Dokument & lagar (92 träffar)

Motion 2012/13:Sf15 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf15 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:162 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn S34004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen om hur stödet till


Utskottsberedning: 2012/13:SfU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf15 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Sf10 av Eva-Lena Jansson (S)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige med den ändringen att 5 får den lydelse som anges i motionen. Motivering I regeringens förslag till lag om rätt till lön och annan ersättning


Utskottsberedning: 2012/13:SfU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf10 av Eva-Lena Jansson (S) (pdf, 93 kB)

Motion 2012/13:Sf7 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf7 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:148 Genomförande av blåkortsdirektivet S34003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det avtalsförslag som ligger till grund för att arbetstillståndet


Utskottsberedning: 2012/13:SfU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf7 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Sf2 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf2 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:16 Vissa frågor om underhållsstöd S34003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om reformering av underhållsstödet. Motivering För oss Socialdemokrater är utgångspunkten


Utskottsberedning: 2012/13:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf2 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Sf1 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf1 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:18 Vissa internationella socialavgiftsfrågor S34002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2012/13:18 Vissa internationella socialavgiftsfrågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2012/13:SfU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Sf1 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för högre utbildning S22005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1 2012/13:UbU1 2012/13:UbU10 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 98 kB)

Motion 2012/13:Sf383 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf383 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn S21003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ett nytt politiskt mål för politikområdet Ekonomisk familjepolitik i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2012/13:Sf383 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 91 kB)

Motion 2012/13:Sf381 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf381 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning S21001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sjukförsäkring. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:AU11 2012/13:AU2 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2012/13:Sf381 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 100 kB)

Motion 2012/13:Sf371 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf371 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom S21002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett stabilt pensionssystem som ger pensionärerna en trygg inkomst. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Sf371 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 67 kB)

Motion 2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 8 Migration S34001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett gemensamt europeiskt asylsystem. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:CU8 2012/13:SfU2 2012/13:SfU7 2012/13:SoU1 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 103 kB)

Motion 2012/13:Sf339 av Jennie Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf339 av Jennie Nilsson S Utbyggd och flexibel föräldraförsäkring S9143 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten till en utbyggd och mer flexibel föräldraförsäkring. Motivering Många familjer,


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf339 av Jennie Nilsson (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Sf332 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf332 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson S Uppehållstillstånd för misshandlade kvinnor vid skilsmässa S9060 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över reglerna för uppehållstillstånd för misshandlade kvinnor


Utskottsberedning: 2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf332 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. S Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv S15004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt uppställning i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:AU11 2012/13:AU2 2012/13:AU5 2012/13:AU8 2012/13:FiU1 2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 32 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 189 kB)

Motion 2012/13:A374 av Christina Karlsson och Eva Sonidsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:A374 av Christina Karlsson och Eva Sonidsson S Ohälsa i arbetslivet S35063 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om företagshälsovård. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2012/13:AU11 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:A374 av Christina Karlsson och Eva Sonidsson (S) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:So502 av Katarina Köhler m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So502 av Katarina Köhler m.fl. S Inför barnkonventionen i svensk lag S9072 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa barnkonventionen i svensk lag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: -2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2012/13:So502 av Katarina Köhler m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Sf378 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf378 av Börje Vestlund m.fl. S Rättvisa villkor för migrantarbetare S9009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Migrationsverket ska ha en efterkontroll av att de villkor som uppgetts i arbetskraftsinvandringsbeslutet


Utskottsberedning: 2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf378 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Sf377 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf377 av Börje Vestlund m.fl. S Asylrätt för hbt-personer S9119 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även transpersoner som förföljs i sitt hemland på grund av könsidentitet eller könsuttryck ska omfattas av Genèvekonventionens


Utskottsberedning: 2012/13:SfU2 2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:Sf377 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 70 kB)

Motion 2012/13:Sf376 av Krister Örnfjäder och Christina Zedell (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf376 av Krister Örnfjäder och Christina Zedell S Risken för arbetstagare som berättar om missförhållanden att utvisas S9120 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbetstagare som träder fram och berättar om missförhållanden


Utskottsberedning: 2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf376 av Krister Örnfjäder och Christina Zedell (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Sf375 av Krister Örnfjäder och Christina Zedell (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf375 av Krister Örnfjäder och Christina Zedell S Juridiskt bindande arbetstillstånd S9121 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbetstillstånd endast ska kunna beviljas för juridiskt bindande anställningserbjudanden.


Utskottsberedning: 2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf375 av Krister Örnfjäder och Christina Zedell (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Sf374 av Krister Örnfjäder och Christina Zedell (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf374 av Krister Örnfjäder och Christina Zedell S Seriositetsgranskning av arbetsgivaren och arbetserbjudandet S9123 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Migrationsverket bör ha en lagfäst skyldighet att göra


Utskottsberedning: 2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf374 av Krister Örnfjäder och Christina Zedell (S) (doc, 56 kB)