Dokument & lagar (50 träffar)

Motion 2012/13:Kr8 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr8 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:147 Ny bibliotekslag S24003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Nationell biblioteksstrategi 3 Kompetent bemanning 5 Avgiftsfri biblioteksverksamhet 5 Skolbibliotek 6 Förslag


Utskottsberedning: 2013/14:KrU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:Kr8 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 77 kB)

Motion 2012/13:Kr1 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr1 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:22 Bättre villkor för svensk film S24002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Filmpolitikens inriktning 2 Främja spridning och visning av film 3 Stöd till import och lansering av kvalitetsfilm 3


Utskottsberedning: 2012/13:KrU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:Kr1 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 72 kB)

Motion 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för grundskolan S22002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en modern kunskapsskola för alla Sveriges främsta konkurrensfördel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3 2012/13:KrU5 2012/13:UbU1 2012/13:UbU5 2012/13:UbU7 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 35 avslag

Motion 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 125 kB)

Motion 2012/13:Kr324 av Shadiye Heydari (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr324 av Shadiye Heydari S Språktolkservice S35125 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förslaget i SOU 2004:15 om tillsyn, kvalitet och registrering av tolkförmedlingar. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2012/13:KrU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Kr324 av Shadiye Heydari (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Kr322 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr322 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Svensk travsport S5224 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att frågor som rör svensk travsport bör ligga under Landsbygdsdepartementet. Motivering Travsporten sysselsätter många


Utskottsberedning: 2012/13:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr322 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid S24001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Motivering 6 Våra förslag, sammanfattning 6 Inledning 7 En bra kulturpolitik skapar ett kreativt Sverige 7 Kunskap och arbete


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:KrU1 2012/13:KrU10 2012/13:KrU11 2012/13:KrU3 2012/13:KrU5 2012/13:KrU6 2012/13:KrU7 2012/13:KrU8 2012/13:KrU9 2012/13:SkU16 2012/13:UbU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8 2013/14:JuU14 2013/14:KU28
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): 44 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 213 kB)

Motion 2012/13:U319 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U319 av Leif Jakobsson m.fl. S En nationell strategi för Öresundsregionen S7129 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av en nationell strategi för utvecklingen av Öresundsregionen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:KrU8 2012/13:TU11 2012/13:UU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:U319 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:Kr323 av Börje Vestlund (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr323 av Börje Vestlund S Anpassning av kulturlokaler till personer med funktionsnedsattning S3160 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en anpassning av kulturlokaler för människor med dolda funktionsnedsättningar.


Utskottsberedning: 2012/13:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr323 av Börje Vestlund (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Kr304 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr304 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Levande kulturupplevelser i hela Sverige S7076 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erbjuda kulturupplevelser i hela Sverige. Motivering För 360 miljoner år sedan föll en meteor

2012-10-04

Motion 2012/13:Kr304 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Kr303 av Helén Pettersson i Umeå (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr303 av Helén Pettersson i Umeå S Mer konst till norra Sverige S3084 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att statliga Moderna Museet bör få i uppdrag att se över möjligheterna att starta en filial i Umeå. Motivering

2012-10-04

Motion 2012/13:Kr303 av Helén Pettersson i Umeå (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Kr302 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr302 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson S Kommunal kultur- och musikskola för alla barn och ungdomar S3094 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommunernas möjligheter att erbjuda kultur- och musikskola med hög


Utskottsberedning: 2012/13:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr302 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Kr288 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr288 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S Mälsåkers slotts framtid S3172 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla Mälsåkers slott i statlig ägo. Motivering Mälsåkers slott är ett av Sveriges ståtligaste


Utskottsberedning: 2012/13:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr288 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Kr287 av Bo Bernhardsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr287 av Bo Bernhardsson m.fl. S Dag Hammarskjölds Backåkra en nationell angelägenhet S3119 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att snarast ta initiativ till att bevara Dag Hammarskjölds Backåkra. Motivering Dag


Utskottsberedning: 2012/13:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr287 av Bo Bernhardsson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Kr284 av Helene Petersson i Stockaryd och Thomas Strand (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr284 av Helene Petersson i Stockaryd och Thomas Strand S Statens ansvar för landets kulturreservat S3117 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om statens långsiktiga ansvar för landets kulturreservat. Motivering Runt


Utskottsberedning: 2012/13:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr284 av Helene Petersson i Stockaryd och Thomas Strand (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Fö234 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö234 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman S Nationellt utbildningscentrum för krishantering S3031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta ett, för föreningslivet tillgängligt,


Utskottsberedning: 2013/14:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö234 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Kr249 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr249 av Monica Green S Gör kulturen mer tillgänglig genom digitalisering S3168 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra kulturen mer tillgänglig genom digitalisering. Motivering En rik och blomstrande kultursektor,


Utskottsberedning: 2012/13:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr249 av Monica Green (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Kr248 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr248 av Monica Green S Folkbilda för att få med alla i it-samhället S3166 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att folkbilda för att få med alla i it-samhället. Motivering Alla invånare i Sverige ska ha möjlighet


Utskottsberedning: 2012/13:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr248 av Monica Green (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Kr252 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr252 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström S Filmarkivet i Grängesberg S3132 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Filmarkivet i Grängesberg. Motivering Filmarkivet i Grängesberg är unikt i sitt slag. Uppdraget har


Utskottsberedning: 2012/13:KrU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr252 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Kr315 av Helén Pettersson i Umeå och Louise Malmström (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr315 av Helén Pettersson i Umeå och Louise Malmström S Läsfrämjande S3171 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om läsfrämjande åtgärder. Motivering Den 6 september 2012 presenterade en expertgrupp i en EU-rapport att


Utskottsberedning: 2012/13:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr315 av Helén Pettersson i Umeå och Louise Malmström (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Kr314 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr314 av Hannah Bergstedt m.fl. S Hbtq-personer och kultur S3085 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det av de olika kulturmyndigheternas och kulturinstitutionernas regleringsbrev bör framgå att dessa ska arbeta


Utskottsberedning: 2012/13:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr314 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (doc, 61 kB)
Paginering