Dokument & lagar (46 träffar)

Motion 2005/06:Bo295 av Anita Johansson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder mot boendesegregationen. Motivering Ett bra boende är nyckeln till ett bra liv. Det är genom det goda boendet som förutsättningar skapas för att människor kan utveckla sig själva och i relation till andra.


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo295 av Anita Johansson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Bo272 av Ronny Olander m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av att fler hyresrätter med rimlig hyra byggs för ungdomar. Motivering Nytillträdda på bostadsmarkanden är en av de grupper som hårdast får känna av bristen på lägenheter. Det drabbar ungdomar, utrikes


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo272 av Ronny Olander m.fl. (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Bo271 av Ronny Olander m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att ett eller flera trygghetsmått skall ingå under standardmåtten för bostaden i SCB:s bostadsundersökningar. Motivering När man i bostadsforskningen mäter bostadsstandard tittar man på trångboddhet, boende i


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo271 av Ronny Olander m.fl. (s) (doc, 59 kB)

Motion 2003/04:Bo286 av Ronny Olander m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo286 av Ronny Olander m.fl. s Systemet för bostadsfinansiering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av att införa ett bättre fungerande system för bostadsfinansiering. Motivering Bostadsbyggande handlar om


Utskottsberedning: 2003/04:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo318 av Inger Segelström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo318 av Inger Segelström m.fl. s Byggande för framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ytterligare insatser för ökat bostadsbyggande och minskad bostadssegregation. Motivering Bostäder har blivit en


Utskottsberedning: 2002/03:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 1993/94:Bo40 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo40 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:228 Ombildning av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB I prop. 1993/94:228 föreslås riksdagen bl.a. godkänna riktlinjer för en ombildning av SBAB samt godkänna ett aktieägartillskott till bolaget om 500 miljoner kronor.


Utskottsberedning: ---1993/94:BoU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo29 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo29 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m. I propositionen föreslås att en hyresgäst ska kunna stå utanför det kollektiva förhandlingssystemet. Förbudet mot flera förhandlingsordningar i ett hus upphör samt att bostadssaneringslagen


Utskottsberedning: -1993/94:BoU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo24 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo24 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:178 Ändringar i plan- och bygglagen, m.m. Den nuvarande plan- och bygglagen tillkom genom ett omfattande arbete som engagerat flera regeringar och i olika skeden förankrats i politiska överenskommelser mellan flera av riksdagens


Utskottsberedning: -1993/94:BoU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So276 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So276 av Ingvar Carlsson m.fl. s Handikappolitiska frågor Handikapp en brist i samhället, inte en svaghet hos individen Grundläggande för svensk handikappolitik har sedan länge varit erkännandet av det relativa eller miljörelaterade handikappbegreppet. Med det menar vi att en skada eller


Utskottsberedning: -----------1993/94:AU9 1993/94:BoU14 1993/94:SfU12 1993/94:SoU20 1993/94:SoU27
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So249 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So249 av Ingvar Carlsson m.fl. s Äldreomsorgen Gemensam finansiering offentlig styrning Vården och omsorgen om våra äldre är för oss socialdemokrater ett prioriterat område. Trygghet för de äldre och kontinuitet skall prägla verksamheten och den skall i så stor utsträckning som möjligt


Utskottsberedning: ------------1993/94:AU11 1993/94:BoU14 1993/94:SoU20 1993/94:SoU32
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr307 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr307 av Ingvar Carlsson m.fl. s Den socialdemokratiska kulturpolitiken Motiv och sammanfattning Att investera i kultur är att investera i människors utveckling. Det är ett lands invånare och dess samlade kunskap som är en nations största tillgång. I en alltmer föränderlig värld behöver


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------1993/94:BoU13 1993/94:BoU8 1993/94:BoU9 1993/94:KrU13 1993/94:KrU14 1993/94:KrU18 1993/94:KrU19 1993/94:KrU20 1993/94:KrU21 1993/94:KrU22 1993/94:KrU25 1993/94:KrU26 1993/94:KrU28 1993/94:KrU31 1993/94:LU16 1993/94:SkU25 1993/94:UbU18 1994/95:UbU2
Riksdagsbeslut (143 yrkanden): 1 avslag, , 71 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo694 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo694 av Ingvar Carlsson m.fl. s Grön ekonomi Innehåll Socialdemokratisk miljöpolitik2 Grönajobb3 Sveriges roll i det internationella miljöarbetet6 Europa och miljön7 Miljösatsningar i Central- och Östeuropa9 Grön ekonomi10 Utveckling av planeringsinstrumenten11 Bevara den biologiska


Utskottsberedning: -------------------------------------1993/94:BoU22 1993/94:FiU15 1993/94:JoU15 1993/94:JoU20 1993/94:JoU22 1993/94:JoU23 1993/94:JoU24 1993/94:JoU30 1993/94:KrU30 1993/94:LU21 1993/94:NU17 1993/94:TU14 1993/94:TU16 1993/94:UU22
Riksdagsbeslut (74 yrkanden): , , 37 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo516 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo516 av Oskar Lindkvist m.fl. s Byggregler Bostaden är en grundläggande social rättighet som kan likställas med rätten till arbete, utbildning och sjukvård. Detta har lett till att vi i vårt land har ett modernt bostadsbestånd av hög kvalitet. I jämförelse med många andra länder är boendestandarden


Utskottsberedning: -1993/94:BoU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo232 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo232 av Oskar Lindkvist m.fl. s Byggande för boende Bostäder ett instrument för att skapa och fördela välfärd Bostäder är en grundläggande social rättighet i likhet med arbete, utbildning och sjukvård. Bostaden är också en av de allra viktigaste materiella förutsättningarna för att


Utskottsberedning: ------------1993/94:BoU12 1993/94:BoU14 1993/94:BoU15 1993/94:BoU8 1993/94:BoU9
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo218 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo218 av Oskar Lindkvist m.fl. s Bostadspolitiken Bostadspolitik behövs Bostaden är en grundläggande social rättighet i likhet med arbete, utbildning och sjukvård. Allas rätt till en god bostad är det grundläggande målet för den sociala bostadspolitiken. När målet formulerades för 50


Utskottsberedning: -1993/94:BoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A254 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A254 av Ingvar Carlsson m.fl. s Full sysselsättning Innehållsförteckning 1. Inledning och sammanfattning av förslagen2 2. Massarbetslöshet3 3. Regeringens misslyckande4 4. Åter till full sysselsättning7 5. Investeringar8 6. Utbildning och kultur12 7. Återupprätta arbetsmarknadspolitiken12


Utskottsberedning: ---------------------------------------------1993/94:AU11 1993/94:AU12 1993/94:AU13 1993/94:AU15 1993/94:AU17 1993/94:AU18 1993/94:AU19 1993/94:BoU14
Riksdagsbeslut (90 yrkanden): 2 avslag, , 45 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo10 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo10 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:76 Åtgärder för att stabilisera bostadskreditmarknaden Inom bostadssektorn har bostäder byggda eller ombyggda på 1980-talet fått bära en allt större del av krispolitikens bördor. Det beror på regeringspolitikens ensidiga inriktning


Utskottsberedning: --1993/94:BoU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo5 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo5 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:82 Samhällsvetenskaplig bostads- och byggforskning I propositionen om samhällsvetenskaplig bostads- och byggforskning föreslår regeringen att en samhällsvetenskaplig institution för bostads- och byggforskning byggs upp i Gävle,


Utskottsberedning: ----1993/94:BoU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo3 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo3 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:8 Höjd garanterad ränta 1994-1996 för hus med statliga bostadssubventioner enligt äldre bestämmelser Propositionen redovisar överenskommelsen mellan regeringspartierna och Ny demokrati om hur riksdagsmajoritetens beslut att


Utskottsberedning: -1993/94:BoU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Bo50 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Bo50 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:242 Minskad statlig reglering av kommunernas ansvar för boendefrågor Samhällen och bostadsområden skapas av människor och för människor. För att utforma ett väl fungerande samhälle krävs en demokratisk beslutsprocess där medborgarnas


Utskottsberedning: ---1992/93:BoU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Paginering