Dokument & lagar (157 träffar)

Motion 2012/13:T17 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T17 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:131 Riksrevisionens rapport om statens satsningar på transportinfrastruktur S11006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Konkurrensverket ges ett tydligt


Utskottsberedning: 2013/14:TU1 2013/14:TU20
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:T17 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 77 kB)

Motion 2012/13:T14 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T14 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:60 Kommunikationsutrustning i fordon S11005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommunikationsutrustning i fordon. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:TU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , 3 bifall,

Motion 2012/13:T14 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem S11004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till statlig planeringsram på 522 miljarder kronor för transportinfrastruktur för perioden 20142025.


Utskottsberedning: 2012/13:SkU19 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 25 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 126 kB)

Motion 2012/13:T10 av Christer Engelhardt (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T10 av Christer Engelhardt S med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem S7502 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom ramen för ett tilläggsavtal mellan Region


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T10 av Christer Engelhardt (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:T9 av Christer Engelhardt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T9 av Christer Engelhardt m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem S7501 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anslag för Gotlandstrafiken flyttas från


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:T9 av Christer Engelhardt m.fl. (S) (doc, 66 kB)

Motion 2012/13:T5 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T5 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:19 Utförande av drift och underhåll av järnväg S11003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utförlig utredning om järnvägssystemets organisering, där varje


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T5 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 71 kB)

Motion 2012/13:T489 av Jasenko Omanovic och Christina Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T489 av Jasenko Omanovic och Christina Karlsson S Brevbärarnas arbetsmiljö S5052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen via ett ägardirektiv till Posten bör se över brevbärarnas arbetsmiljö. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:TU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T489 av Jasenko Omanovic och Christina Karlsson (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:T485 av Peter Johnsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T485 av Peter Johnsson m.fl. S Telenätet S5057 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av bra telekommunikationer i hela landet. Motivering En viktig förutsättning för att landsbygden ska kunna utvecklas och


Utskottsberedning: 2013/14:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T485 av Peter Johnsson m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2012/13:T462 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T462 av Carina Ohlsson m.fl. S Vänersjöfarten S5201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en utveckling av Vänersjöfarten. Motivering Sjöfarten är ett miljövänligt


Utskottsberedning: 2012/13:TU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T462 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:T1 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T1 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:3 Riksrevisionens rapport om infrastrukturplanering på väg mot klimatmålen S11002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen årligen ska återkomma


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:T1 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 68 kB)

Motion 2012/13:U319 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U319 av Leif Jakobsson m.fl. S En nationell strategi för Öresundsregionen S7129 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av en nationell strategi för utvecklingen av Öresundsregionen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:KrU8 2012/13:TU11 2012/13:UU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:U319 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:T487 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T487 av Clas-Göran Carlsson m.fl. S Översyn av bredbandsstödet S35070 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bredbandsutbyggnad. Motivering Sverige är en framgångsrik it-nation. Det finns bedömare som anser att Sverige


Utskottsberedning: 2013/14:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T487 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:T457 av Peter Persson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T457 av Peter Persson m.fl. S Götalandsbanan S5051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för ett principbeslut att bygga hela Götalandsbanan. Motivering Vårt


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T457 av Peter Persson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:T456 av Yilmaz Kerimo (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T456 av Yilmaz Kerimo S Parkeringstillstånd för rörelsehindrade S32104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder. Motivering Medborgare i Sverige skaffar sig allt fler


Utskottsberedning: 2012/13:TU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T456 av Yilmaz Kerimo (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:T440 av Christina Karlsson och Ingemar Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T440 av Christina Karlsson och Ingemar Nilsson S Tillgång till bredband S5082 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgång till bredband och telefoni i hela landet. Motivering Allt mer av offentlig och kommersiell


Utskottsberedning: 2013/14:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T440 av Christina Karlsson och Ingemar Nilsson (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:T439 av Agneta Gille m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T439 av Agneta Gille m.fl. S Infrastruktursatsningar i Uppsala län S5047 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för investeringar i vägar och järnvägar i Uppsala


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T439 av Agneta Gille m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:T438 av Kerstin Haglö och Peter Jeppsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T438 av Kerstin Haglö och Peter Jeppsson S Infrastrukturen i Blekinge S5002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att förbättra infrastrukturen i Blekinge.


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T438 av Kerstin Haglö och Peter Jeppsson (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:T437 av Lars Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T437 av Lars Eriksson m.fl. S Fyrspår Tomteboda Kalhäll S5086 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga fyrspår på sträckan TomtebodaKallhäll. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T437 av Lars Eriksson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:T436 av Krister Örnfjäder (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T436 av Krister Örnfjäder S Alkolås i statliga bilar S7109 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla bilar som utför tjänster åt staten ska vara utrustade med alkolås. Motivering Enligt uppgift så är det så många


Utskottsberedning: 2012/13:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T436 av Krister Örnfjäder (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:T435 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T435 av Isak From m.fl. S Inlandsbanan som ett fungerande transportalternativ S5125 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att göra Inlandsbanan till ett

2012-10-04

Motion 2012/13:T435 av Isak From m.fl. (S) (doc, 58 kB)