Dokument & lagar (37 träffar)

Motion 2012/13:MJ441 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ441 av Carina Ohlsson m.fl. S Kontroll av hygienartiklar som innehåller skadliga ämnen S32232 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kontroll av hygienartiklar som innehåller skadliga ämnen. Motivering En kvinna


Utskottsberedning: 2013/14:MJU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ441 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2011/12:MJ358 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ358 av Carina Ohlsson m.fl. S Kontroll av hygienartiklar som innehåller skadliga ämnen S18036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kontroll av hygienartiklar som innehåller skadliga ämnen. Motivering En kvinna


Utskottsberedning: 2011/12:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ358 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:MJ208 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ208 av Carina Hägg S Kemikaliesamhället S18006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kemikaliesamhället. Motivering Sverige ska aktivt använda uppsatta miljömål, förbud och begränsning av kemikalier, bekämpningsmedel


Utskottsberedning: 2011/12:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ208 av Carina Hägg (S) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:MJ253 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ253 av Carina Hägg S Omställningsbidrag för miljöns skull s28029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för arbetet med miljöfarliga avlopp. Motivering Under valrörelsen har jag haft möjligheten att de studera


Utskottsberedning: 2010/11:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ253 av Carina Hägg (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:MJ220 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ220 av Carina Hägg S Kemikaliesamhället s28034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kemikaliesamhället. Motivering Det mänskliga livet börjar i moderns livmoder, en värld vi förknippar med trygghet. Men sanningen


Utskottsberedning: 2010/11:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ220 av Carina Hägg (S) (doc, 52 kB)

Motion 2009/10:MJ361 av Carina Hägg och Anne Ludvigsson (s)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ361 av Carina Hägg och Anne Ludvigsson s Nationell klimatplan s28041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör presentera en sammanhållen nationell klimatplan med pådrivande styrinstrument för samtliga


Utskottsberedning: 2009/10:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ361 av Carina Hägg och Anne Ludvigsson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:MJ484 av Carina Hägg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ484 av Carina Hägg m.fl. s Djurskydd i Jönköpings län s28065 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en översyn bör göras av behovet av en förstärkt djurskyddskontroll. Motivering När Sveriges nya djurskyddsmyndighet


Utskottsberedning: 2008/09:MJU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:MJ484 av Carina Hägg m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:MJ305 av Carina Hägg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ305 av Carina Hägg m.fl. s Jordbruksverket s28044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att regeringen skyndsamt redovisar sin avsikt med förändringarna av Jordbruksverkets framtida verksamhet. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:MJ305 av Carina Hägg m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:MJ282 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ282 av Carina Hägg s Diskriminering av samiska kvinnor s28064 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen rensar bort könsdiskriminerande text i ett nytt förslag till rennäringspolitik och rennäringslagstiftning.


Utskottsberedning: 2008/09:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:MJ282 av Carina Hägg (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:MJ283 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ283 av Carina Hägg s Djur i våldsmiljöer s28045 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att lyfta fram den strukturella grunden för sambandet mellan våld mot kvinnor och


Utskottsberedning: 2008/09:MJU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:MJ283 av Carina Hägg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:MJ260 av Margareta Persson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ260 av Margareta Persson m.fl. s Vildsvin s28018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör upprätta en förvaltningsplan för vildsvinsstammen som innehåller förslag om hur stammen ska begränsas samt


Utskottsberedning: 2008/09:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:MJ260 av Margareta Persson m.fl. (s) (doc, 39 kB)

EU

Motion 2007/08:U353 av Kenneth G Forslund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U353 av Kenneth G Forslund m.fl. s EU s64013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU-samarbetets innehåll och inriktning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka


Utskottsberedning: 2007/08:CU18 2007/08:JuU10 2007/08:MJU15 2007/08:MJU7 2007/08:NU9 2007/08:SfU6 2007/08:SkU21 2007/08:SkU25 2007/08:SoU17 2007/08:UU10 2007/08:UU2 2007/08:UU9 2008/09:AU7 2008/09:SoU12
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2007/08:U353 av Kenneth G Forslund m.fl. (s) (doc, 70 kB)

Motion 2007/08:U347 av Kerstin Engle m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U347 av Kerstin Engle m.fl. s Östersjön s64021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Östersjöområdets roll i det nya Europa och vad som anförs om vikten av ett ökat samarbete i Östersjöregionen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:KU1 2008/09:MJU3 2008/09:UU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:U347 av Kerstin Engle m.fl. (s) (doc, 59 kB)

Motion 2007/08:MJ386 av Carina Hägg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ386 av Carina Hägg m.fl. s Strandskydd s43006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fortsatt restriktivitet i fråga om dispens från strandskyddet. Motivering Frågan om strandskydd debatteras flitigt. Många anser


Utskottsberedning: 2007/08:MJU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:MJ386 av Carina Hägg m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:MJ283 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ283 av Carina Hägg s Fiskvårdsinsatser i Lagan s43008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en åtgärdsplan för Lagan för att trygga bl.a. ålens fortbestånd. Motivering Ålbeståndet har minskat kraftigt


Utskottsberedning: 2007/08:MJU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:MJ283 av Carina Hägg (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:MJ259 av Carina Hägg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ259 av Carina Hägg m.fl. s Strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fortsatt restriktivitet i fråga om dispens från strandskyddet. Motivering Frågan om strandskydd debatteras flitigt. Många anser att nuvarande


Utskottsberedning: 2006/07:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:MJ259 av Carina Hägg m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:MJ223 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ223 av Carina Hägg s Fiskevårdsinsatser i Lagan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en åtgärdsplan för Lagan för att trygga bl.a. ålens fortbestånd. Motivering Ålbeståndet har minskat kraftigt i hela Sverige


Utskottsberedning: 2006/07:MJU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:MJ223 av Carina Hägg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:MJ358 av Göte Wahlström m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskning kring rödingbeståndet i Vättern. Motivering Beståndet av röding i Vättern är unikt och utgör en stor tillgång för regionen vad gäller såväl fiske som matkultur. De senaste årens dåliga fiske har dock väckt


Utskottsberedning: 2005/06:MJU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:MJ358 av Göte Wahlström m.fl. (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:MJ508 av Jan Björkman m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om pälsdjursnäringen. Motivering Pälsdjursnäringen och då framför allt minkuppfödningen har länge varit föremål för en intensiv debatt i Sverige. Många kräver att den ska avvecklas eftersom djuren anses fara illa av


Utskottsberedning: 2005/06:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:MJ508 av Jan Björkman m.fl. (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:MJ343 av Carina Hägg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fortsatt restriktivitet i fråga om dispens från strandskyddet. Motivering Frågan om strandskydd debatteras flitigt. Många anser att nuvarande regler är alltför hårda och ett hinder för utvecklingen i kommunerna. Det


Utskottsberedning: 2005/06:MJU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:MJ343 av Carina Hägg m.fl. (s) (doc, 55 kB)
Paginering