Dokument & lagar (57 träffar)

Motion 2012/13:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition S13006 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Framtidskontraktet 3 Ekonomiska läget 7 Världsekonomin drar Sverige ur lågkonjunkturen 8 Ljusare utsikter för Sverige 15 men


Utskottsberedning: 2012/13:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 428 kB)

Motion 2012/13:Fi7 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi7 av Fredrik Olovsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen S6000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vad som bör beaktas


Utskottsberedning: 2012/13:FiU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi7 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (doc, 67 kB)

Motion 2012/13:Ub466 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub466 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för förskolan S22001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett kvalitetsprogram för förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3 2012/13:UbU1 2012/13:UbU4
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2012/13:Ub466 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 76 kB)

Motion 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för grundskolan S22002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en modern kunskapsskola för alla Sveriges främsta konkurrensfördel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3 2012/13:KrU5 2012/13:UbU1 2012/13:UbU5 2012/13:UbU7 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 35 avslag

Motion 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 125 kB)

Motion 2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. S Fler jobb för Sverige S4001 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 5 Inledning 7 Höj Sveriges kompetens till en världsledande nivå 7 Skapa jobb i växande och kunskapsintensiva företag 7 Stäng rekryteringsgapet på arbetsmarknaden 8


Utskottsberedning: 2012/13:CU1 2012/13:FiU1
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 1144 kB)

Motion 2012/13:Fi301 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi301 av Fredrik Olovsson m.fl. S Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner S4002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Att arbeta kvällar, helger eller


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi301 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:Fi300 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi300 av Fredrik Olovsson m.fl. S Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning S4003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Nedsättningen av


Utskottsberedning: 2012/13:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi300 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Fi291 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi291 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson S Kontrollavgifter för privata aktörer inom skattefinansierad verksamhet S32154 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skattefinansierade privata verksamheter inom välfärdssektorn


Utskottsberedning: 2012/13:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi291 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (S) (doc, 53 kB)

Motion 2012/13:Fi274 av Hans Ekström (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi274 av Hans Ekström S Kommunalisering av fastighetsskatten för näringsfastigheter S5225 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av möjligheten till en kommunalisering av fastighetsskatten för


Utskottsberedning: 2012/13:SkU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi274 av Hans Ekström (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. S Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv S15004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt uppställning i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:AU11 2012/13:AU2 2012/13:AU5 2012/13:AU8 2012/13:FiU1 2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 32 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 189 kB)

Motion 2012/13:Ub434 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub434 av Hillevi Larsson m.fl. S Barnomsorg på obekväm arbetstid S3077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering Förr i världen var det ingen självklarhet att kvinnor


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub434 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Fi309 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi309 av Hillevi Larsson m.fl. S Barnomsorg på obekväm arbetstid S3077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering Förr i världen var det ingen självklarhet att kvinnor


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi309 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:Fi308 av Anna Wallén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi308 av Anna Wallén m.fl. S Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid S3047 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering Behoven av barnomsorg på obekväm arbetstid är stora. I


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi308 av Anna Wallén m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Fi290 av Olle Thorell (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi290 av Olle Thorell S Hotade fiskarter S5068 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att man vid offentlig upphandling ska ta hänsyn till de befintliga miljömärkningssystemen när det gäller inköp av hotade fiskarter.


Utskottsberedning: 2012/13:FiU32
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi290 av Olle Thorell (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Fi289 av Marie Granlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi289 av Marie Granlund m.fl. S Social hänsyn vid offentlig upphandling S5177 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör utredas vad social hänsyn i offentliga upphandlingar mer precist ska innebära och föreslås


Utskottsberedning: 2012/13:FiU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Fi289 av Marie Granlund m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Fi288 av Anders Karlsson och Peter Persson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi288 av Anders Karlsson och Peter Persson S Villkor för nödlån S5196 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att svenskt deltagande i nya nödlån till främmande stater eller andra institutioner ska villkoras mot krav


Utskottsberedning: 2012/13:FiU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi288 av Anders Karlsson och Peter Persson (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Fi287 av Leif Jakobsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi287 av Leif Jakobsson S Genomför förändringarna i skatteutjämningssystemet S5209 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör lägga fram en proposition om förändringar i skatteutjämningssystemet


Utskottsberedning: 2012/13:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi287 av Leif Jakobsson (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Fi286 av Peter Johnsson och Christina Oskarsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi286 av Peter Johnsson och Christina Oskarsson S Statlig förvaltning S5206 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om statlig förvaltning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:FiU25 2013/14:KU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Fi286 av Peter Johnsson och Christina Oskarsson (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Fi283 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi283 av Carina Ohlsson m.fl. S Välfärdens pengar ska gå till verksamheten S32219 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagstiftningen bör ses över för att garantera att offentliga medel som anslås till privat


Utskottsberedning: 2012/13:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi283 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Fi282 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi282 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Årlig kontroll av privata utförare S5113 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en särskild avgift för årlig kontroll av privata utförare. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi282 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (doc, 54 kB)
Paginering