Dokument & lagar (146 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2118 av Johansson, Lars (s)

den 8 september Fråga 2005/06:2118 av Lars Johansson s till näringsminister Thomas Östros s Kunskapslyft för småföretagare Sveriges tillgång på välutbildad arbetskraft och välutbildade företagare är en av många nycklar för att vi ska kunna utveckla de nya jobben i Sverige. Nyföretagandet växer nu starkt i hela landet.

Inlämnad: 2006-09-08 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1942 av Olovsson, Fredrik (s)

den 24 juli Fråga 2005/06:1942 av Fredrik Olovsson s till näringsminister Thomas Östros s Satsning på området energetiska material Området energetiska material är intressant industriellt och där finns svenska tillväxtmöjligheter. Kunskapen behövs bland annat inom gruvnäringen, försvars- och bilindustrin samt för

Inlämnad: 2006-07-24 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1924 av Hägg, Carina (s)

den 17 juli Fråga 2005/06:1924 av Carina Hägg s till näringsminister Thomas Östros s Råvarutillgång Svensk process- och verkstadsindustri är av stor vikt för Sveriges ekonomi. Det är därför glädjande att se framtidstro med satsningar på utveckling och nyanställningar. Frågor som näringen tar upp är energi, utbildning,

Inlämnad: 2006-07-17 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1793 av Carlström, Marianne (s)

den 12 juni Fråga 2005/06:1793 av Marianne Carlström s till näringsminister Thomas Östros s Social ekonomi Den sociala ekonomin kan ses som den tredje sektorn bredvid den offentliga och den privata sektorn i samhället. Där ryms verksamhet som bedrivs inom ideella föreningar och de traditionella folkrörelserna, men

Inlämnad: 2006-06-12 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1673 av Örnfjäder, Krister (s)

den 19 maj Fråga 2005/06:1673 av Krister Örnfjäder s till socialminister Berit Andnor s Trygghetssystem för företagare när det gäller graviditet Havandeskapspenning finns för att gravida kvinnor ska kunna hantera sin graviditet på ett säkert och tryggt sätt. Lagen säger att den som har ett arbete som innebär risker

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1431 av Olander, Ronny (s)

den 18 april Fråga 2005/06:1431 av Ronny Olander s till statsrådet Sven-Erik Österberg s Kvinnor som företagare I publikationen Kvinnors företagande format av samhället, Nutek B 2003:7, kan man läsa att kvinnor som driver företag i mindre utsträckning än män söker lån. Vad det beror på framgår inte av undersökningen.

Inlämnad: 2006-04-18 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1340 av Olander, Ronny (s)

den 30 mars Fråga 2005/06:1340 av Ronny Olander s till näringsminister Thomas Östros s Enklare regler för företag Regeringen har under de senaste åren drivit ett ambitiöst regelförenklingsarbete i syfte att göra vardagen enklare för företag och företagare. En uttalad ambition är att minska administrationen. Företagens

Inlämnad: 2006-03-30 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2005/06:280 av Stenberg, Hans (s)

den 27 februari Interpellation 2005/06:280 av Hans Stenberg s till statsrådet Ulrica Messing s Uppsägning av tågmästare i Ånge SJ är på väg att säga upp 30 tågmästare i Ånge. Uppsägningen sker inte på grund av egentlig arbetsbrist utan för att SJ bedömer att det är lämpligare att placera dem i Sundsvall. Samtliga

Inlämnad: 2006-02-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Uppsägning av tågmästare i Ånge

Skriftlig fråga 2005/06:1024 av Arvidsson, Eva (s)

den 16 februari Fråga 2005/06:1024 av Eva Arvidsson s till näringsminister Thomas Östros s Kapitalförsörjning för sociala företag Kapitalmarknaden har misslyckats med att möta kreditbehovet hos mikro- och småföretag, särskilt på landsbygden. Glappet mellan det kapitalbehov som dessa företag har och det utbud av

Inlämnad: 2006-02-16 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:641 av Ludvigsson, Anne (s)

den 15 december Fråga 2005/06:641 av Anne Ludvigsson s till näringsminister Thomas Östros s Bristande konkurrens i dagligvaruhandeln I en interpellation till näringsminister Thomas Östros under våren 2005 beskrev jag den bristande konkurrensen i dagligvaruhandeln, som genom så kallade blockbildningar och hög vertikal

Inlämnad: 2005-12-15 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:373 av Hägg, Carina (s)

den 16 november Fråga 2005/06:373 av Carina Hägg s till näringsminister Thomas Östros s Konkurrens och låglöneländer Svenska företag är oerhört viktiga för Sveriges näringslivsutveckling och, inte minst, för att förse samhället med arbetstillfällen. För att ha ett levande, aktivt och utvecklingsbart företagsklimat

Inlämnad: 2005-11-16 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:261 av Ternemar, Tommy (s)

den 26 oktober Fråga 2005/06:261 av Tommy Ternemar s till näringsminister Thomas Östros s Kompensation för försvarsbeslutet I försvarsbeslutet 2004 beslutades att vissa orter skulle få kompensation i form av ersättningsjobb. Kristinehamns kommun blev bland annat lovad ett hundratal tjänster i statliga företag. Dessa

Inlämnad: 2005-10-28 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:178 av Hägg, Carina (s)

den 19 oktober Fråga 2005/06:178 av Carina Hägg s till näringsminister Thomas Östros s Statliga företag och Svenskt Näringsliv Många av statens bolag är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Det är en på flera sätt sluten organisation. Så till exempel har man som policy att inte uppge vilka som är medlemmar. Det är

Inlämnad: 2005-10-19 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2166 av Axelsson, Lennart (s)

den 5 september Fråga 2004/05:2166 av Lennart Axelsson s till näringsminister Thomas Östros om förenklade regler för utländska egenföretagare Hällefors har sedan hösten 2004 arbetat med att rekrytera holländare att flytta till kommunen. Inriktningen på rekryteringen har varit att få holländska företag att flytta eller

Inlämnad: 2005-09-05 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2093 av Ludvigsson, Anne (s)

den 10 augusti Fråga 2004/05:2093 av Anne Ludvigsson s till näringsminister Thomas Östros om konkurrens inom dagligvaruhandeln I sitt svar på min interpellation 2004/05:479 om konkurrenslagen och Axfoods agerande mot Vi-Handlarna framhöll näringsministern att rätten till varor av god kvalitet till lägsta möjliga pris

Inlämnad: 2005-08-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2018 av Frans, Joe (s)

den 8 juli Fråga 2004/05:2018 av Joe Frans s till näringsminister Thomas Östros om utvecklingsländernas tullförmåner gentemot EU EU:s ministerråd antog, den 27 juni 2005, nya regler för utvecklingsländernas tullförmåner gentemot EU. Enligt uppgift reserverade sig Sverige mot beslutet. Jag är mycket orolig för att de

Inlämnad: 2005-07-08 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1895 av Lundberg, Inger (s)

den 16 juni Fråga 2004/05:1895 av Inger Lundberg s till statsrådet Ulrica Messing om stimulerande av pendling Degerfors kommun driver ett mycket aktivt arbete för att underlätta för medborgarna att både få jobb i kommunen och få tillgång till en breddad arbetsmarknad. För det senare spelar kollektivtrafiken en viktig

Inlämnad: 2005-06-16 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1738 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 27 maj Fråga 2004/05:1738 av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Ulrica Messing om stöd till småföretagare som drabbats av stormen Gudrun När stormen Gudrun drog fram över Småland var det många skogsägare som drabbades hårt av stormskador. Men även många andra företagare än skogsägarna drabbades negativt

Inlämnad: 2005-05-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1411 av Ludvigsson, Anne (s)

den 14 april Fråga 2004/05:1411 av Anne Ludvigsson s till näringsminister Thomas Östros om Almi Almi Företagspartner möter företags och individers behov under olika skeden: från behov i samband med idéer om en ny produkt, i samband med företagsstart och till de mer etablerade tillväxtföretagens behov av råd och stöd.

Inlämnad: 2005-04-14 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1371 av Sandgren, Margareta (s)

den 7 april Fråga 2004/05:1371 av Margareta Sandgren s till näringsminister Thomas Östros om chefslöner i statliga bolag Med anledning av en redovisning av de höga chefslönerna i statliga bolag skrev bland andra jag för några år sedan följande i en motion: Att företagen drivs i bolagsform kan inte innebära att staten

Inlämnad: 2005-04-07 Besvarare: Thomas Östros (S)