Dokument & lagar (2 088 träffar)

Motion 2012/13:Ub505 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub505 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström S Fler utbildningsplatser för tandläkare S32089 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fler utbildningsplatser för tandläkare. Motivering På många håll i landet har det under


Utskottsberedning: 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub505 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Ub504 av Jennie Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub504 av Jennie Nilsson S Skolan som en väg till arbetslivet S3139 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skolan som en väg till arbetslivet. Motivering Sedan i slutet av 80-talet har sysselsättningsgraden sjunkit


Utskottsberedning: 2012/13:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub504 av Jennie Nilsson (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Ub503 av Kent Härstedt och Sven-Erik Bucht (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub503 av Kent Härstedt och Sven-Erik Bucht S Minska byråkratin för internationella studenter S3049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utländska studenter och forskare bör ses som tillgångar för att ytterligare


Utskottsberedning: 2012/13:SfU7 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Ub503 av Kent Härstedt och Sven-Erik Bucht (S) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. S Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning S22007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt tabell


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 109 kB)

Motion 2012/13:Ub497 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub497 av Ibrahim Baylan m.fl. S Utgiftsområde 15 Studistöd S22006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt tabell 1 i motionen. Riksdagen bemyndigar regeringen att under


Utskottsberedning: 2012/13:UbU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Ub497 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för högre utbildning S22005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1 2012/13:UbU1 2012/13:UbU10 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 98 kB)

Motion 2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för vuxenutbildningen S22004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vuxenutbildningens uppdrag och styrkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1 2012/13:UbU10 2012/13:UbU9
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 84 kB)

Motion 2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för gymnasieskolan S22003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra eleverna rustade för att möta framtiden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1 2012/13:UbU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 23 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 114 kB)

Motion 2012/13:Ub489 av Sven Britton m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub489 av Sven Britton m.fl. S Utbildningsgaranti för unga S3014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett förslag om utbildningsgaranti för unga arbetslösa bör utformas och genomföras. Motivering Ett växande antal


Utskottsberedning: 2012/13:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub489 av Sven Britton m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Ub487 av Marie Granlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub487 av Marie Granlund m.fl. S Möjligheten för folkrättsliga institutioner, såsom World Maritime University WMUatt utfärda examina S3052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge folkrättsliga institutioner, såsom


Utskottsberedning: 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub487 av Marie Granlund m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Ub486 av Maria Stenberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub486 av Maria Stenberg m.fl. S En nollvision inom skolan när det gäller icke godkända elever S3069 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nollvision inom skolan när det gäller icke godkända elever. Motivering En


Utskottsberedning: 2012/13:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub486 av Maria Stenberg m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Ub485 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub485 av Isak From m.fl. S Behov av tidiga insatser i skolan S3090 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur tidiga insatser för barn med behov av särskilt stöd kan stärkas. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1 2012/13:UbU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Ub485 av Isak From m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Ub484 av Börje Vestlund och Carin Runeson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub484 av Börje Vestlund och Carin Runeson S Sex- och samlevnadsundervisning S3114 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning i sexualundervisning på lärarutbildningen. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2012/13:UbU3 2012/13:UbU5 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:Ub484 av Börje Vestlund och Carin Runeson (S) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:Ub483 av Lena Hallengren (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub483 av Lena Hallengren S Alla barns lika rätt till förskola S3141 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge alla barn samma rätt till förskola. Motivering Förskolan är en viktig del av


Utskottsberedning: 2012/13:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub483 av Lena Hallengren (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub482 av Lena Hallengren (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub482 av Lena Hallengren S Utvärdering av barnomsorg på obekväm arbetstid S3147 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvärdera kommunernas utbyggnad av barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering Under flera


Utskottsberedning: 2012/13:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub482 av Lena Hallengren (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub481 av Helene Petersson i Stockaryd (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub481 av Helene Petersson i Stockaryd S Elevers rätt till specialpedagogiska hjälpmedel S3150 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över skollagen så att rätten till specialpedagogiska hjälpmedel för elever


Utskottsberedning: 2012/13:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub481 av Helene Petersson i Stockaryd (S) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:Ub480 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub480 av Monica Green m.fl. S Högskolan i Skövde S3152 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om medel till forskarutbildning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om innovationsverksamheten.


Utskottsberedning: 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Ub480 av Monica Green m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Ub479 av Helene Petersson i Stockaryd (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub479 av Helene Petersson i Stockaryd S Rymdforskning och teknikutveckling S3173 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rymdforskning och teknikutveckling. Motivering I budgetpropositionen för 2013 föreslås att teknikutveckling


Utskottsberedning: 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub479 av Helene Petersson i Stockaryd (S) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Ub478 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub478 av Monica Green S Digitalisera undervisning och lärande S3176 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att digitalisera undervisning och lärande. Motivering Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras


Utskottsberedning: 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub478 av Monica Green (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub474 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub474 av Yilmaz Kerimo m.fl. S Barn och kvinnor i skyddat boende S32127 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör främja mellankommunala samarbeten som syftar till att ge barn i skyddat boende tillgång till


Utskottsberedning: 2012/13:CU8 2012/13:SoU11 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Ub474 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) (doc, 60 kB)