet öppet arbetslösa i Göteborg har sedan december 1992 ökat med 5 367 från 18 041 till 23 408 i december 1993. Samtidigt har under samma tidsperiod antalet i åtgärder minskat med 1 034 från 9 941 till


Utskottsberedning: ----1993/94:AU13 1993/94:BoU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo10 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo10 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:76 Åtgärder för att stabilisera bostadskreditmarknaden Inom bostadssektorn har bostäder byggda eller ombyggda på 1980-talet fått bära en allt större del av krispolitikens bördor. Det beror på regeringspolitikens ensidiga inriktning


Utskottsberedning: --1993/94:BoU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo5 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo5 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:82 Samhällsvetenskaplig bostads- och byggforskning I propositionen om samhällsvetenskaplig bostads- och byggforskning föreslår regeringen att en samhällsvetenskaplig institution för bostads- och byggforskning byggs upp i Gävle,


Utskottsberedning: ----1993/94:BoU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo3 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo3 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:8 Höjd garanterad ränta 1994-1996 för hus med statliga bostadssubventioner enligt äldre bestämmelser Propositionen redovisar överenskommelsen mellan regeringspartierna och Ny demokrati om hur riksdagsmajoritetens beslut att


Utskottsberedning: -1993/94:BoU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Paginering