Dokument & lagar (60 träffar)

Motion 2012/13:K5 av Björn von Sydow m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:K5 av Björn von Sydow m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:153 Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur S36002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2009:47 om vissa kommunala befogenheter. Motivering Sedan 2009


Utskottsberedning: 2013/14:KU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:K5 av Björn von Sydow m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. S En rättvis värld S29002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 1 Inledning 9 2 Utvecklingspolitik 11 2.1 Inledning 11 2.2 Utgångspunkter och resultatmål 12 2.3 Politik för global utveckling 13 2.4 Fattigdomsbekämpning, jobb och tillväxt 14


Utskottsberedning: 2012/13:KU1 2012/13:UU10 2012/13:UU11 2012/13:UU12 2012/13:UU13 2012/13:UU15 2012/13:UU2 2012/13:UU3 2012/13:UU7 2012/13:UU8 2013/14:KU18 2013/14:UU10 2013/14:UU12 2013/14:UU13 2013/14:UU15 2013/14:UU18 2013/14:UU19 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (98 yrkanden): 98 avslag

Motion 2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 523 kB)

Motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid S24001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Motivering 6 Våra förslag, sammanfattning 6 Inledning 7 En bra kulturpolitik skapar ett kreativt Sverige 7 Kunskap och arbete


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:KrU1 2012/13:KrU10 2012/13:KrU11 2012/13:KrU3 2012/13:KrU5 2012/13:KrU6 2012/13:KrU7 2012/13:KrU8 2012/13:KrU9 2012/13:SkU16 2012/13:UbU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8 2013/14:JuU14 2013/14:KU28
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): 44 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 213 kB)

Motion 2012/13:K372 av Sven Britton och Börje Vestlund (S)

Motion till riksdagen 2012/13:K372 av Sven Britton och Börje Vestlund S Korruption i svenska myndigheter S5093 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en utredning för att förebygga korruption vid offentligt beslutsfattande. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:KU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:K372 av Sven Britton och Börje Vestlund (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:K363 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2012/13:K363 av Monica Green S Underlätta för medborgare, konsumenter och företag inför e-legitimation S5214 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en enhetlig standard för e-legitimation. Motivering Som medborgare,


Utskottsberedning: 2012/13:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:K363 av Monica Green (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:K359 av Lars Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:K359 av Lars Johansson m.fl. S Vår gemensamma sektor S5157 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att en parlamentarisk utredning får i uppgift att utreda hur den offentliga sektorn ska vara organiserad.


Utskottsberedning: 2012/13:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:K359 av Lars Johansson m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:K345 av Berit Högman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:K345 av Berit Högman m.fl. S Kommunreform för välfärdens utveckling S5107 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av samarbete mellan kommuner eller sammanslagning av kommuner för en välfärd av god kvalitet för

2012-10-04

Motion 2012/13:K345 av Berit Högman m.fl. (S) (doc, 66 kB)

Motion 2012/13:Fi286 av Peter Johnsson och Christina Oskarsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi286 av Peter Johnsson och Christina Oskarsson S Statlig förvaltning S5206 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om statlig förvaltning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:FiU25 2013/14:KU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Fi286 av Peter Johnsson och Christina Oskarsson (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:So560 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So560 av Börje Vestlund m.fl. S Transpersoners livsvillkor S32206 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående avskaffa steriliseringskravet i lagen om fastställelse av kön. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:CU8 2012/13:SoU24 2012/13:SoU6 2013/14:KU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:So560 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 69 kB)

Motion 2012/13:N265 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N265 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Aktiv näringspolitik S35032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en aktiv näringspolitik i hela Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:KU19 2012/13:NU1 2012/13:NU11 2012/13:NU13 2012/13:NU2 2013/14:TU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2012/13:N265 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. S Politik för miljömålen S10002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Politik för miljömålen 8 Begränsad klimatpåverkan nr 1 9 Frisk luft nr 2 9 Partiklar 9 Kväveoxider 10 Bensapyren 11 Bara naturlig försurning nr 3 11 Giftfri miljö


Utskottsberedning: 2012/13:CU12 2012/13:CU9 2012/13:FiU32 2012/13:KU1 2012/13:MJU11 2012/13:MJU12 2012/13:MJU15 2012/13:MJU16 2012/13:MJU8 2012/13:NU7 2012/13:SkU19 2012/13:TU12 2012/13:TU18 2013/14:MJU1 2013/14:MJU13 2013/14:MJU8
Riksdagsbeslut (54 yrkanden): 54 avslag

Motion 2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 205 kB)

Motion 2012/13:K362 av Björn von Sydow m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:K362 av Björn von Sydow m.fl. S Myndighetsutövning S36002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn i syfte att förtydliga lagstiftningen kring i vilken omfattning beredning av myndighetsutövning


Utskottsberedning: 2013/14:KU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:K362 av Björn von Sydow m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:K344 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:K344 av Hillevi Larsson m.fl. S Meddelarskyddet i skattefinansierad verksamhet S7062 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att privat verksamhet som finansieras med skattemedel ska omfattas av samma meddelarfrihet

2012-10-03

Motion 2012/13:K344 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:K318 av Berit Högman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:K318 av Berit Högman m.fl. S Presstöd en demokratifråga S7008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om presstöd. Motivering Dagstidningar har traditionellt en stark ställning i Sverige och presstödet bidrar till att


Utskottsberedning: 2012/13:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:K318 av Berit Högman m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:K278 av Christer Adelsbo (S)

Motion till riksdagen 2012/13:K278 av Christer Adelsbo S Ändring i sekretesslagen S7130 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändring i sekretesslagen. Motivering I det drogförebyggande arbetet framhålls det från politiker, polisen, tullen, kommunen


Utskottsberedning: 2013/14:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:K278 av Christer Adelsbo (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:K253 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:K253 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S Tillväxtvänlig kommunallag S1012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av kommunallagen. Motivering Lessebo kommun i Kronobergs län har varit en bygd med låg tillväxt.


Utskottsberedning: 2012/13:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:K253 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:A241 av Pia Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:A241 av Pia Nilsson S Kommunal verksamhet för arbetslösa och personer med funktionshinder S35087 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kommunal verksamhet för arbetslösa och personer med funktionshinder i begränsad


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:KU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:A241 av Pia Nilsson (S) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:K371 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:K371 av Ylva Johansson m.fl. S Likabehandling av rösträtt för invandrare S7107 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om likabehandling av invandrares rösträtt i lokala val. Motivering En invandrare från EU, Norge eller


Utskottsberedning: 2013/14:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:K371 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:K366 av Bo Bernhardsson och Peter Persson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:K366 av Bo Bernhardsson och Peter Persson S Skydd för gemensam egendom S7049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skydd för gemensam egendom. Motivering Den privata äganderätten har ett gott skydd i grundlagen. Det


Utskottsberedning: 2013/14:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:K366 av Bo Bernhardsson och Peter Persson (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:K365 av Ibrahim Baylan (S)

Motion till riksdagen 2012/13:K365 av Ibrahim Baylan S Öppenhet vad gäller finansiering av personvalskampanj vid riksdagsval S7105 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om öppenhet vad gäller finansiering av personvalskampanj vid riksdagsval. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:K365 av Ibrahim Baylan (S) (doc, 55 kB)
Paginering