Dokument & lagar (59 träffar)

Motion 2001/02:Bo235 av Sören Lekberg och Ingemar Josefsson (s)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo235 av Sören Lekberg och Ingemar Josefsson s Målsparande inom bostadssektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbättrade villkor för målsparande inom bostadssektorn. Motivering Hushållens finansiella sparande är


Utskottsberedning: 2001/02:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 1999/2000:Bo217 av Sören Lekberg (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo217 av Lekberg, Sören s Förbättrade villkor för målsparande inom bostadssektorn Hushållens finansiella sparande är av stor betydelse såväl för samhälls- ekonomin som för den enskilde. Ett stort, långsiktigt och målinriktat sparande ökar den enskildes ekonomiska trygghet och möjligheter


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo410 av Sören Lekberg och Eva Johansson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo410 av Sören Lekberg och Eva Johansson s Hyreslagen En hörnsten i de senaste decenniernas sociala bostadspolitik har varit bestämmelserna om bruksvärdet vid hyressättning. Bruksvärdesregeln i hyreslagen innebär att de hyresnivåer som fastställs i förhandlingar mellan lokala hyresgästföreningar


Utskottsberedning: -1998/99:BoU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo221 av Sören Lekberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo221 av Sören Lekberg m.fl. s Målsparande inom bostadssektorn Förbättrade villkor för målsparande inom bostads- sektorn Hushållens finansiella sparande är av stor betydelse för såväl samhällsekonomin som för den enskilde. Ett stort, långsiktigt och målinriktat sparande ökar den enskildes


Utskottsberedning: -1998/99:BoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Bo217 av Sören Lekberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo217 av Sören Lekberg m.fl. s Boendekostnaderna i de s.k. krisårgångarna Ett stort antal årgångar ny- eller ombyggda bostäder har sedan 1975 haft förmånen att finansieras med statliga lån till vilka räntebidrag utgått. Reglerna för räntebidrag har varierat men i stort sett följt samma principer,


Utskottsberedning: -1997/98:BoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Bo215 av Sören Lekberg och Cinnika Beiming (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Bo215 av Sören Lekberg och Cinnika Beiming s Investeringsbidrag till ungdomsbostäder Bostaden har en central betydelse när ungdomar skall etablera sig i vuxenlivet. Bostaden är en symbol för självständighet från föräldrarna, ger ett ökat eget ansvarstagande och utgör en bas för vidare etablering


Utskottsberedning: -1997/98:BoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo12 av Sören Lekberg och Nils T Svensson (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo12 av Sören Lekberg och Nils T Svensson s med anledning av prop. 1996/97:37 Ändrad grund för förvaltning av vissa statligt reglerade bostadslån I propositionen bedömer regeringen att kreditmarknadens parter kommer att klara frågan om de s.k. utestående lånelöftena. Vi delar inte denna


Utskottsberedning: -1996/97:BoU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo408 av Sören Lekberg (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo408 av Sören Lekberg s Översyn av bostadsrättslagen m.m. Gällande bostadsrättslag antogs så sent som 1991. Trots detta är delar av lagen inte anpassad efter dagens verklighet och problem. En översyn av lagstiftningen behövs i syfte att stärka denna viktiga upplåtelseform, som i fastighetskrisens


Utskottsberedning: --1996/97:BoU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo212 av Eva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo212 av Eva Johansson m.fl. s Elöverkänslighet Frågan om elöverkänslighet har uppmärksammats allt mer. Fortfarande saknas dock kunskaper om både bakgrunden till sjukdomen och behandling för den som insjuknat. Den som drabbas av överkänslighet tvingas förändra sitt sätt att leva dramatiskt.


Utskottsberedning: -1996/97:BoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Bo239 av Nils T Svensson och Sören Lekberg (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Bo239 av Nils T Svensson och Sören Lekberg s Ombyggnadssubventioner I proposition 1994/95:100 Bilaga 13 föreslås att den bidragsandel på 52 som är föreskriven för hyres- och bostadsrättsprojekt påbörjade 1994 skall behållas även under 1995. Denna ändring föreslås bara gälla för nybyggnad,


Utskottsberedning: -1994/95:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Bo235 av Sören Lekberg (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Bo235 av Sören Lekberg s Miljön och bostadsbyggandet Regeringen har fattat beslut om att tillsätta en ny utredning med uppgift att utreda och analysera förutsättningarna för den framtida bostadsförsörjningen. Efter de senaste årens kollaps för bostads- och byggsektorn är initiativet mycket


Utskottsberedning: --1994/95:BoU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Bo213 av Anita Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Bo213 av Anita Johansson m.fl. s Bostadsmarknaden i Stockholms län En snabb konjunkturförändring i kombination med ett nytt bostadsfinansieringssystem har på kort tid totalt förändrat bostadsmarknaden och förutsättningarna för bostadsbyggandet i landet. I Stockholms län har bostadsbyggandet


Utskottsberedning: -1994/95:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo40 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo40 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:228 Ombildning av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB I prop. 1993/94:228 föreslås riksdagen bl.a. godkänna riktlinjer för en ombildning av SBAB samt godkänna ett aktieägartillskott till bolaget om 500 miljoner kronor.


Utskottsberedning: ---1993/94:BoU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo29 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo29 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m. I propositionen föreslås att en hyresgäst ska kunna stå utanför det kollektiva förhandlingssystemet. Förbudet mot flera förhandlingsordningar i ett hus upphör samt att bostadssaneringslagen


Utskottsberedning: -1993/94:BoU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo24 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo24 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:178 Ändringar i plan- och bygglagen, m.m. Den nuvarande plan- och bygglagen tillkom genom ett omfattande arbete som engagerat flera regeringar och i olika skeden förankrats i politiska överenskommelser mellan flera av riksdagens


Utskottsberedning: -1993/94:BoU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo516 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo516 av Oskar Lindkvist m.fl. s Byggregler Bostaden är en grundläggande social rättighet som kan likställas med rätten till arbete, utbildning och sjukvård. Detta har lett till att vi i vårt land har ett modernt bostadsbestånd av hög kvalitet. I jämförelse med många andra länder är boendestandarden


Utskottsberedning: -1993/94:BoU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo408 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo408 av Hans Göran Franck m.fl. s Åtgärder för att minska antalet vräkningar Det har skett en dramatisk ökning av antalet vräkningar under senare tid. Det gäller framför allt i storstäderna och i synnerhet i Stockholmsregionen. Vräkningsvågen, som aldrig tidigare legat på en så hög nivå,


Utskottsberedning: ----1993/94:BoU21
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo251 av Anita Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo251 av Anita Johansson m.fl. s Investeringar i Stockholms län Vi socialdemokrater har varnat för att den ekonomiska politik som regeringen för kommer att leda till massarbetslöshet. Nu får över 600 000 människor betala ett mycket högt pris för att den borgerliga regeringen inte valde


Utskottsberedning: ------1993/94:AU11 1993/94:BoU14 1993/94:BoU15
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo242 av Sören Lekberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo242 av Sören Lekberg m.fl. s Bostadsmarknaden i Stockholms län Systemskiftet inom bostadspolitiken har satt sina tydliga spår även i Stockholms län. På kort tid har bostadsbyggandet i det närmaste upphört. Boendekostnaderna i framförallt nyproduktionen har stegrats. Vräkningarna har


Utskottsberedning: --1993/94:BoU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo232 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo232 av Oskar Lindkvist m.fl. s Byggande för boende Bostäder ett instrument för att skapa och fördela välfärd Bostäder är en grundläggande social rättighet i likhet med arbete, utbildning och sjukvård. Bostaden är också en av de allra viktigaste materiella förutsättningarna för att


Utskottsberedning: ------------1993/94:BoU12 1993/94:BoU14 1993/94:BoU15 1993/94:BoU8 1993/94:BoU9
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Paginering