Dokument & lagar (59 träffar)

Motion 2012/13:Sk10 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk10 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden S20005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den nya distriktsindelningen så långt möjligt ska motsvara församlingsindelningen


Utskottsberedning: 2012/13:SkU25
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:Sk10 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Sk8 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk8 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:48 Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag S20004 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på hur Skatteverket ska ge regering och riksdag en adekvat information om utvecklingen


Utskottsberedning: 2012/13:SkU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Sk8 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 65 kB)

Motion 2012/13:Sk6 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk6 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:34 Personalliggare för tvätteribranschen S20003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen senast den 31 mars 2013 återkommer med ett förslag om personalliggare och oannonserade kontrollbesök inom byggbranschen.


Utskottsberedning: 2012/13:SkU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2012/13:Sk6 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem S11004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till statlig planeringsram på 522 miljarder kronor för transportinfrastruktur för perioden 20142025.


Utskottsberedning: 2012/13:SkU19 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 25 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 126 kB)

Motion 2012/13:Sk4 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk4 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:14 Skattereduktion för läxhjälp S23002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen i proposition 2012/13:14 Skattereduktion för läxhjälp. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2012/13:SkU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Sk4 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Klimatpolitik för jobb och välfärd 4 Det vetenskapliga läget 5 Internationell klimatpolitik.6 Den gröna fonden 8 Arktis.8 De svenska klimatmålen måste tydliggöras 9 En plan och ett regelverk för klimatpolitiken.13 Investeringar.14 Biogasstrategi 15 Undantag från


Utskottsberedning: 2012/13:MJU11 2012/13:MJU15 2012/13:MJU2 2012/13:NU12 2012/13:NU17 2012/13:NU3 2012/13:NU4 2012/13:SkU16 2012/13:SkU19 2012/13:UU15 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (pdf, 256 kB)

Motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid S24001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Motivering 6 Våra förslag, sammanfattning 6 Inledning 7 En bra kulturpolitik skapar ett kreativt Sverige 7 Kunskap och arbete


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:KrU1 2012/13:KrU10 2012/13:KrU11 2012/13:KrU3 2012/13:KrU5 2012/13:KrU6 2012/13:KrU7 2012/13:KrU8 2012/13:KrU9 2012/13:SkU16 2012/13:UbU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8 2013/14:JuU14 2013/14:KU28
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): 44 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 213 kB)

Motion 2012/13:Fi274 av Hans Ekström (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi274 av Hans Ekström S Kommunalisering av fastighetsskatten för näringsfastigheter S5225 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av möjligheten till en kommunalisering av fastighetsskatten för


Utskottsberedning: 2012/13:SkU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi274 av Hans Ekström (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Sk405 av Carina Adolfsson Elgestam och Tomas Eneroth (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk405 av Carina Adolfsson Elgestam och Tomas Eneroth S ROT-stöd för alla boendeformer S9022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ROT-stöd för hyresrätter. Motivering Idag har privata fastighetsägare rätt att göra


Utskottsberedning: 2012/13:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sk405 av Carina Adolfsson Elgestam och Tomas Eneroth (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Sk403 av Kerstin Engle m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk403 av Kerstin Engle m.fl. S Förstärkt arbete mot internationell skatteflykt S9089 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett starkt och tydligt engagemang i arbetet mot skatteflykt. Motivering I många länder med


Utskottsberedning: 2012/13:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sk403 av Kerstin Engle m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:Sk400 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk400 av Leif Jakobsson m.fl. S Bekämpa skattefusk, ekobrott och illojal konkurrens S23001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast ska återkomma med förslag till lagstiftning om effektivare penningtvättsbekämpning.1


Utskottsberedning: 2012/13:JuU10 2012/13:SkU20
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2012/13:Sk400 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:Sk380 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk380 av Kenneth G Forslund m.fl. S Inför land-för-land-rapportering för företags vinster och skatter S5219 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa land-för-land-rapportering, dvs. att kräva att företag rapporterar


Utskottsberedning: 2012/13:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sk380 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Sk415 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk415 av Thomas Strand m.fl. S Ideella föreningar och momsbefriande S5114 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen aktivt ska verka för att svenska ideella föreningar ska vara momsbefriade och att dessa


Utskottsberedning: 2012/13:SkU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sk415 av Thomas Strand m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:Sk367 av Marie Nordén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk367 av Marie Nordén m.fl. S Villkoren för frivilliga samhällsarbetare S5116 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skattebestämmelser för frivilliga samhällsarbetare. Motivering Det finns en stor grupp i samhället


Utskottsberedning: 2012/13:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sk367 av Marie Nordén m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Sk324 av Ann-Kristine Johansson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk324 av Ann-Kristine Johansson S Teknikneutrala regler för beskattning av fossilfritt fordonsbränsle S5200 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av långsiktiga och teknikneutrala regler för beskattning av


Utskottsberedning: 2012/13:SkU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sk324 av Ann-Kristine Johansson (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Sk322 av Gunnar Sandberg (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk322 av Gunnar Sandberg S Skatter, tull och alkoholpolitik S5195 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höja skatten på alkohol. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2012/13:SkU1 2012/13:SkU19 2012/13:SoU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:Sk322 av Gunnar Sandberg (S) (doc, 65 kB)

Motion 2012/13:Sk307 av Peter Jeppsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk307 av Peter Jeppsson m.fl. S Tullverkets befogenheter S5168 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att ge Tullverket befogenheter att leta efter stöldgods och misstänkta olagliga kontanter i samband med


Utskottsberedning: 2012/13:SkU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Sk307 av Peter Jeppsson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Sk287 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk287 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson S Översyn av arrendevillkor S5028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av skattevillkoren för arrendatorer. Motivering Omläggningen av den gamla


Utskottsberedning: 2012/13:SkU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sk287 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (S) (doc, 53 kB)

Motion 2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. S Politik för miljömålen S10002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Politik för miljömålen 8 Begränsad klimatpåverkan nr 1 9 Frisk luft nr 2 9 Partiklar 9 Kväveoxider 10 Bensapyren 11 Bara naturlig försurning nr 3 11 Giftfri miljö


Utskottsberedning: 2012/13:CU12 2012/13:CU9 2012/13:FiU32 2012/13:KU1 2012/13:MJU11 2012/13:MJU12 2012/13:MJU15 2012/13:MJU16 2012/13:MJU8 2012/13:NU7 2012/13:SkU19 2012/13:TU12 2012/13:TU18 2013/14:MJU1 2013/14:MJU13 2013/14:MJU8
Riksdagsbeslut (54 yrkanden): 54 avslag

Motion 2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 205 kB)

Motion 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. S Utgiftsområde 22 Kommunikation S11001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:JuU10 2012/13:MJU11 2012/13:MJU8 2012/13:NU7 2012/13:SkU17 2012/13:SkU19 2012/13:TU1 2012/13:TU11 2012/13:TU12 2012/13:TU16 2012/13:TU17 2012/13:TU18 2012/13:TU2 2012/13:TU7 2013/14:CU36 2013/14:TU20 2013/14:TU7
Riksdagsbeslut (54 yrkanden): 46 avslag, 8 bifall,

Motion 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 152 kB)
Paginering