Dokument & lagar (714 träffar)

Motion 1996/97:T88 av Lisbeth Staaf-Igelström (s)

Motion till riksdagen 1996/97:T88 av Lisbeth Staaf-Igelström m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället I proposition 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället föreslår regeringen en ny inriktning av trafiksäkerhetsarbetet med utgångspunkt i att på lång sikt


Utskottsberedning: -1997/98:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:T83 av Dag Ericson (s)

Motion till riksdagen 1996/97:T83 av Dag Ericson m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället I Sverige har det under många år bedrivits ett intensivt och framgångsrikt arbete kring trafiksäkerhet. Som exempel kan nämnas att trafikmiljön har gjorts säkrare, kontrollbesiktningen


Utskottsberedning: -1997/98:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:T78 av Björn Ericson (s)

Motion till riksdagen 1996/97:T78 av Björn Ericson s med anledning av prop. 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället Regeringens proposition innehåller ett nytt och långsiktigt trafiksäkerhetsmål, nollvisionen, dvs visionen om ett samhälle där ingen ska skadas allvarligt eller dödas till följd av olyckor


Utskottsberedning: -1997/98:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:T76 av Monica Öhman (s)

Motion till riksdagen 1996/97:T76 av Monica Öhman m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället Regeringens proposition med den så kallade nollvisionen visionen om att ingen skall dödas eller skadas allvarligt i trafiken på våra vägar innebär ett helt nytt sätt att se på trafiksäkerheten


Utskottsberedning: -1997/98:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:T70 av Mats Lindberg (s)

Motion till riksdagen 1996/97:T70 av Mats Lindberg m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:115 Med tillgänglig kollektivtrafik I propositionen om mer tillgänglig kollektivtrafik anser regeringen att det saknas anledning att låta även primärkommuner stå som sökande till statligt bidrag till ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken.


Utskottsberedning: -1997/98:TU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:T69 av Sonja Fransson och Hans Karlsson (s)

Motion till riksdagen 1996/97:T69 av Sonja Fransson och Hans Karlsson s med anledning av prop. 1996/97:115 Mer tillgänglig kollektivtrafik Propositionen innehåller förslag till lag om färdtjänst. Denna lag skall ersätta bestämmelserna i socialtjänstlagen. Riksdagens beslut om ekonomiska satsningar för att göra fordon


Utskottsberedning: -1997/98:TU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:L17 av Marianne Carlström och Nils T Svensson (s)

Motion till riksdagen 1996/97:L17 av Marianne Carlström och Nils T Svensson s med anledning av prop. 1996/97:163 Den kooperativa företagsformen Företagskooperativa utredningen behandlade nya former för organisation av kooperativt företagande. Detta förhållande gav också namnet på regeringens proposition i ämnet även


Utskottsberedning: -1997/98:LU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Ju39 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Ju39 av Carina Hägg s med anledning av prop. 1996/97:164 Europol I regeringens proposition 1996/97:164 föreslås att riksdagen skall godkänna Europolkonventionen, tilläggsprotokoll till konventionen om behörighet för Europeiska gemenskapernas domstol EG-domstolen att lämna förhandsavgörande


Utskottsberedning: -1997/98:JuU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi95 av Johan Lönnroth m.fl. (v, s, fp, mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi95 av Johan Lönnroth m.fl. v, s, fp, mp med anledning av prop. 1996/97:153 Ändringar i lagen om offentlig upphandling Denna proposition är välkommen. Den kommer att underlätta för goda upphandlingar som leder till önskat resultat. Som exempel på välkomna justeringar kan nämnas att i


Utskottsberedning: -1997/98:FiU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi93 av Inger Lundberg (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi93 av Inger Lundberg s med anledning av prop. 1996/97:153 Ändringar i lagen om offentlig upphandling Lagen 1992:1528 om offentlig upphandling, LOU, trädde i kraft den 1 januari 1994. Lagen har ånyo varit föremål för översyn. Av den mycket kortfattade allmänna motiveringen framgår att


Utskottsberedning: -1997/98:FiU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Sf36 av Monica Widnemark och Marianne Carlström (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Sf36 av Monica Widnemark och Marianne Carlström s med anledning av prop. 1996/97:63. Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer och administration m.m. Regeringen har i prop. 1996/97:63 redovisat hur man vill förändra socialförsäkringens administration. Förslaget är en principskiss


Utskottsberedning: -1996/97:SfU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi79 av Karin Israelsson (c) och Carin Lundberg (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi79 av Karin Israelsson och Carin Lundberg c, s med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Norrlandsstödet till jordbruket har bidragit till att jordbruket har kunnat bedrivas på rätt jämställda villkor i jämförelse med övriga Sverige. De särskilda förutsättningar


Utskottsberedning: -1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi74 av Karin Wegestål m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi74 av Karin Wegestål m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Regeringen anger i avsnittet 4.7 att arbetslösheten bland lågutbildade ungdomar under 25 år 1996 var 19,8 procent, dvs. avsevärt högre än för befolkningen i sin helhet. Vidare nämns att


Utskottsberedning: -1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi71 av Berit Löfstedt m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi71 av Berit Löfstedt m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Regeringen föreslår under utgiftsområde 7, Internationellt bistånd, att biståndsramen som innefattar biståndet till utvecklingsländerna skall höjas från 0,70 av BNI till 0,72 från och


Utskottsberedning: -1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi64 av Bo Nilsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi64 av Bo Nilsson m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Under många år har statliga stöd till världens varvsindustrier diskuterats, beslutats och ändrats eller så har flertalet länder inte levt upp till de överenskommelser som träffats. Under 1994


Utskottsberedning: -1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi63 av Jan Björkman (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi63 av Karin Olsson och Jan Björkman s med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Natur-miljö- och kulturvård som arbetsmarknadspolitisk åtgärd Samhällets intentioner beträffande natur- och kulturmiljövård kommer till uttryck i bland annat lagstiftning, internationella


Utskottsberedning: -1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi61 av Helena Frisk (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi61 av Helena Frisk s med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen aviserar regeringen den så kallade generationsväxlingen. Generationsväxling innebär att en person som har tillsvidareanställning och uppnått en viss ålder kan välja att frivilligt


Utskottsberedning: -1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi58 av Sten Östlund (s) och Elving Andersson (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi58 av Sten Östlund och Elving Andersson s, c med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition De stoppade projekten i Göteborgsöverenskommelsen bör igångsättas snarast. I Göteborgsöverenskommelsen var en av grundprinciperna att merparten av väginvesteringarna skulle


Utskottsberedning: -1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:A47 av Hans Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:A47 av Hans Karlsson m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen redovisar regeringen ytterligare förslag för att bekämpa arbetslösheten och öka sysselsättningen. Propositionens övergripande inriktning är just åtgärder för att komma


Utskottsberedning: -1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:K38 av Per Olof Håkansson m.fl. (s, fp)

Motion till riksdagen 1996/97:K38 av Per Olof Håkansson m.fl. s med anledning av förs. 1996/97:TK1 Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av riksdagens revisionsutrednings förslag om extern revision av Regeringkansliet För riksdagens bedömning och beslut överlämnar talmanskonferensen Riksdagens revisionsutrednings


Utskottsberedning: -1996/97:KU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation