Dokument & lagar (166 träffar)

Motion 2012/13:So23 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So23 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:113 Riksrevisionens rapport om statens insatser inom ambulansverksamheten S31006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast ska återkomma


Utskottsberedning: 2012/13:SoU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So23 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 72 kB)

Motion 2012/13:So21 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So21 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården S31005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över och effektivisera statistikinhämtandet


Utskottsberedning: 2012/13:SoU18
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:So21 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 90 kB)

Motion 2012/13:So10 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So10 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:109 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd S31004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tydliggöra begreppet vistelse


Utskottsberedning: 2012/13:SoU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:So10 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:So7 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So7 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:44 Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet S31003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att följa Riksrevisionens förslag till rekommendation


Utskottsberedning: 2012/13:SoU10
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 bifall,

Motion 2012/13:So7 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:So564 av Christina Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So564 av Christina Karlsson m.fl. S Kooperativ äldreomsorg S35166 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrade möjligheter för kooperativa lösningar inom äldreomsorgen. Motivering Allt fler vill starta eget företag


Utskottsberedning: 2012/13:SoU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So564 av Christina Karlsson m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 8 Migration S34001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett gemensamt europeiskt asylsystem. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:CU8 2012/13:SfU2 2012/13:SfU7 2012/13:SoU1 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 103 kB)

Motion 2012/13:So570 av Karin Åström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So570 av Karin Åström m.fl. S Tydligare prövning av utskänkningstillstånd för alkohol S9098 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utskänkningstillstånd för alkohol bör grundas mer på socialpolitiska avväganden


Utskottsberedning: 2012/13:SoU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So570 av Karin Åström m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:So530 av Jan-Olof Larsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So530 av Jan-Olof Larsson S Ekonomiskt bistånd vid studier S9042 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av lagen gällande ekonomiskt bistånd vid studier på lägre nivå. Motivering Idag klarar allt


Utskottsberedning: 2012/13:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So530 av Jan-Olof Larsson (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:So505 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So505 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström S Motverka vräkning av barnfamiljer S7080 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att motverka vräkning av barnfamiljer. Motivering Varje vräkning som drabbar ett barn är en

2012-10-04

Motion 2012/13:So505 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:So502 av Katarina Köhler m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So502 av Katarina Köhler m.fl. S Inför barnkonventionen i svensk lag S9072 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa barnkonventionen i svensk lag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: -2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2012/13:So502 av Katarina Köhler m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Ub474 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub474 av Yilmaz Kerimo m.fl. S Barn och kvinnor i skyddat boende S32127 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör främja mellankommunala samarbeten som syftar till att ge barn i skyddat boende tillgång till


Utskottsberedning: 2012/13:CU8 2012/13:SoU11 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Ub474 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:So565 av Anders Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So565 av Anders Karlsson S Näringsförbud vid illegal tobakshandel S35141 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att butiksinnehavaren bör bli av med sin licens vid illegal tobaksförsäljning. Motivering Att köpa olagliga


Utskottsberedning: 2013/14:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So565 av Anders Karlsson (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:So560 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So560 av Börje Vestlund m.fl. S Transpersoners livsvillkor S32206 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående avskaffa steriliseringskravet i lagen om fastställelse av kön. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:CU8 2012/13:SoU24 2012/13:SoU6 2013/14:KU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:So560 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 69 kB)

Motion 2012/13:So534 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So534 av Carina Ohlsson m.fl. S Nationellt centrum för barnfrid S32215 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att skapa ett nationellt centrum för barnfrid. Motivering Brott mot barn i alla


Utskottsberedning: 2012/13:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So534 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:So503 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So503 av Isak From m.fl. S Glasögon är en rättighet för alla barn med synfel S32186 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om glasögonens betydelse för skolarbetet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2013/14:SoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:So503 av Isak From m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:So463 av Christer Adelsbo m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So463 av Christer Adelsbo m.fl. S Statsbidrag till ideella organisationer S7069 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en översyn bör göras av de förordningar och regelverk som gäller statsbidrag till organisationer


Utskottsberedning: 2012/13:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So463 av Christer Adelsbo m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:So459 av Annelie Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So459 av Annelie Karlsson m.fl. S Assistansersättning S32149 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att föräldrar, närstående och anhöriga även fortsättningsvis ska få vara assistenter åt sina anhöriga eller barn. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:SoU1 2013/14:SoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:So459 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Sk322 av Gunnar Sandberg (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk322 av Gunnar Sandberg S Skatter, tull och alkoholpolitik S5195 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höja skatten på alkohol. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2012/13:SkU1 2012/13:SkU19 2012/13:SoU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:Sk322 av Gunnar Sandberg (S) (doc, 65 kB)

Motion 2012/13:Ju380 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju380 av Carina Ohlsson m.fl. S Utveckla en mer kraftfull politik för att motverka hedersrelaterat våld S7122 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska ge i uppdrag till lämplig myndighet att tillsammans


Utskottsberedning: 2012/13:JuU10 2012/13:SoU11 2013/14:JuU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Ju380 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:So558 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So558 av Börje Vestlund m.fl. S Mänskliga rättigheter för hivpositiva S32208 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hivpositiva, liksom andra personer med sexuellt överförbara sjukdomar, ska ha samma mänskliga rättigheter


Utskottsberedning: 2012/13:SoU6
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:So558 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 68 kB)