Dokument & lagar (46 träffar)

Motion 1993/94:Bo40 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo40 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:228 Ombildning av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB I prop. 1993/94:228 föreslås riksdagen bl.a. godkänna riktlinjer för en ombildning av SBAB samt godkänna ett aktieägartillskott till bolaget om 500 miljoner kronor.


Utskottsberedning: ---1993/94:BoU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo29 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo29 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m. I propositionen föreslås att en hyresgäst ska kunna stå utanför det kollektiva förhandlingssystemet. Förbudet mot flera förhandlingsordningar i ett hus upphör samt att bostadssaneringslagen


Utskottsberedning: -1993/94:BoU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo24 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo24 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:178 Ändringar i plan- och bygglagen, m.m. Den nuvarande plan- och bygglagen tillkom genom ett omfattande arbete som engagerat flera regeringar och i olika skeden förankrats i politiska överenskommelser mellan flera av riksdagens


Utskottsberedning: -1993/94:BoU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So276 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So276 av Ingvar Carlsson m.fl. s Handikappolitiska frågor Handikapp en brist i samhället, inte en svaghet hos individen Grundläggande för svensk handikappolitik har sedan länge varit erkännandet av det relativa eller miljörelaterade handikappbegreppet. Med det menar vi att en skada eller


Utskottsberedning: -----------1993/94:AU9 1993/94:BoU14 1993/94:SfU12 1993/94:SoU20 1993/94:SoU27
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So249 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So249 av Ingvar Carlsson m.fl. s Äldreomsorgen Gemensam finansiering offentlig styrning Vården och omsorgen om våra äldre är för oss socialdemokrater ett prioriterat område. Trygghet för de äldre och kontinuitet skall prägla verksamheten och den skall i så stor utsträckning som möjligt


Utskottsberedning: ------------1993/94:AU11 1993/94:BoU14 1993/94:SoU20 1993/94:SoU32
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr307 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr307 av Ingvar Carlsson m.fl. s Den socialdemokratiska kulturpolitiken Motiv och sammanfattning Att investera i kultur är att investera i människors utveckling. Det är ett lands invånare och dess samlade kunskap som är en nations största tillgång. I en alltmer föränderlig värld behöver


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------1993/94:BoU13 1993/94:BoU8 1993/94:BoU9 1993/94:KrU13 1993/94:KrU14 1993/94:KrU18 1993/94:KrU19 1993/94:KrU20 1993/94:KrU21 1993/94:KrU22 1993/94:KrU25 1993/94:KrU26 1993/94:KrU28 1993/94:KrU31 1993/94:LU16 1993/94:SkU25 1993/94:UbU18 1994/95:UbU2
Riksdagsbeslut (143 yrkanden): 1 avslag, , 71 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo694 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo694 av Ingvar Carlsson m.fl. s Grön ekonomi Innehåll Socialdemokratisk miljöpolitik2 Grönajobb3 Sveriges roll i det internationella miljöarbetet6 Europa och miljön7 Miljösatsningar i Central- och Östeuropa9 Grön ekonomi10 Utveckling av planeringsinstrumenten11 Bevara den biologiska


Utskottsberedning: -------------------------------------1993/94:BoU22 1993/94:FiU15 1993/94:JoU15 1993/94:JoU20 1993/94:JoU22 1993/94:JoU23 1993/94:JoU24 1993/94:JoU30 1993/94:KrU30 1993/94:LU21 1993/94:NU17 1993/94:TU14 1993/94:TU16 1993/94:UU22
Riksdagsbeslut (74 yrkanden): , , 37 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo601 av Sigrid Bolkéus m.fl. (s, -)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo601 av Sigrid Bolkéus m.fl. s, Kostnader för analys av cesiumhalter De radioaktiva ämnena från olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl nådde Sverige söndagen den 27 april 1986. Hårdast drabbades stora delar av Gävleborgs och Västernorrlands län, i mindre utsträckning Uppsala län, Västmanlands


Utskottsberedning: -1993/94:BoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo516 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo516 av Oskar Lindkvist m.fl. s Byggregler Bostaden är en grundläggande social rättighet som kan likställas med rätten till arbete, utbildning och sjukvård. Detta har lett till att vi i vårt land har ett modernt bostadsbestånd av hög kvalitet. I jämförelse med många andra länder är boendestandarden


Utskottsberedning: -1993/94:BoU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo232 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo232 av Oskar Lindkvist m.fl. s Byggande för boende Bostäder ett instrument för att skapa och fördela välfärd Bostäder är en grundläggande social rättighet i likhet med arbete, utbildning och sjukvård. Bostaden är också en av de allra viktigaste materiella förutsättningarna för att


Utskottsberedning: ------------1993/94:BoU12 1993/94:BoU14 1993/94:BoU15 1993/94:BoU8 1993/94:BoU9
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo218 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo218 av Oskar Lindkvist m.fl. s Bostadspolitiken Bostadspolitik behövs Bostaden är en grundläggande social rättighet i likhet med arbete, utbildning och sjukvård. Allas rätt till en god bostad är det grundläggande målet för den sociala bostadspolitiken. När målet formulerades för 50


Utskottsberedning: -1993/94:BoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo211 av Per Olof Håkansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo211 av Per Olof Håkansson m.fl. s Den sociala bostadspolitiken Den svenska bostadspolitiken efter andra världskriget har varit utomordentligt framgångsrik. Den har lett till att vårt land har en bostadsstandard, som hör till världens högsta. Den har också inneburit att Sverige inte


Utskottsberedning: --1993/94:BoU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A254 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A254 av Ingvar Carlsson m.fl. s Full sysselsättning Innehållsförteckning 1. Inledning och sammanfattning av förslagen2 2. Massarbetslöshet3 3. Regeringens misslyckande4 4. Åter till full sysselsättning7 5. Investeringar8 6. Utbildning och kultur12 7. Återupprätta arbetsmarknadspolitiken12


Utskottsberedning: ---------------------------------------------1993/94:AU11 1993/94:AU12 1993/94:AU13 1993/94:AU15 1993/94:AU17 1993/94:AU18 1993/94:AU19 1993/94:BoU14
Riksdagsbeslut (90 yrkanden): 2 avslag, , 45 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo10 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo10 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:76 Åtgärder för att stabilisera bostadskreditmarknaden Inom bostadssektorn har bostäder byggda eller ombyggda på 1980-talet fått bära en allt större del av krispolitikens bördor. Det beror på regeringspolitikens ensidiga inriktning


Utskottsberedning: --1993/94:BoU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo5 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo5 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:82 Samhällsvetenskaplig bostads- och byggforskning I propositionen om samhällsvetenskaplig bostads- och byggforskning föreslår regeringen att en samhällsvetenskaplig institution för bostads- och byggforskning byggs upp i Gävle,


Utskottsberedning: ----1993/94:BoU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo3 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo3 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:8 Höjd garanterad ränta 1994-1996 för hus med statliga bostadssubventioner enligt äldre bestämmelser Propositionen redovisar överenskommelsen mellan regeringspartierna och Ny demokrati om hur riksdagsmajoritetens beslut att


Utskottsberedning: -1993/94:BoU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Bo50 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Bo50 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:242 Minskad statlig reglering av kommunernas ansvar för boendefrågor Samhällen och bostadsområden skapas av människor och för människor. För att utforma ett väl fungerande samhälle krävs en demokratisk beslutsprocess där medborgarnas


Utskottsberedning: ---1992/93:BoU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Bo48 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Bo48 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:174 Administrationen av bostadsbidragen till barnfamiljer m.m. Bostadsbidragen är en viktig del av den sociala bostadspolitiken. Bostadsbidragens uppgift är att ge ekonomiskt svaga hushåll möjligheter att hålla sig med rymliga


Utskottsberedning: -----1992/93:BoU21
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Bo42 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Bo42 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:172 Anslag till Boverket och den regionala administrationen av statens stöd för bostadsfinansiering, m.m. Boverket fyller en viktig uppgift som handläggare av frågor som rör boende, byggande, fysisk planering och hushållning


Utskottsberedning: -----1992/93:BoU20
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Ub128 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub128 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg Sammanfattning Vi föreslår att ytterligare 3 miljarder kronor tillförs forskningen under de kommande tre budgetåren. Det är ca 1,2 miljarder kronor mer än vad regeringen sammanlagt


Utskottsberedning: -------------------------------------------------------1992/93:AU14 1992/93:BoU23 1992/93:JoU18 1992/93:JuU30 1992/93:KrU29 1992/93:NU30 1992/93:UbU13 1992/93:UbU15 1992/93:UbU22 1992/93:UU31
Riksdagsbeslut (110 yrkanden): , , 55 saknar beslutsinformation

Paginering