Dokument & lagar (39 träffar)

Motion 2012/13:U21 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U21 av Urban Ahlin m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:112 Nordiskt utrikes-säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap S29007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utrikes-säkerhets- och försvarspolitiskt


Utskottsberedning: 2012/13:UFöU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:U21 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 78 kB)

Motion 2012/13:U15 av Karin Åström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U15 av Karin Åström m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:90 Nordiskt samarbete 2012 S29006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det nordiska samarbetet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:UU3
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2012/13:U15 av Karin Åström m.fl. (S) (doc, 92 kB)

Motion 2012/13:U12 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U12 av Urban Ahlin m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 S29005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU som utrikespolitisk aktör. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:UU10
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2012/13:U12 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 170 kB)

Motion 2012/13:U8 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U8 av Urban Ahlin m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:53 Avtal mellan Sveriges regering och PLO, till förmån för Palestinska myndigheten S29004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör erkänna staten


Utskottsberedning: 2012/13:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U8 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:U320 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U320 av Carina Ohlsson m.fl. S Miljörisker på Kolahalvön och i Barentsområdet S9178 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om miljöriskerna på Kolahalvön och i Barentsområdet. Motivering Bevakning och åtgärder med anledning


Utskottsberedning: 2012/13:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U320 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:U318 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U318 av Urban Ahlin m.fl. S Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd S29003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens föreslagna kapitaltillskott till Swedfund International AB på 400 000 000 kronor under 2013 dessa medel ska kvarstå i anslaget 1:1 och användas till tillväxt-


Utskottsberedning: 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:U318 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 72 kB)

Motion 2012/13:U310 av Shadiye Heydari m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U310 av Shadiye Heydari m.fl. S Erkännande av Al-Anfal-kampanjen i irakiska Kurdistan som ett folkmord S9183 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska erkänna Al-Anfal-kampanjen som folkmord. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:U310 av Shadiye Heydari m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:U309 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U309 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Ny handlingsplan för resolution 1325 S9182 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om handlingsplanen för resolution 1325. Motivering FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 2000 uppmanar FN:s


Utskottsberedning: 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U309 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. S En rättvis värld S29002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 1 Inledning 9 2 Utvecklingspolitik 11 2.1 Inledning 11 2.2 Utgångspunkter och resultatmål 12 2.3 Politik för global utveckling 13 2.4 Fattigdomsbekämpning, jobb och tillväxt 14


Utskottsberedning: 2012/13:KU1 2012/13:UU10 2012/13:UU11 2012/13:UU12 2012/13:UU13 2012/13:UU15 2012/13:UU2 2012/13:UU3 2012/13:UU7 2012/13:UU8 2013/14:KU18 2013/14:UU10 2013/14:UU12 2013/14:UU13 2013/14:UU15 2013/14:UU18 2013/14:UU19 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (98 yrkanden): 98 avslag

Motion 2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 523 kB)

Motion 2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Klimatpolitik för jobb och välfärd 4 Det vetenskapliga läget 5 Internationell klimatpolitik.6 Den gröna fonden 8 Arktis.8 De svenska klimatmålen måste tydliggöras 9 En plan och ett regelverk för klimatpolitiken.13 Investeringar.14 Biogasstrategi 15 Undantag från


Utskottsberedning: 2012/13:MJU11 2012/13:MJU15 2012/13:MJU2 2012/13:NU12 2012/13:NU17 2012/13:NU3 2012/13:NU4 2012/13:SkU16 2012/13:SkU19 2012/13:UU15 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (pdf, 256 kB)

Motion 2012/13:U319 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U319 av Leif Jakobsson m.fl. S En nationell strategi för Öresundsregionen S7129 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av en nationell strategi för utvecklingen av Öresundsregionen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:KrU8 2012/13:TU11 2012/13:UU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:U319 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:U256 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U256 av Hannah Bergstedt m.fl. S Nationell strategi för Barents S9181 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en sammanhållen nationell strategi för Barentsområdet. Motivering Regionen Barents där de nordliga områdena


Utskottsberedning: 2012/13:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U256 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:U4 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U4 av Urban Ahlin m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:167 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling fokus: den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap S29001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2012/13:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U4 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:U323 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U323 av Thomas Strand m.fl. S Ursprungsmärkning av israeliska bosättarprodukter S9102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att den svenska regeringen både nationellt och i EU kraftfullt verkar för att ursprungsmärkningen


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:U323 av Thomas Strand m.fl. (S) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:U322 av Thomas Strand och Peter Hultqvist (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U322 av Thomas Strand och Peter Hultqvist S Sverige bör erkänna staten Palestina S9140 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör erkänna staten Palestina. Motivering Palestinafrågan har varit kärnan i


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U322 av Thomas Strand och Peter Hultqvist (S) (doc, 53 kB)

Motion 2012/13:U321 av Thomas Strand och Peter Hultqvist (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U321 av Thomas Strand och Peter Hultqvist S Uppgradera Palestinas status i FN:s generalförsamling S9152 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör rösta ja till att uppgradera Palestinas status i FN:s generalförsamling.


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U321 av Thomas Strand och Peter Hultqvist (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:U297 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U297 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Kvinnors rätt till sin egen kropp S9151 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvinnors rätt till sin egen kropp. Motivering En mycket kritisk fråga rörande kvinnors säkerhet och skydd

2012-10-02

Motion 2012/13:U297 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:U234 av Jasenko Omanovic (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U234 av Jasenko Omanovic S Veto i FN:s säkerhetsråd S9147 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om veto i FN:s säkerhetsråd. Motivering Inbördeskriget i Syrien är bara ett av alla krig och väpnade konflikter, som pågår


Utskottsberedning: 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U234 av Jasenko Omanovic (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:U226 av Susanne Eberstein (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U226 av Susanne Eberstein S Nedrustning av kärnvapen S9145 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att de ca 200 Natobomberna av typ B61 flyttas från Europa och stödja de Natostater som har


Utskottsberedning: 2012/13:UU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:U226 av Susanne Eberstein (S) (doc, 65 kB)

Motion 2012/13:U311 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U311 av Hillevi Larsson S Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter S9180 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sexualrådgivning, preventivmedel och abort ska ingå i FN:s katalog över mänskliga rättigheter.


Utskottsberedning: 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U311 av Hillevi Larsson (S) (doc, 55 kB)
Paginering